Szádeczky-Kardoss Lajos
Szádeczky-Kardoss Lajos

2021. október 16. Szombat

Szádeczky-Kardoss Lajos, szádecsnei és kardosfalvai

történész

Névváltozatok

1914-ig Szádeczky Lajos

Születési adatok

1859. április 5.

Pusztafalu, Abaúj-Torna vármegye

Halálozási adatok

1935. december 29.

Budapest


Család

Testvére Szádeczky-Kardoss Gyula (1860-1935) geológus.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.; r.: 1909. ápr. 29.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen (1877-1879), a bécsi Institut für Österreichische Geschichtsforschungban tanult (1879-1881); Bp.-en történelem-latin szakos tanári okl. (1881) és bölcsészdoktori okl. (1882), a m. történelem XVI. és XVII. századbeli része tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1883), az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.; r.: 1909. ápr. 29.). - A bp.-i tudományegyetem magántanára (1883-1891); közben hg. Odescalchi Arturral a bukovinai székelyek Mo.-ra telepítését intézte (1883). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen (1891-1919), a Bp.-re menekült kolozsvári tudományegyetemen a m. történelem és segédtudományai ny. r. tanára (1919-1921); közben Bölcsészet-, Nyelv- és Történettud. Kar dékánja (1895-1896, 1906-1907) és az egyetem rektora (1910-1911). A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen a m. történelem ny. r. tanára és a gyorsírás ún. jogosított tanára (1921-1929).Erdély 16-18. sz.-i történetével, 16-17. sz.-i m.-lengyel kapcsolatokkal fogl. Tud. pályafutásának kezdetén részt vett gr. Zichy Jenő kaukázusi és közép-ázsiai expedícióban, amelynek útinaplóját is megírta. Később ő gyűjtötte össze az 1900. évi párizsi világkiállításon bemutatott erdélyi műkincseket, majd 1903. évi töröko.-i tanulmányútján felkutatta Thököly Imre és Zrínyi Ilona egykori kis-ázsiai lakóhelyét. Az I. vh. idején hadtörténetíróként bejárta a galíciai lengyel, a szerb és az albán harctereket, Erdélyben részt vett a nagyszebeni és a brassói ütközetben (1914-1918).

Főbb művei

F. m.: Mihály havasalföldi vajda Erdélyben. 1599-1601. Budapest,1882
Báthory Zsigmondné, Mária Krisztierna. Budapest,1893
A gróf Haller-család története. Budapest,1886
Kornyáti Békés Gáspár életrajza. Budapest,1887
Báthory István lengyel királlyá választása. 1574-1576. Budapest,1889
Izabella és János Zsigmond Lengyelországban. 1552-1557. Budapest,1888
A céhek történetébõl. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl kivonatosan: Akadémiai Értesítõ, 1890 Budapest,1889
Kovacsóczy Farkas. Budapest,1891
Szerémi György élete és emlékiratai. Budapest,1892
Erdély és Mihály vajda története. 1595-1601. Temesvár,1893
Udvarhely vármegye története. Budapest,1900
Konstantinápoly és magyar emlékei. Budapest,1903
A csíki székely krónika. Budapest,1905
A székely határõrség szervezése 1762-64-ben. Budapest,1908
Még egyszer a csíki székely krónikáról. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl Budapest,1911
Iparfejlõdés és a céhek története Magyarországon. 1307-1848. Budapest,1913
Premysltõl Breszt-Litovszkig. Harci élmények és lengyel-magyar történelmi emlékek. Budapest,1916
A székely puccs 1877-ben. Budapest,1920
A székely nemzet története és alkotmánya. Budapest,1927
A székely nemzet története és alkotmánya. Budapest,1993-

Irodalom

Irod.: Sz.-K. L. Századok h.n.,1936

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013