Szemerényi Oszvald [Oswald John Louis]
Szemerényi Oszvald [Oswald John Louis]

2024. július 21. Vasárnap

Szemerényi Oszvald [Oswald John Louis]

nyelvész

Névváltozatok

1936-ig Semmelweis

Születési adatok

1913. szeptember 7.

Budapest

Halálozási adatok

1996. december 29.

Freiburg, Németország


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1947. jún. 6.; tagsága külföldre való távozása miatt megszűnt: 1949. ?; l. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.; r.: 1991. máj. 9.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetemen görög-latin szakos tanári okl. (1935), bölcsészdoktori okl. szerzett (1936), áll. ösztöndíjjal a heidelbergi és a berlini tudományegyetemen tanult (1936-1937), az indoeurópai nyelvészet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1944). Az MTA tagja (l.: 1947. jún. 6.; tagsága külföldre való távozása miatt megszűnt; l. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.; r.: 1991. máj. 9.). - A beregszászi gimn. r. (1939-1940), a mátyásföldi gimn. h. tanára (1939-1940), a bp.-i középisk. tanárképző int.-ben a latin és a görög nyelv r. tanára (1942-1945); közben katonai szolgálatot teljesített (Ukrajnában, 1942-1943). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1944-1945), int.-i tanára (1945-1947), ny. r. tanára (1947-1948), majd hosszabb római tanulmányútra ment, ahonnan nem tért haza (1948). Londonban telepedett le (1948), Cavershamben (Reading mellett) a BBC munkatársa (1949-1952), a londoni egyetem mb. előadója (1952-1957), a görög nyelv (1957-1961), az összehasonlító nyelvészet professzora (1961-1965), a freiburgi egyetemen az indoeurópai összehasonlító nyelvészet professzora (1965-1981).Összehasonlító indoeurópai nyelvészettel, elsősorban az indoeurópai nyelvek szókészletének történetével, az indoeurópai alapnyelv egyes terminológiai szócsoportjaival, ill. az indoeurópai alapnyelv ige- és névszóragozásának kérdéseivel fogl.

Főbb művei

F. m.: Studies in the Indo-European System of Numerals. Heidelberg,1960
Syncope in Greek and Indo-European Accent. Naples,1964
Methodology of Genetic Linguistics. In: Enzyklopädie der geisteswissenschaftlichen Arbeistmethoden München-Wien,1968
Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt,1970
Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt,1990
Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt,1978
Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt,1980
Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt,1985
Richtungen der modernen Sprachwissenschaft. 1916-1960. Heidelberg,
Richtungen der modernen Sprachwissenschaft. 1916-1960. Heidelberg,
Comparative Linguistics. In: Current Trends in Linguistics. IX. Linguistics in Western Europe The Hague-Paris,1972
Principles of Etymological Research in the Indo-European Languages. In: Etymologie Darmstadt,1977
Studies in the Kinship Terminology of the Indo-European Languages, with Special References to Indian, Iranian, Greek and Latin. Acta Iranica 1977
Four Old Iranian Ethnic Names: Scythian, Skudra, Sogdian, Soka. Wien,1980
Scripta minora. Innsbruck,
An den Quellen des lateinischen Wortschatzes. Innsbruck,1989.

Irodalom

Irod.: Borzsák István:Sz. O. Antik Tanulmányok 1997
Harmatta János:Sz. O. tudományos életműve. Antik Tanulmányok h.n.,1997

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője