Szendrei János
Szendrei János

2023. december 10. Vasárnap

Szendrei János, 1912-től mindszenti

hadtörténész, művészettörténész, régész

Névváltozatok

1882-ig Wagner

Születési adatok

1857. március 28.

Mindszent, Borsod vármegye

Halálozási adatok

1927. november 25.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogi és bölcsészeti tanulmányokat folytatott (1879–1884), bölcsészdoktori okl. szerzett (1884), az MTA tagja (l.: 1903. máj. 8.).

Életút

A M. Nemzeti Múz. (MNM) Régiségtárának gyakornoka (1879–1880), a Honvédelmi Min. tisztviselője (1880–1914); c. miniszteri titkári (1894–1905). c. miniszteri osztálytanácsosi (1905–1911), c. miniszteri tanácsosi rangban (1911–1914); közben hosszabb tanulmányúton járt Ny-Európában, ahol elsősorban a hadtörténeti múzeumügyet tanulmányozta (1890). A millenniumi kiállításon a hadtörténeti csoport (1896), a párizsi világkiállításon a m. hadtörténeti részleg rendezője (1900). – Hadtörténeti, művelődéstörténeti és kultúrtörténeti kutatásokkal fogl. Feldolgozta a mo.-i viseletek történetét. – A Szt. István Akad. r. tagja (1916-tól). Az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat főtitkára (1886–1911). A Műbarátok Körének titkára (1890–1902). Az Orsz. Hadimúz. Egyesület alelnöke (1925–1927). – A Hadtörténelmi Közlemények szerkesztője (1910–1913).

Főbb művei

F. m.: Borsod vármegye őstelepei. (Bp., 1884)
A képzőművészet remekei. I–IV. (Bp., 1882–1885)
2. kiad. 1892
németül: I–II. 1883–1884
lengyelül: I–II. 1884–1885)
Dürer Albert származása és művészete. (Bp., 1885
németül is)
Miskolc város története és egyetemes helyirata. I–V. (Bp., 1890–1912)
A gyűrű történelmi és műtörténelmi szempontból. (Bp., 1890)
Magyar díszítmények. (Bp., 1891)
Magyar viseletképek címeres leveleinkben. (Bp., 1892)
Magyar hadtörténelmi emlékekaz ezredéves országos kiállításon. (Bp., 1896
németül)
A magyar viselet történeti fejlődése. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1903. nov. 9.
Bp., 1905)
Árpád sírja. (Árpád és az Árpádok. Bp., 1907)
Adatok a magyar viselet történetéhez. (Bp., 1908)
A magyar képzőművészek lexikona. I. Szentiványi Gyulával. (Bp., 1915)
A diósgyőri vár története. (Bp., 1927).

Irodalom

Irod.: Miskolczy Simon János: Mindszenti Sz. J. (Bp., 1914)
Tóth Zoltán: Sz. J. (Akadémiai Értesítő, 1927)
Sz. J. (Hadtörténelmi Közlemények, 1927)
Váczy Péter: Sz. J. (Századok, 1927)
Tóth Zoltán: Sz. J. (Turul, 1928)
Leszih Andor: Sz. J. emlékezete. (Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 1956)
Sz. J. Bibl. Összeáll. Kopasz Erzsébet. (Miskolc, 1982)
Dobrossy István–Veress László: Miskolc tudós monográfusa. Százötven éve született Szendrei Wagner János. (Napjaink, 1982)
Seresné Szegőfi Anna: Szendrei Wagner János. (Miskolc, 1982).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője