Szeremlei Sámuel
Szeremlei Sámuel

2021. október 21. Csütörtök

Szeremlei Sámuel

református lelkész, történész

Születési adatok

1837. szeptember 4.

Gelej, Borsod vármegye

Halálozási adatok

1924. november 20.

Hódmezővásárhely, Csongrád vármegye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.).

Életút

A Debreceni Ref. Hittud. Akad.-n ref. lelkészi okl. szerzett (1858), az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.). - Hajdúböszörményben rektor (1858-1861), makói (1861-1864), a hódmezővásárhelyi gyülekezet segédlelkésze (1864-1867); közben hosszabb utazást tett Franciao.-ban, Poroszo.-ban és Svájcban (1866). A diószegi (1867-1871), a hódmezővásárhelyi gyülekezet lelkipásztora (1871-1913). A békésbánáti ref. egyházm. főjegyzője (1879-1889), egyúttal a tiszántúli egyházker. tanácsbírája (1883-1890), majd középisk. felügyelője (1890-1894). A ref. egyetemes konvent r. tagja (1896-1900).Történetíróként elsősorban az 1848-1849. évi forr. és szabadságharc történetével, Hódmezővásárhely és környéke történetével, a helyi ref. gyülekezetek történetével fogl.

Főbb művei

F. m.: A honvédelmi bizottmány keletkezése és a pesti forradalom kitörése. Pest,1867
Magyarország krónikája az 1848-49. forradalom idejérõl. Pest,1867
Utazás Schweiz, Franczia- és Poroszország némely vidékén egyház és iskola érdekében. Pest,1868
Anépiskolai kérdésrõl. Pest,1870
Valláserkölcsi és társadalmi élet 1848 óta Magyarországon. Budapest,1874
Szalai István szentesi református lelkész élete. Szeged,1879
Az eperjesi mészárszék. In: Magyar protestáns egyháztörténeti monográfiákBudapest,1881
Szõnyi Benjamin és a hõdmezõvásárhelyiek. Budapest,1890
Hódmezõvásárhely története. Budapest-Hódmezõvásárhely,
Hódmezõvásárhely újabbkori lakossága eredetérõl és szaporodásáról. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl Budapest,1909
A hódmezõvásárhelyi református templomok építésének története. Hódmezõvásárhely,1914
A hódmezõvásárhelyi református egyház története. Hódmezõvásárhely,1927

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013