Scheffer Viktor
Scheffer Viktor

2023. december 3. Vasárnap

Scheffer Viktor

geofizikus, gépészmérnök

Születési adatok

1900. december 14.

Budapest

Halálozási adatok

1966. december 27.

Budapest

Temetési adatok

1966. december 31.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Scheffer Bernhard kisfuvaros, Weisz Gizella. F: Hammerl Anna (1906–1992). Leánya: Scheffer Anna geológus és Scheffer Viktória borász; fia: Scheffer János. 

Iskola

Budapesten, főreáliskolában éretts. (1918). A József Műegyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1928), a műszaki tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1958). 

Életút

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet megfigyelője (1929–1933), a European Gas and Electric Company (= EUROGAS) kutató-geofizikusa (1933–1937), a Società Petrolifera Italiana geofizikai osztályvezetője (1938–1943), a Magyar–Olasz Ásványolajipari Rt. kárpátaljai és észak-erdélyi geofizikai csoportjának vezetője (1943–1945). A Magyar–Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) geofizikusa (1945–1947), a Società Petrolifera Italiana pármai vállalatának geofizikus-tanácsadója (1947), a MAORT nagykanizsai üzemének üzemvezető-helyettese (1948–1949), geofizikai osztályfőnöke (1949–1950). Az Ásványolajkutató és Feltáró Vállalat nagykanizsai üzemének főgeofizikusa (1950–1951), a Magyar–Szovjet Olaj Rt. (MASZOLAJ) és a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat főgeofizikusa, majd a Kőolajipari Tröszt, ill. az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) geofizikai osztályvezetője (1951–1963), nyugdíjas tud. tanácsadója (1963–1966). A BME c. egy. tanára. 

A Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Országos Vezetőségének póttagja (1952–1955). A Magyar–Szovjet Baráti Társaság (MSZBT) tagja (1960-tól). Zala megye küldötteként részt vett a Béke Világtanács budapesti ülésén (1953. jún. 18-án). A Nehézipari Minisztérium (NIM) Kőolajipari Műszaki Tanácsának tagja (1957-től). 

A magyarországi szénhidrogén-kutatások irányítójaként nevéhez fűződik az ország gravitációs és földmágneses mérésének elvégzése. Alapvetően új eredményeket ért el a Kárpát-medence regionális geotermikus viszonyainak vizsgálata, a magyarországi szintváltozások izosztatikus jellegének feltárása terén. Új, széles körben elterjedt módszert dolgozott ki hegyes vidékeken végzendő graviméteres mérések magasságkorrekcióinak képzésére. Vizsgálta mér az Eötvös Loránd-féle torziós inga mérései eredményeinek korrekciós lehetőségeit. 

Emlékezet

Budapesten (Terézváros, VI. kerület, Népköztársaság útja 99.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Hagyatékát a zalaegerszegi Magyar Olajipari Múzeum őrzi (2011-től). 

Elismertség

Az MTA Geodéziai és Geofizikai Bizottsága (1949–1954), Geofizikai Főbizottsága tagja (1954–1966), Szeizmológia és a Föld belső fizikája Albizottsága elnöke (1951–1954). A Magyar Geofizikusok Egyesülete elnökségi tagja (1954-től), a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület alapító tagja. Az Országos Atomerő Bizottság alapító tagja, Izotópalkalmazási Bizottsága tagja. 

Elismerés

Magyar Népköztársasági Érdemérem (ezüst, 1952), Munka Érdemrend (1955). 

Főbb művei

F. m.: Sull’impiege dei gravimetri in terreni montagnosi. (Geofisica pura e applicata, 1941)
A hegyes vidékeken végzett graviméteres mérések magassági korrekcióiról. (Földtani Közlöny, 1947)
A Dunántúl regionális geofizikája. Kántás Károllyal. (Földtani Közlöny, 1949)
Geofizikai kutatómódszerek. Monográfia. (A nehézipar könyvei. 26. Bp., 1951)
Geofizika. Jegyz. Összeáll. (A Bánya- és Energiaügyi Minisztérium Oktatási Osztálya kiadványa. Bp., 1951)
Regionale Geophysik von Transdanubien. 1–2. (Acta Technica, 1951–1952)
Geofizikai módszerek a kőolajkutatás szolgálatában. Jegyz. (Bp., 1952)
Izosztázia. (Geodézia és Kartográfia, 1952
németül: Acta Technica, 1952)
Az izosztatikus anomáliák és a hegységképződési vergenciák összefüggése. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1953
németül: Acta Technica, 1953)
A geofizikai kutatómódszerek alkalmazásának problémái Magyarországon. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
A magyarországi szintváltozások izosztatikus jellege és a szintezési alappontok magasságainak időbeni értékjavítási lehetősége. 1 térképpel. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1954
németül: Acta Technica, 1954)
A gammakarottázs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei a hazai szénkutatásban. (Bányászati Lapok, 1955)
Geofizikai módszerek a szénhidrogén-kutatásban. (A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet kiadványa. Bp., 1955)
A kőolajipar fejlődése Magyarországon. – Mérések a torziós ingával. – A torziós inga mérésének új értékelő módszerei. (A kőolajkutatás és feltárás módszerei Magyarországon. Szerk. Szurovy Géza. Bp., 1957)
Adatok a Kárpát-medence regionális geofizikájához. (Geofizikai Közlemények, 1957)
Az elektromos lyukszelvényezés alkalmazásának bevezetése a komlói terület szénkutató fúrásaiban. (Bányászati Lapok, 1957)
Az Alföld északi részének regionális geofizikai szintézise. Monográfia és doktori értek. (Bp., 1957)
Geofizika az ipari technikumok számára. Tankönyv. (Bp., 1957
új lenyomatok, 1958–1971)
Az erdélyi ősmasszívum problémája. (Geofizikai Közlemények, 1958)
Some Contributions to the Geophysical Knowledge of the Carpathian Basins. (Acta Technica, 1960)
Adatok a Vardaridák és a Bánáti-árok felszínalatti vonulatainak követéséhez a Kárpát-medencében. (Földtani Közlöny, 1963)
Gravitációs és szeizmikus maximumok összehasonlító elemzése és egybevetése a magyarországi földtani alakulatokkal. Dank Viktorral. (Bányászati Lapok, 1963)
A geotermikus mélységlépcső regionális értékei a Kárpát-medence területén. (Magyar Geofizika, 1963
angolul: The Regional Values of the Geothermic Gradients in the Area of the Carpathian Basins. Acta Technica, 1963)
A Föld geotermikus zónáinak geofizikai vizsgálata. (Magyar Geofizika, 1964)
A földkéreg szerkezete és a hipotermiális területek közötti összefüggés. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1965)
A Keleti-Alpok határterületének regionális geofizikai áttekintése. (Földtani Közlöny, 1965)
A földi hőáram felszíni értékeloszlása Európában. (Földtani Kutatás, 1965)
75 éves az Eötvös-inga. (Bányászati Lapok, 1965). 

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1966. dec. 28.)
Barta György: Sch. V. (Magyar Geofizika, 1967)
Csiky Gábor: Sch. V. emlékezete. Sch. V. munkáinak bibliográfiájával. (Földtani Közlöny, 1969)
Száz éve született Sch. V. (Magyar Geofizika, 2000)
Kántás Károly és Sch. V. szakmai hagyatéka a Magyar Olajipari Múzeumban. (Magyar Geofizika, 2001). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője