Stark Ervin
Stark Ervin

2021. október 21. Csütörtök

Stark Ervin

orvos, neuroendokrinológus

Születési adatok

1922. augusztus 27.

Nyírbogdány, Szabolcs vármegye

Halálozási adatok

1995. július 22.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1982. máj. 7.).

Életút

A Debreceni Tudományegyetemen ált. orvosi okl. szerzett (1950), az orvostudományok kandidátusa (1956), doktora (1969), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1982. máj. 7.). - A BOTE I. sz. Belgyógyászati Klinikán Rusznyák István aspiránsa (1951-1954), az MTA Kísérleti Oorvostud. Kutatóint. (KOKI) Kórélettani Oszt. tud. munkatársa (1954-1958), a Kórélettani Oszt. h. vezetője (1958-1968), osztályvezetője (1968-1988), egyúttal az int. igh.-e (1958-1970), ig.-ja (1970-1988), kutatóprofesszora (1990-1995). A BOTE c. egy. tanára (1974-től).Kórélettani és neuroendokrinológiai alapkutatásokkal, elsősorban a belső elválasztású mirigyek szerepének a vizsgálatával fogl. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el az ACTH-elválasztáshoz vezető afferens pályák természetének tanulmányozása, a kortikoidok visszajelentő szerepének tisztázása és a visszajelentés lokaloizációjának feltárása terén. Vizsgálta még az embrionális hipofízis ACTH- és mellékvese kortikoidtermelő képességét különböző fajokban és az emberben. Legjelentősebb megállapítása az, hogy az ACTH olyan extraadrenális hatást is kifejt, amely szignifikánsan emeli az ovariumon átfolyó vér mennyiségét.

Főbb művei

F. m.: Adatok a mellékvesekéreg élettanához, különös tekintettel a magasabb idegműködés befolyására. Budapest,1956
A Guerin-rák áttétképzõdésének hormonális befolyásolása. MTA V. Osztálya Közleményei 1959
The Role of Adrenal Cortex in the Development ofAnaemia and Trophic Disturbances Following Nerve REsection. In: Proceedings of the 7th Congress of the European Society of Haematology London,1959
Some Observations on the Functional Interrelationship between the Tyhmus and the Adrenal Cortex. Acta MMedica 1962
Effect of Neonatal Tyhmectomy on Endocrine and Lyphatic Organs, Reticular Elements and Blood Count. Acta Medica 1965
Effect of a Single Glycocorticoid Injection on the First Day of Life in Rats. Acta Endocrinologica 1966
Sites at Which Formalin and Capasaicin Act to Stimulate Corticotropin Secretion. Canadian Journal of Physiology and Pharmacy 1967
The Effect of Long Term ACTH Treatment on the Corticosteroid Binding Capacity of Transcortin. Journal of Endocrinology 1967
A hipofízis-mellékvesekéreg-rendszer működésére vonatkozó tanulmányok. Budapest,1968
Endocrinology, Neuroendocrinology, Neuropeptides. Oxford-Budapest,1981
Demonstration of Corticotrophin Releasing Factor CRF Activity in the Neurohypophysis of Brattleboro Rats. In: The Brattleboro Rat New York,1988.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013