Széles Gyula
Széles Gyula

2023. december 9. Szombat

Széles Gyula

mezőgazdasági mérnök

Születési adatok

1914. április 19.

Kőszegdoroszló, Vas vármegye

Halálozási adatok

1984. július 5.

Mosonmagyaróvár


Iskola

A Soproni Líceumban éretts. (1932), a Keszthelyi és a Magyaróvári Gazdasági Akadémián tanult (1932–1938), Magyaróvárott gazda okl. szerzett (1938), a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián doktorált (1964).

Életút

A fehérvárcsurgói Károlyi-uradalom gazdatisztje (1938–1941), a Soproni Állami Mezőgazdasági Felügyelőség gazdasági felügyelője (1941–1945). A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Kísérleti Intézet kísérletügyi asszisztense, tud. munkatársa (1945–1954). A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián, ill. a Mezőgazdasági Főiskolán a növénykórtan, a növényélettan és a növénytan akadémiai tanára, főisk. docense (1954–1961), az Alkalmazott Üzemtani Tanszék főisk., ill. egy. docense (1961–1974). Burgonyatermesztési, szénaszárítási, legelőjavítási és szarvasmarha-tartási kutatásokkal foglalkozott.

Emlékezet

Mosonmagyaróvárott élt és tevékenykedett, a helyi temetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: Termeléspolitikai útmutató. Dworak Lajossal, Kovács Erzsébettel. (Növénytermelési kutatások. Mosonmagyaróvár, 1947)
Szántóföldi termelésünk torzulása. Dworak Lajossal. (Növénytermelési kutatások. Mosonmagyaróvár, 1948)
Néhány szó az 1956. évi észak-dunántúli ősziárpa-pergésről. (A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia Közleményei, 1958)
Burgonyafajták hansági talajon. Egy. doktori értek. (A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia Közleményei, 1962).

Irodalom

Irod.: Varga Gyula: Búcsúzunk Gyuszi bácsi! (Óvári Mezőgazda, 1984).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője