Szauder József
Szauder József

2024. július 19. Péntek

Szauder József

irodalomtörténész

Születési adatok

1917. február 26.

Budapest

Halálozási adatok

1975. augusztus 6.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetemen - az Eötvös Collegium tagjaként - m.-olasz szakos tanári okl. (1940), bölcsészdoktori okl. szerzett (1941); közben áll. ösztöndíjjal Rómában is tanult (1938), az irodalomtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (az irodalomtudomány területén kifejtett tud. munkásságáért, 1967), az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.). - A bp.-i VI. ker.-i Kölcsey Ferenc Reálgimn. r. tanára (1941-1945), az OSZK tud. munkatársa (1946-1951), az ELTE BTK I. sz. M. Irodalomtörténeti Tanszék egy. docense (1951-1961), egyúttal az MTA Irodalomtörténeti, ill. Irodalomtud. Int. Felvilágosodás és Reformkori Irodalmi Oszt. vezetője (1956-1961). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE BTK Régi M. Irodalomtörténeti Tanszék (1961. aug. 10.-1965); közben a BTK dékánja (1964-1965), c. egy. tanára (1967-től). Betegsége miatt (Bechterew-kór!) egy. tanári beosztásából felmentették (1965), az MTA Irodalomtud. Int. tud. főmunkatársa (1965-1975). A Római Egyetem vendégprofesszora (1971-1975).19. sz.-i, elsősorban felvilágosodás- és reformkori m. irodalommal, 13-18. sz.-i olasz irodalommal, a m.-olasz irodalom- és művelődéstörténeti kapcsolatok történetével, ill. a m. kritika kialakulásának vizsgálatával fogl. Alapvetőek Kazinczy-, Bessenyei- és Faludi-kutatásai.

Főbb művei

F. m.: Faludi udvari embere. Budapest,1941
A magyar irodalom és a felvilágosodás. Budapest,1952
Bessenyei. In: Nagy magyar írók Budapest,1953
A reformkor irodalma. Budapest,1953
Kisfaludy Károly válogatott művei. In: Magyar Klasszikusok Budapest,1954
Kölcsey Ferenc. In: Nagy magyar írók Budapest,1955
A romantika útján. Kölcsey Ferenc. MTA I. Osztálya Közleményei 1957
Kazinczy útja a jakobinusmozgalom felé. Irodalomtörténeti Közleményei 1958
Kölcsey Ferenc összes művei. Budapest,1960
Kazinczy Ferenc válogatott művei. Budapest,1960
A romantika útján. Tanulmányok. Budapest,1961
Kis magyar irodalomtörténet. Budapest,1961
Kölcsey ismeretlen kéziratai. Petõfi Múzeum Évkönyve 1962
Ciprus és obeliszk. Esszék. Budapest,1963
Olasz irodalom - magyar irodalom. Budapest,1963
Kölcsey Ferenc kiadatlan írásai. 1809-1811. Budapest,1968
Az Estev és Az álom. Felvilágosodás és klasszicizmus. Budapest,1970
Kritikai irányzatok 1791-ben. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei h.n.,1971
Irodalom és felvilágosodás. Budapest,1975
Kövek és könyvek. Esszék Itáliláról. Budapest,1977
Tavaszi és õszi utazások. Tanulmányok a XX. század magyar irodalomáról. Budapest,1980
Az éj és a csillagok.Budapest,1980.

Irodalom

Irod.: Sz. J. tudományos munkássága. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei 1971
Bán Imre:Sz. J. Alföld 1975
Csetri Lajos:Sz. J. Tiszatáj 1975
Sz. J. emlékezete. Klaniczay Tibor, Pándi Pál, Sõtér István és Szabolcsi Miklós írásai. Irodalomtörténeti Közleményei 1975
Tarnai Andor:Sz. J. Magyar Tudomány 1976
Sárközy Péter:József Szauder. Acta Litteratura 1976
Keresztury Dezsõ:Egy lírai filológus. Új Írás h.n.,1987

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője