Szép Jenő
Szép Jenő

2023. december 9. Szombat

Szép Jenő

matematikus

Születési adatok

1920. január 13.

Budapest

Halálozási adatok

2004. október 18.

Budapest


Család

Sz: Szép Pál, Liebert Arabella. F: Tésy Gabriella.

Iskola

A bp.-i Zrínyi Miklós Reálgimnáziumban éretts. (1938), a Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1943) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1946), a matematikai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1957).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Matematikai Intézetében Fejér Lipót és Kerékjártó Béla gyakornoka (1941–1943), tanársegéde (1943–1946). A Budapesti Polgáriiskolai Tanárképző Főiskola r. tanára (1946–1949), a Szegedi Pedagógiai Főiskola, ill. a Szegedi Tanárképző Főiskola Matematika Tanszék r. tanára (1949–1952), főisk. tanára (1952–1961) és a Tanszék vezetője (1949–1961). Az MKKE, ill. a BKE Ipar Kar Gazdaságmatematikai Tanszék egy. tanára (1961. aug. 10.–1992. dec. 31.) és a Tanszék vezetője (1961– 1976), egyúttal a Matematikai és Számítástudományi Intézet igazgatója (1976–1987). A BKE emeritusz professzora (1995-től) és a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola ún. emeritusz magisztere (1995-től). Algebrával, elsősorban algebrai struktúrák vizsgálatával, játékelmélettel, ill. matematikai módszerek közgazdaság-tudományi alkalmazási lehetőségeivel foglalkozott.

Emlékezet

Szegeden és Budapesten (Magasút, XII. kerület Lidérc utca 31.) élt és tevékenykedett. Emlékét őrzi a Budapesti Corvinus Egyetemen Szép Jenő-terem. Családja, tiszteletére Szép Jenő-díjat alapított (az operációkutatás, különösképpen a játékelmélet terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó közgazdász hallgatók számára, 2009-től).

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1980; arany, 1989). Akadémiai Jutalom (1951, 1955, 1957), Szent-Györgyi Albert-díj (1993), Eötvös József-koszorú (1999).

Szerkesztés

A Pure Mathematics and Applications (PUMA) c. matematikai folyóirat alapító főszerkesztője (1990–2004).

Főbb művei

F. m.: On Finite Groups Which Are Necessarily Commutative. (Commentarii Mathematicae Helvetici, 1947)
Über die als Produkt zweier Untergruppen darstellbaren endlicher Gruppen. (Commentarii Mathematicae Helvetici, 1949)
On Simple Groups. (Publicationes Mathematicae, 1949)
Véges egyszerű csoportokról. (Az Első Magyar Matematikai Kongresszus Közleményei, 1950)
Über die endlichen nilpotenten Gruppen. Rédei Lászlóval. (Monatshefte für Mathematik, 1951)
Zur Theorie der endlichen einfachen Gruppen. (Acta Scientiarum Mathematica, 1952)
Eine Verallgemeinerung der Remakschen Zerlegung. Rédei Lászlóval. (Acta Scientiarum Mathematicae, 1953)
Zur Theorie derfaktoririsierbaren Gruppen. (Acta Scientiarum Mathematicae, 1955)
A dialektikus materializmus érvényesítése a főiskolai matematikaoktatásban. Berkes Jenővel. (Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1956)
Zur Theorie der Halbgruppen. (Publicationes Mathematicae, 1956)
Gyűrűk egy új bővítéséről. Doktori értek. (Szeged, 1957)
A többszörösen tökéletes számokról. (Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1958)
Halmazoknak részhalmazokkal történő befedéséről. (Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1959)
A faktorizálható csoportokról. (Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1960)
Arithmetika és algebra. I–II. köt. Főisk. jegyz. (Bp., 1960–1962)
Matematika. 1. Lineáris algebra. Egy. jegyz. Krekó Bélával. (Bp., 1962
2. kiad. 1964)
Matematika. 3. Valószínűségszámítás. Egy. jegyz. Krekó Bélával. (Bp., 1962
4. kiad. 1964)
Analízis. Egy. jegyz. (Bp., 1962
2. átd. és bőv. kiad. 1972
4. kiad. 1975
8. kiad. 1979
9. kiad. 1980
10. kiad. 1982
11. kiad. 1983
12. kiad. 1984
13. kiad. 1985)
Analízis. Monográfia. (Matematikai ismeretek gazdasági szakemberek számára. Bp., 1965
Kósa Jenővel. 2. kiad. 1972)
Matematikai-közgazdaságtani modellen alapuló nomografikus készletgazdálkodási rendszer a MÁV Utasellátó Üzemi Vállalat céljaira. Meszéna Györggyel. – A forgóeszközök hitelfinanszírozása és a kamatpolitika egyes kérdései az új gazdaságirányítási rendszerben. Huszti Ernővel. (Döntési modellek. I–II. Szerk. is. Bp., 1967–1969)
On Foundation of Game Theory. (Bp., 1970)
A matematikai oktatás helye és szerepe a közgazdászképzésben. (Szigma, 1972)
Egyensúlyi rendszerek. 1–3. Hegedűs Miklóssal. (Szigma, 1973–1975)
Bevezetés a játékelméletbe. Forgó Ferenccel. (Bp., 1974
német nyelvű átd. és bőv. kiad.: Einführung in die Spieltheorie. Frankfurt/Main, 1983
angol nyelvű átd. és bőv. kiad.: Introduction to the Theory of Games. Dordrecht–Boston–Lancaster, 1985)
On a Special Decomposition of Regular Semigroups. Migliorini, F.-fel. (Acta Scientiarum Mathematica, 1978)
Conference on System Theoretical Aspects in Computer Science. Salgótarján, 1982. máj. 24–26. Szerk. Peák Istvánnal. (Bp., 1982)
Mathematical Analysis and System Theory. I–IV. köt. Szerk. Tallos Péterrel. (Bp., 1984–1988)
Conference on Automata, Languages and Mathematical Systems. Salgótarján, 1984. máj. 21–23. Szerk. Peák Istvánnal. (Bp., 1985)
Semigroups. Monográfia. Jürgensen, Helmuttal
Migliorini, F.-fel. (Bp., 1991)
The Subsets Cn in Finite Groups and Inverse Semigroups. Migliorini, F.-fel. (Pure Mathematics and Applications, 1995)
Vectorproducts and Applications. – Vektorálási sorozat és felhasználási lehetőségei. Monográfia. (Bp., 1998)
Introduction to the Theory of Games: Concepts, Methods, Applications. Monográfia. Forgó Ferenccel, Szidarovszky Ferenccel. (Nonconvex Optimization and Its Applications. Vol. 32. Dordrecht–Boston–London, 1999).

Irodalom

Irod.: Természettudományi és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Szegedi Tanárképző Főiskola. 1873–1998. Történet, almanach. Szerk. Apróné Laczó Katalin, Pitrik József. (Szeged, 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője