Szabolcska Mihály
Szabolcska Mihály

2021. október 16. Szombat

Szabolcska Mihály

költő, református lelkész

Születési adatok

1861. szeptember 30.

Tiszakürt, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1930. október 31.

Temesvár, Románia


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.).

Életút

A Debreceni Ref. Teológiai Akad.-n ref. lelkészi okl. szerzett (1886), a genfi és a párizsi egyetemen teológiát és irodalomtörténetet tanult (1890-1892). Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.). - A debreceni gyülekezet segédlelkésze (1892), a felfalui gyülekezet (1892-1899), a temesvári gyülekezet lelkipásztora (1899-1928). Halála előtt Bp.-re költözött (1928).Első versei 1892-ben jelentek meg a Fővárosi Lapokban, műveit Beöthy Zsolt is köszöntötte. A népi-nemzeti irányzat követőinek, az ún. Petőfi-epigonoknak egyik legjellegzetesebb képvielője. Költészetének témái elsősorban a szerelem, a család, a haza és a vallás; kedvelt műfaja a dal. Emlékét őrzi az ókécskei Szabolcska Mihály Emlékszoba.

Főbb művei

F. m.: Költemények. Debrecen,1891
Hangulatok. Budapest,1894
A mai napról. Szászrégen,1894
Újabb versek. Budapest,1898
Szabad órák. Budapest,1901
Áhitat és szeretet. Budapest,1902
Csendes dalok. Budapest,1904
A magam ösvényén. Budapest,1907
Mulandóság. - Költészetem. - Az én kislányom. - Dal az új dalról. Akadémiai Értesítõ h.n.,1909
Dalok hazulról. Budapest,1911
Szívem szerint. Budapest,1916
Eszmények, álmok. Temesvár,1921
Isten közelében. Tahitótfalu,1928
Õseim nyomán. Budapest,1928.

Irodalom

Irod.: Császár Elemér:Sz. M. emlékezete. Budapest,1934
Szabolcska László Ravasz László:Sz. M. Debrecen,1943
Gárdonyi József:Szabolcska. Reg. Budapest,1943

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013