Sipos Aladár
Sipos Aladár

2024. július 12. Péntek

Sipos Aladár

közgazdász

Születési adatok

1927. augusztus 5.

Kisköre, Heves vármegye

Halálozási adatok

2005. március 6.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1982. máj. 7.).

Életút

A M. Közgazdaság-tud. Egyetemen politikai gazdaságtan szakos tanári okl. szerzett (1951), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1961), doktora (1972), az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1982. máj. 7.). - A Közgazdaság-tud. Int. Ált. Közgazdasági Oszt. tud. munkatársa (1951-1952), az MKKE Politikai Gazdaságtan Tanszék tanársegéde (1953), a Felsőoktatási Min. Egy. Főoszt. főelőadója (1953-1957), az MKKE egy. adjunktusa (1957-1960). Az ELTE ÁJTK Politikai Gazdaságtan Tanszék egy. docense (1961-1965), egy. tanára (1965-1979) és a tanszék vezetője (1960-1970). Az MSZMP KB Politikai Főisk. tanszékvezető egy. tanára (1965-1981) és a főisk. tud. rektorh.-e (1977-1981). Az MTA Közgazdaság-tud. Int. ig.-ja (1981-1990), tud. tanácsadója és kutatóprofesszora (1990-1997). Az MSZMP Bp.-i Biz.-a politikai munkatársa (1957-1962). A Kertészeti és Élelmiszerip. Egyetem c. egy. tanára. A szapporói Hokkaido Egyetem vendégprofesszora (1983-1984).A modern agrárfejlődés törvényszerűségeinek vizsgálatával, a m. mg. átalakulásával, piacgazdaságra való áttérésének problémáival fogl. Elméleti és gazdaságpolitikai szempontból alapvető jelentőségű megállapításokat tett az agrárintegrációval kapcsolatban. Tud. pályafutásának kezdetén 20. sz.-i m. és egyetemes agrártörténeti kérdésekkel is fogl.

Főbb művei

F. m.: Magyarország gyáripara az 1920-as években. Közgazdasági Szemle 1955
Budapest gyáripara. 1919-1933. In: Tanulmányok Budapest múltjából Budapest,1959
Az új agrárválság sajátosságai az Egyesült Államokban. Budapest,1963
Társadalmi újratermelés és gazdasági válságok a kapitalizmusban. Budapest,1965
Agrárviszonyok Nyugat-Európában. Budapest,1967
A technikai haladás hatása a fejlett tõkésországok agrárviszonyaira. Budapest,1977
A szocialista termelési viszonyok lényege. Budapest,1977
A politikai gazdaságtan kisszótára. Budapest,1981
Az agrár-ipari szféra vállalati kapcsolati rendszerei. In: Értekezések, emlékezések Budapest,1985
Válaszúton az agrárpolitika. A mezõgazdaság szervezeti rendszere a reformfolyamatban. Budapest,1988
A tõkés gazdaság alapvetõ sajátosságai. Budapest,1989
Az élelmiszergazdaság közgazdasági feltételrendszere. In: Nemzetközi agrárstratégiák Budapest,1989
A világgazdaság fõbb régiói napjainkban. Gyöngyös,1993
Magyarország agrártörténete. Budapest,1996
Az Európai Unió és Magyarország. Gyöngyös,2000
Az agrárátalakulás mérlege. Budapest,2000
Világgazdaságtan. Gyöngyös,2001.

Irodalom

Irod.: S. A. műveinek bibliográfiája. Budapest,1997
Halmai Péter:S. A. Magyar Tudomány h.n.,2005

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője