Szabó Kálmán
Szabó Kálmán

2024. július 16. Kedd

Szabó Kálmán

közgazdász

Születési adatok

1921. november 20.

Bogyoszló, Sopron vármegye

Halálozási adatok

2007. május 25.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.).

Életút

Felesége Sz. Jónás Ilona történész. - A II. vh.-ban katonai szolgálatot teljesített (1942-1945). A M. Közgazdaság-tud. Egyetemen - a Györffy Koll. tagjaként - közgazdász okl. szerzett (1950), az MKKE-n doktorált (1957), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1959), doktora (1968), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.). - Tanulmányai idején a közgazdasági MEFESZ szervezet vezetője és a MADISZ titkára, ill. a MEFESZ közp. szervezete szociális oszt.-ának titkára (1946-1947), a Dózsa György Közgazdász Koll. ig.-ja (1947-1948), az új M. Közgazdaság-tud. Egyetemen a Tervgazdálkodási, ill. a Politikai Gazdaságtan Tanszék szemináriumvezetője (1948-1950). - A M. Közgazdaság-tud. Egyetemen, ill. az MKKE-n az MTA-TMB aspiránsa és tanársegéd (1950-1953), a Társadalmi Szemle közgazdasági rovatvezetője (1953-1954), az MDP Közp. Társadalomtud. Aloszt. vezetője (1954), az Orsz. Tervhiv. Távlati Főoszt.-ának vezetője (1954-1957), a tud. csoport osztályvezető-h.-e (1957-1958). Az MKKE Ált. Közgazdasági Kar Politikai Gazdaságtan Tanszék, ill. Elméleti Közgazdaságtan Tanszék egy. docense (félállásban: 1957-1959; teljes állásban: 1959-1963), egy. tanára (1963. aug. 1.-1994. dec. 31.) és a tanszék vezetője (1971-1987), emeritusz professzora (1995-től); közben az egyetem tud. rektorh.-e (1963-1968), rektora (1968-1973).A szocialista tulajdonviszonyok, az értékelmélet, a munka szerinti elosztás elve, az arányosság, ill. a szocialista társadalom értékstruktúrájának vizsgálatával fogl. A direkt utasításos módszerekkel szemben a gazdaságpolitika és tervszerűség ált. kérdéseit hangsúlyozta. Mo.-on az elsők között végzett piackutatásokat matematikai feldolgozásra a hiányhelyzet enyhítése érdekében. Vizsgálta az arányosság, az elkülönülés, a szabadpiac és az új mechanizmus jóléti és munkaügyi vonatkozásait. A szocialista váll. tud. kutatási főirány interdiszciplináris munkálatainak koordinátora (1972-1979), a megreformált politikai gazdaságtani tankönyvek társszerzője és a szerkesztőbiz. elnöke (1980-1986).

Főbb művei

F. m.: Küzdelem a földművelésszövetkezetekért. Társadalmi Szemle 1946
A szabadpiac szerepe az új szakaszban. Társadalmi Szemle 1954
A marxi értékelmélet jelentõsége és alkalmazásának egyes vonatkozásai. Cikkgyűjtemény az 1953. és 1954. évekbõl. Budapest,1957
Tervszerűség. Budapest,1958
A szocialista tervszerűség elméleti kérdései. Budapest,1960
A szocialista termelés alapvonásai. Budapest,1964
Az állóeszköz-gazdálkodás helye az új mechanizmusban. Közgazdasági Szemle 1966
Az új mechanizmus és a munka szerinti elosztás mércéje. Közgazdasági Szemle 1966
Tanulmányok az új gazdasági mechanizmus problémakörébõl. Budapest,1967
A szocialista irányítási rendszer. Budapest,1967
A szocialista irányítási rendszer. Budapest,1968
Avállalati mechanizmus helyzete és fejlõdésének fõbb vonásai. Budapest,1969
Twenty Five Years of Economic Science in Hungary. Acta Oeconomica 1970
Az üzemi gazdaságtan és a poliltikai gazdaságtan. Gazdaság és Jogtudomány h.n.,1974
Innováció és adaptáció. I. rész: MTA IX. Osztálya Közleményei
II.-III. rész: Közgazdasági Szemle-Vezetéstudomány h.n.,1978
Az értéktörvény és az arányossági elv napjainkban. Közgazdasági Szemle h.n.,1981
Politikai gazdaságtan. 1981
Arányosság és érték a modern gazdaságban. Budapest,1985
Vagyonérdekeltség - reform. Budapest,1987
Mechanizmusprobléma-e a tulajdonformák gazdagítása?. Budapest,1989
Piacgazdaság, szükségletek, fejlõdési alternatíva. Budapest,1991.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője