Rybár István
Rybár István

2022. május 19. Csütörtök

Rybár István

geofizikus

Születési adatok

1886. május 7.

Budapest

Halálozási adatok

1971. szeptember 1.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.; r.: 1931. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen matematika-fizika szakos tanári okl. (1909), bölcsészdoktori okl. szerzett (1911); közben a göttingeni egyetemen is tanult (1909-1910), a kísérleti és elméleti fénytan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1915), az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.; r.: 1931. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). A fizikai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (életművéért, védés nélkül, 1957). - Részt vett br. Eötvös Loránd gravitációs és földmágnességi expedícióiban (1908-1912). A bp.-i tudományegyeten, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Int. tanársegéde (1912-1920), egy. adjunktusa (1920-1922) és az int. vezetője (1919-1921). A kísérleti és elméleti fénytan magántanára (1915-1922), a gyakorlati természettan ny. r. tanára, egyúttal a Gyakorlati Fizikai Int. ig.-ja (1922-1940); közben a Bölcsészettud. Kar dékánja (1936-1937). A M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Int. tud. főmunkatársa (1950-1961). Houstonban (USA) járt hosszabb tanulmányúton (1930).Tud. pályafutásának kezdetén spektrálanalízissel és a fényvisszaverődés problémáival fogl., majd érdeklődése br. Eötvös Loránd buzdítására a torziós inga korszerűsítése és továbbfejlesztése felé fordult. Az Eötvös-féle továbbfejlesztett torziós ingája, az Auterbal a két vh. között külföldön is elterjedt, majd az E-54 jelű torziós ingája elnyerte az 1958. évi brüsszeli világkiállítás nagydíját.

Főbb művei

F. m.: A lanthán és a kobalt spektrálvonalainak Zeeman-effektusáról. Mathematikai és Physikai Lapok 1911
A teljes fényvisszaverõdés absolut phasisváltozásainak kísérleti meghatározása. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1914
A teljes fényvisszaverõdés absolut phasisváltozásai kettõsen törõ közegek belsejében. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1915
Az elektronhypothesis a fényelméletben. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1916
Új szerkezetű Eötvös-féle torziósinga. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1919
A folyadékok felszínérõl a polározás szöge alatt visszaverõdött fény vizsgálata. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1921
Visszaverõdés a kettõsen törõ forgató közegek belsejében. Budapest,1922
A fizika múltja, jelene és jövõje hazánkban. In: A természet-, orvos-, műszaki és mezõgazdaságtudományi országos kongresszus munkálata Budapest,1926
Vizsgálatok a földön mozgó testek nehézségeirõl. Eötvös Loránd elõadásairól és eredeti elõadási kísérleteirõl. In: Eötvös Loránd Emlékkönyv Budapest,1930
Fizikai mérések. Budapest,1931
Az Eötvös-féle troziós inga zavarairól. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,é.n.
Az Eötvös-inga megbízhatósága. - Az Eötvös-inga csillapodási ideje csökkentésének problémái. MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei 1952
Eötvös-Torsion Balance. Model E-54. Geofisica Pura & Applicata 1957
Eötvös vizsgálatainak jelentõsége. In: Műszaki nagyjaink Budapest,1967.

Irodalom

Irod.: Barta Györgyi:R. I. Magyar Geofizika 1971
Baintner Géza:R. I. Fizikai Szemle 1972
Ozogány Ernõ:Eotvös Loránd hagyatéka. Zemplén Gyõzõ, Pekár Dezsõ, R. I. In: Gondolatokból épült katedrális Pozsony,2001

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője