Szászy István
Szászy István

2021. október 19. Kedd

Szászy István, szászi

jogász

Születési adatok

1899. december 1.

Budapest

Halálozási adatok

1976. április 10.

Budapest


Család

Apja Szászy Béla (1865-1931) jogász.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.).

Életút

Apja Szászy Béla (1865-1931) jogász, az MTA tagja. - A bp.-i, a párizsi és a berlini tudományegyetemen tanult (1917-1922), Bp.-en jogtud. doktori okl. szerzett (1922), majd francia áll. ösztöndíjjal a párizsi École des Sciences Politiques diplomáciai szakán nemzetk. magánjogot tanult (1922-1924), diplomáciai jogi (1925), egységes bírói és ügyvédi vizsgát tett (1926). A magánjog nemzetk. vonatkozásai tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1931), az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.). - A Külügymin. tisztviselője (1924-1927), majd mint törvényszéki bíró az Igazságügyi Min.-ban szolgált (1927-1936); közben a m. kormányt képviselte a New York-i nemzetk. jogi kongresszuson (1930). Az Egyiptomi Vegyesbíróság tagja (1937-1940). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1931-1939), c. ny. rk. tanára (1939-1945), a II. vh.u tán a m. magánjog ny. r. tanára (1940-1945). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a m. magánjog ny. r. tanára és az I. magánjogi szeminárium ig.-ja (1940-1945). A hágai Nemzetk. Jogi Akad. meghívott tanára (1934, 1964).Nemzetk. és m. magánjoggal, diplomáciai joggal és diplomáciatörténettel, a nemzetk. szerződések jogával fogl.

Főbb művei

F. m.: Az utolsó ötven év diplomáciai története. Budapest,1924
Les Finances des états européens depuis la guerre. Paris,1925
Az államok közötti utódlás elmélete. Budapest,1928
A szerzõdõ felek jogszabályválasztó joga a nemzetközi kötelmi jogban.Budapest,1929
A területenkívüliség a magyar jogban. Budapest,1930
Az országgyűlés szerepe a nemzetközi szerzõdések kötésénél a magyar közjog szerint. Budapest,1932
A minõsítõ jogszabályok összeütközései a nemzetközi magánjogban. Budapest,1932
Kiadatási jog. Budapest,1933
Les conflits de lois dans le temps. Paris,1934
Clearing- és fizetési egyezmények a nemzetközi fizetési forgalomban. Budapest,1936
Nemzetközi magánjog. Budapest,1938
Droit international prové comparée. Paris,1940
A kötelmi jog általános tana. Budapest,1943
A Szovjetunió magánjogának alapelvei. Kolozsvár,1945
A renvoi problémája az angol bírói gyakorlatban. Kísérlet egy új elmélet felállítására. Jogtudományi Közlöny h.n.,1947
A magyar magánjogáltalános része, különös tekintettel a külföldi magánjogi rendszerekre. Budapest,1947
Az európai népi demokráciák nemzetközi magánjoga. Budapest,1962
Az európai népi demokráciák nemzetközi magánjoga. Budapest,1984
International Civil Procedurre. Budapest-Leiden,1967
Nemzetközi munkajog. Budapest,1969
Nemzetközi munkajog. Budapest-Leiden,1968.

Irodalom

Irod.: Weltner Andor:Sz. I. Magyar Tudomány 1976
Nizsalovszky Endre:Sz. I. Gazdaság és Jogtudomány 1976
Karlócai János:Sz. I. In memoriam. Magyar Jog 1976
Réczei László:Isván Szászy. Acta Juridica h.n.,1946

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013