Szabolcska Mihály
Szabolcska Mihály

2024. július 12. Péntek

Szabolcska Mihály

költő, református lelkész

Születési adatok

1861. szeptember 30.

Tiszakürt, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1930. október 31.

Temesvár, Románia


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.).

Életút

A Debreceni Ref. Teológiai Akad.-n ref. lelkészi okl. szerzett (1886), a genfi és a párizsi egyetemen teológiát és irodalomtörténetet tanult (1890-1892). Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.). - A debreceni gyülekezet segédlelkésze (1892), a felfalui gyülekezet (1892-1899), a temesvári gyülekezet lelkipásztora (1899-1928). Halála előtt Bp.-re költözött (1928).Első versei 1892-ben jelentek meg a Fővárosi Lapokban, műveit Beöthy Zsolt is köszöntötte. A népi-nemzeti irányzat követőinek, az ún. Petőfi-epigonoknak egyik legjellegzetesebb képvielője. Költészetének témái elsősorban a szerelem, a család, a haza és a vallás; kedvelt műfaja a dal. Emlékét őrzi az ókécskei Szabolcska Mihály Emlékszoba.

Főbb művei

F. m.: Költemények. Debrecen,1891
Hangulatok. Budapest,1894
A mai napról. Szászrégen,1894
Újabb versek. Budapest,1898
Szabad órák. Budapest,1901
Áhitat és szeretet. Budapest,1902
Csendes dalok. Budapest,1904
A magam ösvényén. Budapest,1907
Mulandóság. - Költészetem. - Az én kislányom. - Dal az új dalról. Akadémiai Értesítõ h.n.,1909
Dalok hazulról. Budapest,1911
Szívem szerint. Budapest,1916
Eszmények, álmok. Temesvár,1921
Isten közelében. Tahitótfalu,1928
Õseim nyomán. Budapest,1928.

Irodalom

Irod.: Császár Elemér:Sz. M. emlékezete. Budapest,1934
Szabolcska László Ravasz László:Sz. M. Debrecen,1943
Gárdonyi József:Szabolcska. Reg. Budapest,1943

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője