Szabó Zoltán
Szabó Zoltán

2023. december 6. Szerda

Szabó Zoltán

botanikus, biológus

Születési adatok

1882. november 25.

Budapest

Halálozási adatok

1944. május 18.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1932. máj. 6.; r.: 1941. máj. 16.).

Életút

A bp.-i és a breslaui tudományegyetemen tanult (1900-1905), Breslauban böcsészdoktori okl. (1905), Bp.-en a gazdasági és orvosi növények alak- és rendszertana (1908), majd a kétszikű növények alak- és rendszertana, földrajzi elterjedése és fejlődéstörténete tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1912), az MTA tagja (l.: 1932. máj. 6.; r.: 1941. máj. 16.). - A breslaui egyetem tanársegéde (1904-1905, a bp.-i tudományegyetem Ált. Növénytani Int. tanársegéde (1905-1913), egy. tanársegéde (1913-1917) és magántanára (1912-1917), ny. rk. tanára (1917-1923), egyúttal a bp.-i Állatorvosi Főisk. magántanára is (1908-tól). A bp.-i tudományegy. közgazdaság-tud. karon a növénytan mb. előadó tanára (1919-1923), a mg.-i növénytan ny. rk. (1923-1926), ny. r. tanára (1926-1934). A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetemen a mg.-i növénytan ny. r. tanára és a Mg.-i Növénytani Int. ig.-ja (1934-1940); közben a Mg.-i és Állatorvosi Kar dékánja (1937-1938). A Pázmány Péter Tudományegyetemen a növényrendszertan ny. r. tanára és a Növényrendszertani és Növényföldrajzi Int., vmint a Botanikus Kert ig.-ja (1940-1944).Tud. pályafutásának kezdetén elsősorban mikológiai és növényföldrajzi kutatásokkal fogl., majd érdeklődése a növényrendszertan és a növénygenetika felé fordult. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a Dipsacaceae (mácsonyafélék) egyes nemzetségeinek meghatározása terén. A korszerű növényi kromoszóma- és génelméleti kutatások elindítója. Tud. ismeretterjesztő tevékenysége is értékes. Több növényfajt és egy kövületet neveztek el róla.

Főbb művei

F. m.: Mykologische Beobachtungen. Breslau,1904
A Knautia genus monographiája. Budapest,1904
A Szudéták növényföldrajzának vázlatos foglalata. Földrajzi Közlemények 1907
Útmutató a növények gyűjtésére. Budapest,1913
A növények szervezete. Budapest,1922
A növények szervezete. Budapest,1933
A növények életmódja. Budapest,1925
A szobai növények élete és gondozása. Budapest,1928
A Dipsacaceák virágzatának fejlõdéstani értelmezése. Pécs,
Organográfiai és genetikai vizsgálatok Dipsacaceákon. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1935
Vererbungswissenschaftliche Bestimmung des Konstitutionsbegriffes. Zeitschrift für menschliche Vererbungs- und Konstitutionslehre 1937
Az átöröklés. Budapest,1938
A fajegészség,fajvédelem és fajnemesítés örökléstana. Budapest,1939
A Cephalaria genus monographiája. Budapest,1940
Származás és öröklés. Budapest,1942
A genetikai megismerés útjai. Budapest,1943
A növényrendszertan korszerű irányai. Botanikai Közlemények h.n.,1943.

Irodalom

Irod.: Mándy György:Sz. Z. Mezõgazdasági Kutatások 1944
Halmai János:Sz. Z. Magyar Gyógyszertudományi Társaság Értesítõ 1944
Priszter Szaniszló:Sz. Z. Növénytermelés h.n.,1982

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője