Szabó Dezső
Szabó Dezső

2021. október 21. Csütörtök

Szabó Dezső

történész

Születési adatok

1882. december 3.

Makó, Csanád vármegye

Halálozási adatok

1966. november 4.

Debrecen, Hajdú-Bihar megye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1931. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

Fia Szabó Dezső (1912-1992) közlekedésmérnök. - A bp.-i tudományegyetemen történelem-latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1904), az MTA tagja (l.: 1931. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). - A bp.-i V. ker.-i főgimn. (1904-1911), a bp.-i tanárképző int. gyakorlógimn.-ának r. tanára (1911-1924), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen, ill. a Debreceni Tudományegyetem Egyetemes Történeti Tanszék ny. r. tanára (1924-1952) és a tanszék vezetője (1950-1952); közben a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettud. Kar dékánja (1924-1927, 1942-1943).Középkori és kora újkori, elsősorban Mohács előtti m. politika-, közigazgatás- és kormányzattörténettel, a Mária Terézia-kori úrbérrendezés történetével fogl. Feldolgozta a 16. sz.-i mo.-i ogy.-ek történetét.

Főbb művei

F. m.: A magyar országgyűlések története. 1519-1524. Makó,1904
Magyar országgyűlések. 1505-1508. Századok 1908
A magyar országgyűlések története II. Lajos korában. Budapest,1908
Az állandó hadsereg becikkelyezésének története III. Károly korában.Budapest,1911
Küzdelmeink a nemzeti királyságért. 1505-1526. Budapest,1917
Mária Terézia és a parasztok. In: Klebelsberg Emlékkönyv Budapest,1925
A magyarországi úrbérrendezés története Mária Terézia korában. Budapest,1933
A megyék ellenálllása Mária Terézia úrbéri rendeleteivel szemben. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl Budapest,1934.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013