Szablya János
Szablya János

2023. december 3. Vasárnap

Szablya János

gépészmérnök

Születési adatok

1924. június 25.

Budapest

Halálozási adatok

2005. október 29.

Kirkland, Washington, USA


Iskola

Az MTA tagja (külsõ: 2001. máj. 7.).

Életút

Apja Szablya János író, esztéta. - A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetemen gépészmérnöki okl. (1947), közgazdaság-tud. doktori okl. (1948); közben a gazdasági szaktanárképző int.-ben középisk. szaktanári okl. szerzett (1948). Az MTA tagja (külső: 2001. máj. 7.). - A Koercit Elektrotechnikai Üzem mérnöke (1947. máj.-nov.), a Klement Gottwald Villamossági Gyár Gépszerkesztési Főoszt. Gépszámítási Iroda tervezőmérnöke (1947-1956). A BME Gépészmérnöki Kar Villamos Gépek Üzemtana Tanszék egy. adjunktusa (1951-1956). Az MTA-TMB aspiránsa (1954-1956). Kanadában telepedett le (1956), a University of British Columbia Villamosmérnöki Kar tanársegéde (1956-1963), az USA-ban élt (1963-tól). A Washington State University docense (1963-1966), professzora (1966-1983), egy. magántanára (1983-tól), egyúttal az EBASCO mérnöki iroda tanácsadója (1981-től).Tud. pályafutásának kezdetén dízel-villamosmozdonyok, erősítőgépek, turbógenerátorok tervezésével fogl. Kifejlesztette - a később róla elnevezett - erősítőgépek, sorba kapcsolat teljesítménymérők Szablya-féle kihasználási számát. Később érdeklődése az elektromágneses tér elméletének energia alapon történő megközelítése felé fordult. Vizsgálta továbbá a szilárd anyagokban az elektronra ható mágneses hajtásokat. Részt vett az alaszkai távvezetékek és a két gigawattos Susita vízierőmű tervezési munkálataiban.

Főbb művei

F. m.: Különleges mágneses anyagok és alkalmazásuk. Elektrotechnika 1949
Erõsítõgépek. Elektrotechnika 1952
Erõsítõforgógépek alkalmazása a szabályozástechnikában. Budapest,1954
Egyenáramú gépek tranziens jelenségei. Elektrotechnika 1954
The Dinamic Machine Constant of Rotating Amplifiers. Acta Technica h.n.,1954.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője