Sík Sándor
Sík Sándor

2024. július 25. Csütörtök

Sík Sándor

irodalomtörténész, költő, esztéta

Születési adatok

1889. január 20.

Budapest

Halálozási adatok

1963. szeptember 28.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

Testvére Sík Endre (1891-1978) politikus, történész, író. - Belépett a piarista rendbe (1903), a Pázmány Péter Tudományegyetemen m.-latin-görög szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1910), az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). - A váci (1910-1911), a bp.-i piarista gimn. r. tanára (1911-1929), a szegedi Ferenc József, ill. Horthy Miklós Tudományegyetemen a m. irod. ny. r. tanára (1929-1944); közben a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettud. Kar dékánja (1944-1945). A m. piarista rendtartomány főnöke (1947-től). Az 1930-as években támogatta a „szegedi fiatalok” körét, bensőséges kapcsolat fűzte Radnóti Miklóshoz, tanítványa volt - többek között - Szerb Antal is.A 20. sz.-i m. vallásos költészet egyik legjelentősebb képviselője, de a modern társadalom problémáit is megfogalmazó költészete túllépett az egyházi kereteken. Verseire hatottak a himnuszok és zsoltárok, amelyek világát magas művészi színvonalon közvetítette. Esztétikai és irodalomtörténeti művei elsősorban finom elemzései miatt maradandóak. Nagy hatású pedagógus, kitűnő hitszónok és jeles műfordító volt, műfordítóként elsősorban kortárs és klasszikus vallásos irodalmat tolmácsolt (olasz, latin és német nyelven). Jelentős szerepet játszott a mo.-i cserkészmozgalom szervezésében.

Főbb művei

F. m.: Mindszenty Gedeon élete és költészete. Budapest,1910
Zrínyi. Budapest,1923
Kölcsey Ferenc, az ember, a gondolkodó, az író. Budapest,1924
Gárdonyi, Ady, Prohászka. Budapest,1929
A cserkészet. Budapest,1930
Fekete kenyér. Budapest,1931
István király. Budapest,1934
Advent. Szeged,1935
Szent magyarság. Budapest,1936
Pázmány, az ember és az író. Budapest,1939
Zrínyi Miklós. Budapest,1941
Esztétika. Budapest,1943
Himnuszok könyve. Budapest,1943
József Attila istenélménye. Vigilia h.n.,1948
A kettõs végtelen. S. S. válogatott munkái. Budapest,1969
S. S. összegyűjtött versei. Budapest,1976
A százgyökerű szív. Levelek, naplók, visszaemlékezések S. S. hagyatékából. Budapest,1993
A szeretet pedagógiája. Budapest,1996
A magam módján. Budapest,1996
Az olvasás tudománya. Szeged,2000
Szép történetek. Szeged,2001
A kettõs végtelen. Budapest,2003.

Irodalom

Irod.: Tóth Árpád:S. S. versei. Nyugat 1917
Alszeghy Zsolt:S. S. Irodalomtörténet 1928
Kardos Klára:A professzor. Vigilia 1959
Lukács László:A szeretet pedagógusa. Vigilia 1973
Rónay László:S. S. irodalomszemlélete. Vigilia 1973
Mészáros István:S. S. cserkészpedagógiája. Budapest,1988
Baróti Dezsõ:S. S. Budapest,1988
S. S. emlékezete. Születésének századik évfordulóján. Budapest,1989
Mészáros István:S. S., a pedagógus. Budapest,1989
Rónay László:Arcképvázlat S. S.-ról. In: Társunk, az irodalom Budapest,1990
Rónay László:A „szeretett ház”. S. S. otthonai. Vigilia 1992
Péter László:S. S. szegedi évei. Dugonics Társaság Évkönyve
Borián Eldréd:Radnóti Miklós istenkeresése. Mester és tanítvány. S. S. és Radnóti Miklós.Hitel 1995
Takó Edit:S. S. munkássága. Szeged,1995
Rónay László:Isten ölelésében. S. S. emlékezete. Somogy,1997
Rónay László:S. S. Budapest,2000
Máté Zsuzsanna:S. S., a szegedi drámaíró. István király című történelmi drámája és az Advent oratóriuma. Szeged 2001
Rónay László:S. S. és József Attila. Irodalomtörténet 2001
Rónay László:S. S. és Rónay György, a Vigilia szerkesztõi. Vigilia h.n.,2003

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője