Szép Iván
Szép Iván

2023. december 9. Szombat

Szép Iván

vegyészmérnök

Születési adatok

1922. január 1.

Kassa

Halálozási adatok

2002. szeptember 19.

Balatonakarattya


Család

Sz: Szép Sándor, Vendel Ilona (†1921). F: 1945-től Spuller Edit vegyészmérnök, az Erjedésipari Kutatóintézet munkatársa. Fia: Szép András (1946–); leánya: Szép Zsuzsanna (1949–).

Iskola

Kassán éretts. (1940), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen kémia–fizika szakos tanári okl. (1945) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1948), a műszaki tudományok kandidátusa (1966), doktora (1980).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Kolloidkémiai Intézetében Buzágh Aladár gyakornoka (1944–1946), a bp.-i Beiersdorf Gyógyszervegyészeti Gyár gyártásvezetője (1946–1947), a Magyarországi Szovjet Élelmezési Ipari Vállalatok Igazgatósága műszaki előadója (1947–1952), az Egyesült Izzó kutatóvegyésze (1952–1953). A Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet (HIKI) tud. munkatársa (1953–1957), tud. osztályvezetője (1957–1964), tud. főosztályvezetője (1964–1971). Az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézete (MFKI) tud. főmunkatársa és tud. igazgatóhelyettese (1971–1988), nyugdíjas tud. tanácsadója (1988-tól). A BME Villamosmérnöki Kar meghívott előadója (1963–1970), c. egy. tanára (1970-től). Tudományos pályafutásának kezdetén cellulózkémiával foglalkozott, majd érdeklődése félvezető anyagok és eszközök technológiája, elsősorban speciális szilícium- és gallium-arzenid eszközök és alkalmazásuk vizsgálata felé fordult. Vezető szerepet játszott a magyarországi tranzisztortechnológia kidolgozásában és bevezetésében, majd a monolitikus integrált áramkörök fejlesztési munkálatainak irányítója. Magyarországon elsőként dolgozott ki eljárást germánium fizikai-kémiai módszerekkel történő tisztítására, egykristályok előállítására.

Elismertség

Az MTA Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottsága tagja (1967-től), elnöke (1985–1990), tb. elnöke (1990-től); a Szilárdtest-fizikai Komplex Bizottsága tagja (1968–1978) és elnökhelyettese (1973–1978). Az MTA–TMB Híradástechnikai Szakbizottsága tagja (1966-tól). Az International Society for Electrochemistry tagja (1968–1976).

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1966). Kossuth-díj (Bodó Zalánnal, Szigeti Györggyel, 1959).

Főbb művei

F. m.: A mono- és biszulfit befolyás a cellulóz belső szerkezetére. Egy. doktori értek. (Bp., 1948)
Tranzisztorok gyártása. (Bp., 1955)
Rétegtranzisztorok gyártásának fizikai-kémiai problémái. (Bp., 1956)
Nagy tisztaságú fém antimon előállítása. Endrődi Pállal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1958)
Germánium rétegtranzisztorok néhány gyártási problémája. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1960)
Félvezetők fizikai-kémiai problémái. (Fizikai Szemle, 1963)
A tranzisztor gyártási technológiájának fejlődése és további perspektívái. (Híradástechnika, 1963)
Fizikai kémia. Jegyzet félvezető-szakmérnök hallgatók számára. Rózsa Évával. (Bp., 1963)
Félvezető anyagok technológiája. Egy. jegyz. Szerk. (Bp., 1963)
Félvezetők fizikai- kémiai problémái. (Fizikai Szemle, 1963)
Félvezető eszközök konstrukciója és technológiája. Egy. jegyz. Giber Jánossal. (Bp., 1965)
A diffúzió folyamatának vizsgálata drift-tranzisztor bázisrétegének előállításánál. Kand. értek. (Bp., 1965)
Nem-homogén bázisú ötvözött tranzisztorok nagyjelű áramerősítése. Tihanyi Jenővel. (Híradástechnika, 1966)
Hazai ultranagyfrekvenciás tranzisztorok (Híradástechnika, 1966)
Some Concentration Distributions Resulting from Repeated Diffusion. (Acta Technica, 1967)
Félvezető-technológia. Egy. jegyz. (Bp., 1968)
Oxygen Content Determination in Thin Silicon Slices. Bársony Istvánnal. (Acta Physica, 1970)
Az áramkör-integrálás elveinek és módszereinek fejlődési irányai. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1971)
Az MNOS-rendszer töltéstároló tulajdonságai. Lőrinczy Andrással. (MTA MFKI Közleményei, 1974)
Redistribution of Copper in Germanium Induced by a Contacting Liquid Metal Layer. (Acta Technica, 1975)
MIS-rendszerek problémái. Szilícium alapú MIS-rendszerek fizikája, technológiai alapműveletei, fizikai és fizikai-kémiai vizsgálata. Előadások. Mátrafüred, 1977. febr. nov. 8–12. Szerk. Giber Jánossal, Gyulai Józseffel. (Bp., 1977)
Fémszigetelő-félvezető – MIS [Metal– Instructor–Semiconductor] – szerkezetű elektronikai elemek technológiájának néhány elvi kérdése. Doktori értek. Tud. tevékenység tézisszerű összefoglalása. (Bp., 1979)
Töltéstároló eszközök. (Bp., 1980)
Töltéstárolás és töltéstovábbítás szigetelő-félvezető rétegszerkezetekben. (A szilárdtestkutatás újabb eredményei. 10. köt. Szerk. Siklós Tivadar. Bp., 1980)
Az anyagkutatások szerepe a mikroelektronikában. (Magyar Tudomány, 1982)
A gallium szerepe az elektronika fejlődésében és a hazai lehetőségek. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1984)
Mikroformák, mikrotechnológiák. Gyulai Józseffel. (Magyar Tudomány, 1985)
30 éves a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Műszaki Fizikai Kutatóintézete. Jubileumi évkönyv és az 1987. januárban tartott tudományos ülésszak előadásai. Szerk. (Bp., 1987)
Az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetének harminc éve. (Fizikai Szemle, 1987)
Fénytávközlő rendszerek és elemeik. Szerk. Lajtha Györggyel. (Bp., 1987)
Alapozó kutatások a félvezetők területén. – Tranzisztorkutatás hazánkban: a kezdetek. (Fejezetek a magyar mikroelektronika történetéből. Szerk. Mojzes Imre. Bp., 2001).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Újpest lexikon. A szerkesztőbizottság elnöke Sipos Lajos, főszerk. Hirmann László. (Újpest, 2002)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 2002. okt. 1.)
Bartha László: Sz. I. (Fizikai Szemle, 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője