Sági István
Sági István

2024. július 21. Vasárnap

Sági István

nyelvész

Születési adatok

1882. december 12.

Cegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1950. december 2.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen m.–latin szakos tanári okl. szerzett (1907), az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A makói gimn. (1908–1912), a bp.-i VII. ker.-i István úti gimn. r. tanára (1912–1926); közben az I. vh.-ban harctéri szolgálatot teljesített (1914–1918). Bp.-en gyakorló gimn. r. tanár és a bp.-i középisk. tanárképző int. r. tanára (1926–1943), c. ig. (1935-től), c. tanügyi főtanácsos (1939-től). A bp.-i Erzsébet Nőisk. és polg. isk. tanárképző int. mb. előadója (1922–1928). Az MTA Szótári Biz. előadója (1925–1943). – A m. nyelvtanok és szótárak történetével, 19. sz.-i mo.-i nyelvészek és nyelvtudósok munkásságával, nyelvhelyességi és helyesírási kérdésekkel fogl. Részt vett az MTA Nagyszótára gyűjtési munkálataiban (1925-ig), majd a munkálatok vezetője (1925–1943). – A M. Nyelvtud. Társaság pénztárosa (1921–1949).

Főbb művei

F. m.: A magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete. (Bp., 1922
hasonmás kiad.: 1970)
Kétjegyű mássalhangzóink betűrendi helye. (Magyar Nyelv, 1937)
A magyar kiejtésről. Laziczius Gyulával, Nagy J. Bélával. (Magyar Nyelv, 1938)
Czuczor Gergely és Fogarasi János nyelvtudományi elvei. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1942. jún. 1.
Melich Emlékkönyv. Bp., 1942).

Irodalom

Irod.: Melich János: S. I. hatvanéves. (Magyar Nyelv, 1943)
Nagy J. Béla: S. I. (Magyar Nyelv, 1952).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője