Salyámosy Miklós
Salyámosy Miklós

2021. szeptember 28. Kedd

Salyámosy Miklós

irodalomtörténész, germanista

Névváltozatok

1933-ig Kiss Miklós, salyámosy

Születési adatok

1926. december 6.

Budapest

Halálozási adatok

1990. március 20.

Budapest


Család

Sz: Kiss Gyula (1888–1959) középiskolai tanár, Farkas Franciska (1899–1990). Heten voltak testvérek. F: 1951-től Reményi Klára középiskolai tanár, a bp.-i XVIII. kerületi Steinmetz Miklós Gimnázium igazgatója. Két gyermekük született.

Iskola

Családjával Kispesten, majd Pestszentlőrincen (= Budapest XVIII. kerület), utóbb ismét Kispesten (= Budapest XIX. kerület) élt. A bp.-i (= kispesti) Deák Ferenc Gimnáziumban éretts. (1944), az ELTE BTK-n magyar–német szakos tanári okl. (1951), orosz szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1959), a berlini Humboldt Egyetemen doktorált („Doktor prom.” fokozat, 1964; honosítva: az irodalomtudományok kandidátusa Bp., 1964), doktora (1986).

Életút

A bp.-i XVIII. kerületi Bokányi Dezső utcai általános iskola tanára (1951–1952), a Sztálin Politikai Tiszti Továbbképző Akadémia közismereti előadója (1952–1954). A bp.-i Zrínyi Ilona Leánygimnázium (1954–1955), a bp.-i II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanára (1955–1959), a berlini Humboldt Egyetemen a magyar nyelv lektora (1959–1963). Az ELTE BTK Német Tanszék egy. adjunktusa (1963–1968), egy. docense (1968–1981). A JATE BTK Német Nyelv és Irodalom Tanszék egy. docense (1981–1987), egy. tanára (1987. júl. 1.–aug. 31.) és a Tanszék vezetője (1984–1987), az ELTE BTK Német Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1987. szept. 1.–1990. márc. 20.). Tudományos pályafutásának kezdetén a szocialista magyar irodalommal és elsősorban a Weimari Köztársaság emigráns magyar irodalmi életével foglalkozott, majd érdeklődése a 20. sz.-i és kortárs német irodalom felé fordult. Jelentős eredményeket ért el Bertolt Brecht, Günther Grass, Max Frisch, Franz Kafka és Heinrich Böll munkásságának vizsgálta, magyarországi népszerűsítése, ill. a 20. sz.-i német fejlődésregény sajátosságainak tanulmányozása terén. Szerkesztői és kritikusi tevékenysége is értékes.

Szerkesztés

A Filológiai Közlöny felelős szerkesztője (1987–1990).

Főbb művei

F. m.: Gozsdu Elek: Nemes rozsda. (Irodalomtörténet, 1957)
A Pesti emberek Berlinben. (Kortárs, 1960)
Makay Gusztáv könyvéről és a verselemzésről. (Irodalomtörténet, 1961)
Irodalmi kritika a Német Demokratikus Köztársaságban. (Világirodalmi Figyelő, 1961)
Gyetvai János és Lékai János. (Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. Szerk. Illés László, Király István, Szabolcsi Miklós. Bp., 1962)
Émile Zola. Kismonográfia. (Irodalomtörténeti Kiskönyvtár. 17. Bp., 1962)
Stefan I. Klein. Magyar irodalom a Weimari Köztársaságban. Egy. doktori értek. Német nyelven. (Berlin, 1963)
Belletristische Werke ungarischer Emigrantenschriftsteller in der Weimarer Republik. (Berlin, 1963)
A „Gruppe 47” új vonásairól. (Helikon, 1965)
Zweig, Stefan: Arcképek. Tanulmányok. Vál. Sós Endrével, a bevezető tanulmányt írta S. M. 10 táblával. (Auróra. 29. Bp., 1965)
Günther Grass. (A német irodalom a XX. században. Szerk. Vajda György. Bp., 1966)
Thomas Mann és a XX. század polgári realizmusa. (Irodalmi és Nyelvi Közlemények, 1966)
Balázs Béla: Lehetetlen emberek. (Kritika, 1966. 2.)
Ungarische Literatur in der Frankfurter Zeitung zur Zeit der Weimarer Republik. (Studien zur Geschichte der deutsch-ungarischen literarischen Beziehungen. Berlin, 1969)
Jegyzetek az NDK irodalmáról. (Nagyvilág, 1969)
Tendenciák az NDK irodalmában. (Helikon, 1972)
Wilhelm von Pohlenz: Tagebuch. 1881–1882. (Acta Litteraria, 1972)
Magyar irodalom Németországban. 1913–1933. Monográfia. (Modern filológiai füzetek. 17. Bp., 1973)
A „Varázshegy” a német irodalmi tudat folyamatában. (Filológiai Közlöny, 1975)
Seghers, Anna: Regék Artemiszről. Vál. elbeszélések. Vál. Hajnal Gábor. Ford. Ember Mária, Sárközy Elga. Az utószót írta S. M. (Európa Zsebkönyvek. Bp., 1975)
Julius Caesar úr üzletei és más történetek. Vál. Hajnal Gábor. Ford. Sárközy Elga, Terényi István. Az utószót írta S. M., a kötet rajzait Kis Mihály készítette. (Bp., 1976)
Ein unbekanntes Drama des Naturalismus. Wilhelm von Polenz: Neuland. (Német filológiai tanulmányok, 1977)
Ady németül. (Nagyvilág, 1978)
Móricz Zsigmond németül. (Nagyvilág, 1979)
Der Entwicklungsroman in 20. Jahrhundert. (Német filológiai tanulmányok, 1979)
Jugendstil und Innerlichkeit. (Acta Litteraria, 1979)
Az átmenet évei az NDK irodalmában. (Literatura, 1980)
Hans Erik Wossack és az egzisztencializmus. (Halász Előd hatvan éves. Tanulmányok H. E. tiszteletére. Szerk. is Neményi Kázmérral. Szeged, 1980)
Historischer Abriss der deutschen Gegenwartsprosa. (Acta Litteraria, 1981)
Kultusz és áldozat. A német esszé klasszikusai. Vál., az utószót írta. (Bp., 1981)
Welt und Roman. Visegrader Beiträge zur deutschen Prosa zwischen 1900 und 1933. Szerk. Mádl Antallal. (Bp., 1983)
Mit ér az ember, ha német? (Nagyvilág, 1984)
Heinrich Böll. Kismonográfia. (Bp., 1984)
A világnézeti regény. Monográfia és doktori értek. is. Német nyelven. (Bp., 1985)
Thomas Mann und Franz Kafka oder Realismus und was sonst? (Acta Litteraria, 1985)
Wilhelm von Polenz. Prosawerke eines Naturalisten. Monográfia. (Bp., 1985 és 1998)
A racionalitás lírája. – Az elveszett egyéniség. (Nagyvilág, 1986)
Martin Walser és nemzedéke. – Írás és törlés. (Nagyvilág, 1987)
Ein schweizerischer Roman – Max Frisch: Stiller. (Acta Litteraria, 1987)
Köznapi tragikomédiák. (Nagyvilág, 1989).

Irodalom

Irod.: Fried István: S. M.: Magyar irodalom Németországban. 1913–1933. (Helikon, 1974)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1990. márc. 31.)
Walkó György: Egy tudományszak válaszútjai. S. M. emlékezetére. (Nagyvilág, 1990)
Kerekes Gábor: In memoriam S. M. (Filológiai Közlöny, 1992)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013