Szatala Ödön
Szatala Ödön

2023. december 6. Szerda

Szatala Ödön, id.

biológus, botanikus, lichenológus

Születési adatok

1889. február 5.

Görbeszeg, Zemplén vármegye

Halálozási adatok

1958. június 27.

Budapest


Család

Fia: Szatala Ödön, ifj. (1924–2010) biológus.

Iskola

A budapesti tudományegyetemen középiskolai tanári okl. (1913), bölcsészdoktori okl. szerzett (1916), a biológiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1953).

Életút

A budapesti tudományegyetem Növénytani Tanszékén Mágócsy-Dietz Sándor asszisztense (1913), majd katonai szolgálatot teljesített (Ungvárott, 1914). A Magyar Állami Vetőmagvizsgáló Intézetben Degen Árpád asszisztense (1913–1919), politikai okokból, fegyelmivel elbocsátották (1919). Budapesten, Szatmárnémetiben és Temesvárott vetőmagtisztító telepeket vezetett (1920–1926), a Magyar Állami Vetőmagvizsgáló Intézet ún. szaknapidíjasa (1927–1941). A Kolozsvári Vetőmagvizsgáló Intézet kísérletügyi adjunktusa (1941–1942), ismét a Magyar Állami Vetőmagvizsgáló Intézet munkatársa, kísérletügyi főadjunktusa (1942–1945), főigazgatója (1945–1951), igazgatóhelyettese (1951–1952). Az Országos Természettudományi Múzeum Növénytárának főmuzeológusa (1952–1958). Az ELTE TTK-n, ill. Élet- és Földtudományi Karán a lichenológia (= zuzmóflóratan) előadó tanára (1951–1954). A magyarországi zuzmóflóra egyik legjelentősebb kutatója. Saját költségén részt vett az MTA hercegovinai (1918), bulgáriai (1929) és görögországi botanikai expedícióin (1932). Később, már az MTA megbízásából vett részt újabb bulgáriai (1954), ill. albániai botanikai tanulmány- és gyűjtőúton (1956). Egyéb gyűjtőútjain, valamint cserék révén közel 35 000 példányos lichenológiai gyűjteményt hozott létre, amely a világ egyik legnagyobb gyűjteménye, s egyedülállóan értékes balkáni és kis-ázsiai anyagot is tartalmaz. Feldolgozta az Országos Természettudományi Múzeum Növénytárában, a magyarországi botanikai gyűjtők által felhalmozott Kárpát-medencei zuzmóanyagot. A több mint 1200 oldalas Kárpát-medence zuzmóflórája részben a Folia Cryptogamica c. folyóiratban jelent meg (a teljes monográfia azonban máig kiadatlan). Különösen értékes az ún. mikrozuzmókkal kapcsolatos munkássága.

Emlékezet

Összesen 583 új nevet (ebből 73, a tudományra nézve új fajt) írt le, nevét négy faj viseli. Lichenológiai gyűjteményét az Országos Természettudományi Múzeum Növénytára, páratlanul értékes szakkönyvtárát az MTA vácrátóti Ökológiai és Botanikai Intézete őrzi. Hagyatékát fia, ifj. Szatala Ödön kezdte feldolgozni, majd legismertebb tanítványa, Verseghy Klára állította össze gyűjteményének katalógusát.

Elismertség

A Magyar Botanikusok Borbás Társasága tagja (1938–1940), az ebből kivált Magyar Növénytani Társaság alapító tagja (1940-től).

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1956).

Főbb művei

F. m.: Adatok Ung vármegye zuzmóflórájának ismeretéhez. Egy. doktori értek. is. (Botanikai Közlemények, 1916)
Újabb adatok Ung vármegye zuzmóflórájának ismeretéhez. (Magyar Botanikai Lapok, 1922)
A Magyar Alföld szikeseinek egy új zuzmófaja. – Új zuzmók. (Magyar Botanikai Lapok, 1925)
Adatok Magyarország zuzmóflórájának ismeretéhez. 1–4. (Magyar Botanikai Lapok, 1925–1929)
A magyarországi Coniocarpeae-k kritikai feldolgozása. (Annales Musei Nationalis Hungaricae, 1926)
Lichenes Hungariae. Magyarország zuzmóflórája. I. Pyrenocarpae – Gymnocarpeae. Coniocarpinae. (Folia Cryptogamica, 1927)
Adatok Arbe szigetének zuzmóflórájához. (Magyar Botanikai Lapok, 1927)
Beiträge zur Flechtenflora von Bulgarien. 1–2. (Magyar Botanikai Lapok, 1929–1930)
Lichenes Hungariae. Magyarország zuzmóflórája. II. Gymnocarpeae. Graphidineae, Cyclocarpinae: Lecanactidaceae – Peltigeraceae. (Folia Cryptogamica, 1930)
Adatok Hercegovina zuzmóflórájának ismeretéhez. (Botanikai Közlemények, 1930)
Lojka Hugó hagyatékának zuzmói. (Magyar Botanikai Lapok, 1932)
Adatok a Balkán-félsziget és Kis-Ázsia zuzmóflórájának ismeretéhez. (Borbásia, 1940)
Nabelek által 1909–1910-ben Örményországban, Kurdisztánban, Palesztinában és Szíriában gyűjtött zuzmók. – Adatok Görögország zuzmóflórájához. (Borbásia, 1941)
Lichenes Hungariae. Magyarország zuzmóflórája. III. Gymnocarpeae. Cyclocarpinae: Peltigeraceae – Lecideaceae. (Folia Cryptogamica, 1942)
Zuzmók a Taurus félszigetről és a Kaukázusból. (Borbásia, 1942)
Prodromus einer Flechtenflora des Irans. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1957).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1958. júl. 1.)
Allodiatoris Irma: Sz. Ö. (Élővilág, 1959)
Bánhegyi József: Ödön Szatala. (Revue Bryologique et Lichénologique, 1959)
Verseghy Klára: A Catalogue of the New Lichen Names Described by Ödön Szatala. (The Lichenologist, 1963)
Magyar tudóslexikon. Főszerk. Nagy Ferenc. (Bp., 1997)
Sz. Ö. (Tilia, 2000)
Lőkös László: Sz. Ö. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
Lőkös László–Senkardesler, A.: Reassessment of Lichen Collections from Turkey, Deposited in the Hungarian National History Museum and Examined by Ödön Szatala. (Acta Botanica, 2010).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője