Szabó Kálmán
Szabó Kálmán

2021. október 20. Szerda

Szabó Kálmán

közgazdász

Születési adatok

1921. november 20.

Bogyoszló, Sopron vármegye

Halálozási adatok

2007. május 25.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.).

Életút

Felesége Sz. Jónás Ilona történész. - A II. vh.-ban katonai szolgálatot teljesített (1942-1945). A M. Közgazdaság-tud. Egyetemen - a Györffy Koll. tagjaként - közgazdász okl. szerzett (1950), az MKKE-n doktorált (1957), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1959), doktora (1968), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.). - Tanulmányai idején a közgazdasági MEFESZ szervezet vezetője és a MADISZ titkára, ill. a MEFESZ közp. szervezete szociális oszt.-ának titkára (1946-1947), a Dózsa György Közgazdász Koll. ig.-ja (1947-1948), az új M. Közgazdaság-tud. Egyetemen a Tervgazdálkodási, ill. a Politikai Gazdaságtan Tanszék szemináriumvezetője (1948-1950). - A M. Közgazdaság-tud. Egyetemen, ill. az MKKE-n az MTA-TMB aspiránsa és tanársegéd (1950-1953), a Társadalmi Szemle közgazdasági rovatvezetője (1953-1954), az MDP Közp. Társadalomtud. Aloszt. vezetője (1954), az Orsz. Tervhiv. Távlati Főoszt.-ának vezetője (1954-1957), a tud. csoport osztályvezető-h.-e (1957-1958). Az MKKE Ált. Közgazdasági Kar Politikai Gazdaságtan Tanszék, ill. Elméleti Közgazdaságtan Tanszék egy. docense (félállásban: 1957-1959; teljes állásban: 1959-1963), egy. tanára (1963. aug. 1.-1994. dec. 31.) és a tanszék vezetője (1971-1987), emeritusz professzora (1995-től); közben az egyetem tud. rektorh.-e (1963-1968), rektora (1968-1973).A szocialista tulajdonviszonyok, az értékelmélet, a munka szerinti elosztás elve, az arányosság, ill. a szocialista társadalom értékstruktúrájának vizsgálatával fogl. A direkt utasításos módszerekkel szemben a gazdaságpolitika és tervszerűség ált. kérdéseit hangsúlyozta. Mo.-on az elsők között végzett piackutatásokat matematikai feldolgozásra a hiányhelyzet enyhítése érdekében. Vizsgálta az arányosság, az elkülönülés, a szabadpiac és az új mechanizmus jóléti és munkaügyi vonatkozásait. A szocialista váll. tud. kutatási főirány interdiszciplináris munkálatainak koordinátora (1972-1979), a megreformált politikai gazdaságtani tankönyvek társszerzője és a szerkesztőbiz. elnöke (1980-1986).

Főbb művei

F. m.: Küzdelem a földművelésszövetkezetekért. Társadalmi Szemle 1946
A szabadpiac szerepe az új szakaszban. Társadalmi Szemle 1954
A marxi értékelmélet jelentõsége és alkalmazásának egyes vonatkozásai. Cikkgyűjtemény az 1953. és 1954. évekbõl. Budapest,1957
Tervszerűség. Budapest,1958
A szocialista tervszerűség elméleti kérdései. Budapest,1960
A szocialista termelés alapvonásai. Budapest,1964
Az állóeszköz-gazdálkodás helye az új mechanizmusban. Közgazdasági Szemle 1966
Az új mechanizmus és a munka szerinti elosztás mércéje. Közgazdasági Szemle 1966
Tanulmányok az új gazdasági mechanizmus problémakörébõl. Budapest,1967
A szocialista irányítási rendszer. Budapest,1967
A szocialista irányítási rendszer. Budapest,1968
Avállalati mechanizmus helyzete és fejlõdésének fõbb vonásai. Budapest,1969
Twenty Five Years of Economic Science in Hungary. Acta Oeconomica 1970
Az üzemi gazdaságtan és a poliltikai gazdaságtan. Gazdaság és Jogtudomány h.n.,1974
Innováció és adaptáció. I. rész: MTA IX. Osztálya Közleményei
II.-III. rész: Közgazdasági Szemle-Vezetéstudomány h.n.,1978
Az értéktörvény és az arányossági elv napjainkban. Közgazdasági Szemle h.n.,1981
Politikai gazdaságtan. 1981
Arányosság és érték a modern gazdaságban. Budapest,1985
Vagyonérdekeltség - reform. Budapest,1987
Mechanizmusprobléma-e a tulajdonformák gazdagítása?. Budapest,1989
Piacgazdaság, szükségletek, fejlõdési alternatíva. Budapest,1991.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013