Sörös Pongrác Pál
Sörös Pongrác Pál

2021. október 21. Csütörtök

Sörös Pongrác Pál

történész, bencés szerzetes

Születési adatok

1873. augusztus 24.

Komárom, Komárom vármegye

Halálozási adatok

1919. január 5.

Győr, Győr vármegye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.).

Életút

Belépett a pannonhalmi Szt. Benedek-rendbe (1890), egyszerű (1892), ünnepélyes fogadalmat tett (1895), pappá szentelték (1896), a bp.-i tudományegyetemen történelem-latin szakos tanári okl. szerzett (1898), az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.). - A pápai bencés gimn. r. tanára (1896-1898), a római M. Történeti Int. tagjaként levéltári kutatásokat folytatott (Rómában, 1899). A bencés rend pannonhalmi tanárképző főisk.-jának r. tanára (1899-1919), egyúttal konventjegyző (1905-1912), ill. levéltári őr (1906-től) és közp. könyvtárőr (1911-től).Közép- és újkori m. történelemmel, a mo.-i bencés rend történetével és történeti segédtudományokkal fogl.

Főbb művei

F. m.: Forgách Ferenc élete. Budapest,1896
Verancsics Antal élete. Esztergom,1898
Ghimesi Forgách Simon báró. Budapest,1899
Zermegh János és munkája. Budapest,1901
A katholikus klérus törekvései az 1843/44. évi országgyűlés eghyázi ügyeinek tárgyalás alatt. Budapest,1901
A pannonhalmi fõapátság története. Budapest,1903
A bakonybéli apátság története. Budapest,
Guzmics Izidor apáti naplója. Budapest,1903
Komárommegyei bencés apátságok. Komárom,1905
A pécsváradi bencés apátság. Budapest,1905
Jerosini Brodarics János. Budapest,1907
Franyó Remig felségárulási pere. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl kivonatosan: Akadémiai Értesítõ Budapest,1910
A tihanyi apátság története. Budapest,1911
Az elenyészett bencés apátságok. Budapest,1912.

Irodalom

Irod.: Tóth László:S. P. Turul
Hóman Bálint:S. P. Századok 1919
Erdélyi László:Emlékbeszéd S. P. r. tag felett. Budapest,1941
Erdélyi László:Karácsonyi János r. tag és S. P. l. tag emlékezete. Budapest,1944
Sólymos Szilveszter:Ezer év száz bencése. Pannonhalma,1997

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013