Szauder József
Szauder József

2021. szeptember 28. Kedd

Szauder József

irodalomtörténész

Születési adatok

1917. február 26.

Budapest

Halálozási adatok

1975. augusztus 6.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetemen - az Eötvös Collegium tagjaként - m.-olasz szakos tanári okl. (1940), bölcsészdoktori okl. szerzett (1941); közben áll. ösztöndíjjal Rómában is tanult (1938), az irodalomtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (az irodalomtudomány területén kifejtett tud. munkásságáért, 1967), az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.). - A bp.-i VI. ker.-i Kölcsey Ferenc Reálgimn. r. tanára (1941-1945), az OSZK tud. munkatársa (1946-1951), az ELTE BTK I. sz. M. Irodalomtörténeti Tanszék egy. docense (1951-1961), egyúttal az MTA Irodalomtörténeti, ill. Irodalomtud. Int. Felvilágosodás és Reformkori Irodalmi Oszt. vezetője (1956-1961). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE BTK Régi M. Irodalomtörténeti Tanszék (1961. aug. 10.-1965); közben a BTK dékánja (1964-1965), c. egy. tanára (1967-től). Betegsége miatt (Bechterew-kór!) egy. tanári beosztásából felmentették (1965), az MTA Irodalomtud. Int. tud. főmunkatársa (1965-1975). A Római Egyetem vendégprofesszora (1971-1975).19. sz.-i, elsősorban felvilágosodás- és reformkori m. irodalommal, 13-18. sz.-i olasz irodalommal, a m.-olasz irodalom- és művelődéstörténeti kapcsolatok történetével, ill. a m. kritika kialakulásának vizsgálatával fogl. Alapvetőek Kazinczy-, Bessenyei- és Faludi-kutatásai.

Főbb művei

F. m.: Faludi udvari embere. Budapest,1941
A magyar irodalom és a felvilágosodás. Budapest,1952
Bessenyei. In: Nagy magyar írók Budapest,1953
A reformkor irodalma. Budapest,1953
Kisfaludy Károly válogatott művei. In: Magyar Klasszikusok Budapest,1954
Kölcsey Ferenc. In: Nagy magyar írók Budapest,1955
A romantika útján. Kölcsey Ferenc. MTA I. Osztálya Közleményei 1957
Kazinczy útja a jakobinusmozgalom felé. Irodalomtörténeti Közleményei 1958
Kölcsey Ferenc összes művei. Budapest,1960
Kazinczy Ferenc válogatott művei. Budapest,1960
A romantika útján. Tanulmányok. Budapest,1961
Kis magyar irodalomtörténet. Budapest,1961
Kölcsey ismeretlen kéziratai. Petõfi Múzeum Évkönyve 1962
Ciprus és obeliszk. Esszék. Budapest,1963
Olasz irodalom - magyar irodalom. Budapest,1963
Kölcsey Ferenc kiadatlan írásai. 1809-1811. Budapest,1968
Az Estev és Az álom. Felvilágosodás és klasszicizmus. Budapest,1970
Kritikai irányzatok 1791-ben. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei h.n.,1971
Irodalom és felvilágosodás. Budapest,1975
Kövek és könyvek. Esszék Itáliláról. Budapest,1977
Tavaszi és õszi utazások. Tanulmányok a XX. század magyar irodalomáról. Budapest,1980
Az éj és a csillagok.Budapest,1980.

Irodalom

Irod.: Sz. J. tudományos munkássága. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei 1971
Bán Imre:Sz. J. Alföld 1975
Csetri Lajos:Sz. J. Tiszatáj 1975
Sz. J. emlékezete. Klaniczay Tibor, Pándi Pál, Sõtér István és Szabolcsi Miklós írásai. Irodalomtörténeti Közleményei 1975
Tarnai Andor:Sz. J. Magyar Tudomány 1976
Sárközy Péter:József Szauder. Acta Litteratura 1976
Keresztury Dezsõ:Egy lírai filológus. Új Írás h.n.,1987

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013