Ruzsányi László
Ruzsányi László

2023. december 9. Szombat

Ruzsányi László

mezőgazdasági mérnök

Születési adatok

1937. december 28.

Bucsa, Békés vármegye

Halálozási adatok

2003. január 12.

Debrecen


Család

Sz: Ruzsányi János (1906–) földműves, uradalmi cseléd, Koós Rozália (1914–). Testvére: Ruzsányi János matematika–ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár, Ruzsányi István autó- és motorszerelő. F: 1962-től Deák Éva, a Debreceni Tervező Vállalat építésztechnikus-szerkesztője. Fia: Ruzsányi László (1964); leánya: Ruzsányi Éva (1968–).

Iskola

Általános iskoláit szülőfalujában végezte, a szeghalmi Bolyai Farkas Gimnáziumban éretts. (1956), a Debreceni Mezőgazdasági Akadémián mezőgazdasági mérnöki okl. (1961), az Agrártudományi Egyetemen (ATE) mezőgazdasági vízgazdálkodási és öntözési szakmérnöki okl. szerzett (1966), az ATE-n doktorált (1968), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1976), doktora (1993).

Életút

Bucsa Községi Tanács VB pénzügyi csoportjának munkatársa (1956–1957). A szeghalomi Újbarázda Mgtsz elnökhelyettese (1961– 1962). A DATE Növénytermesztési Tanszék, ill. Növénytermesztési és Tájökológiai Intézet tud. segédmunkatársa (1962–1968), tud. munkatársa (1968–1970), egy. adjunktusa (1970–1976), egy. docense (1976–1984), egy. tanára (1984. júl. 1.–2003. jan. 12.), egyúttal a Tanszék vezetője, ill. az Intézet igazgatója (1982–1995). A Növénytermesztési és Agroökológiai Doktori Program és a Növénytermesztési és Kertészeti Doktori Iskola vezetője. Az MTA–TMB-n Petrasovits Imre ösztöndíjas aspiránsa (1970–1973). A növénytermesztés és a vízellátás kölcsönhatásának vizsgálatával, a talaj, a víz és a tápanyag hasznosulását javító termesztéstechnológiák komplex fejlesztésével; új, környezetkímélő technológiák kidolgozásával, a tápanyag, a vízfogyasztás és -ellátás, ill. a vízhasznosulás egyéb kérdéseivel foglalkozott.

Emlékezet

Debrecenben élt és tevékenykedett. Emlékére a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma tudományos emlékülést rendezett (2007. nov. 19-én).

Elismertség

Az MTA Közgyűlés képviselője (1996–2000). Az MTA Növénytermesztési Bizottsága tagja (1990–2003) és elnöke (1997–2000), Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Bizottsága és a Doktori Tanács Növénytermesztési Szakbizottsága tagja (1995–2003). A Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Mezőgazdasági Szakbizottsága társelnöke (1991–1995), Növénytermesztési Munkabizottsága elnöke (1995–2003). Az Országos Fajtaminősítő Tanács tagja (1991–2003).

Elismerés

Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2000–2003), a DAB Emlékérme (2001).

Főbb művei

F. m.: Útmutató a növénytermesztéstan faj- és fajtaismerete anyagához. Józsa Lászlóval, Lehoczky Margittal. (Debrecen, 1966)
A gibberelin hatása a rostkenderre. Egy. doktori értek. (Gödöllő, 1968)
Különböző trágyaadagok hatékonysága csernozjom talajon az öntözött és az öntözés nélküli cukorrépa és burgonya termesztésében. 1–2. (DATE Tudományos Közleményei, 1971)
Az öntözés és a trágyázás hatékonysága csernozjom talajtípuson. (DATE Tudományos Közleményei, 1972)
Adatok a növényállományok vízfogyasztására. (Magyar Mezőgazdaság, 1973)
A műtrágyázás hatása egyes szántóföldi növények vízfogyasztására és vízhasznosítására. (Növénytermelés, 1974)
A növényállományok evapotranszspirációjának vizsgálata különböző tápanyag-ellátottsági szinten. Kand. értek. (Debrecen, 1975)
A cukorrépa-termesztés, különös tekintettel a tápanyag- és vízellátásra. (Magyar Mezőgazdaság, 1976)
A cukorrépa öntözése. (Magyar Mezőgazdaság, 1979)
A műtrágyázás és az öntözés hatása a cukorrépa termésére és a gyökér beltartalmi értékére. (Növénytermelés, 1981)
Rostkender. – Öntözés, öntözési rend kidolgozása. (Növénytermesztési praktikum. Szerk. Kováts András. Bp., 1981)
A talajvíz-háztartás és az intenzív növénytermesztés. (Magyar Mezőgazdaság, 1984)
Az őszi búza vízigénye és annak változása a műtrágyázás hatására. (Búzatermesztési kísérletek. 1970–1980. Bp., 1985)
Új mérési módszer. Agrotechnika a kukoricatermesztésben. (Magyar Mezőgazdaság, 1987)
Növénytermesztési füzetek. I–V. Szerk. (Debrecen, 1990–1992)
A cukorrépa vízigénye és az öntözés hatása. (Növénytermelés, 1990)
A növények elővetemény-hatásának értékelése vízháztartási szempontból. (Növénytermelés, 1991)
Az N-műtrágyázás hatása a termésre és a talajszelvény nitrátosodására. (Növénytermelés, 1992)
A főbb növénytermesztési tényezők és a vízellátás kölcsönhatásai. Doktori értek. (Debrecen, 1992)
Vízigény, vízellátás, vízhasznosítás. – Víz- és tápanyagellátás. – Rizs-, cukorrépa-, rostnövények termesztése. (Szántóföldi növénytermesztés. Szerk. Bocz Ernő. Bp., 1992)
A vetésváltás és a trágyázás hatása a talajnedvességre. Pető Károllyal. (Növénytermelés, 1993)
Elemforgalmi vizsgálatok eredményei a növénytáplálásban. Többekkel. – Termesztési tényezők szerepe az alkalmazkodó növénytermesztésben. Többekkel. – A gabonafélék trágyareakciója a Tiszántúl eltérő tájkörzeteiben. Többekkel. – A termesztési eljárások, a csapadék és a talajnedvesség kapcsolata. Pető Károllyal. (A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve. I–II. köt. Szerk. Szász Gábor. Debrecen, 1993)
Az eredményes és a hatékony öntözés követelményei a cukorrépa-termesztésben. (Cukoripar, 1996)
A nitrogén és a kén arányának változása búza és kukorica szemtermésében. Többekkel. (Növénytermelés, 1996)
A magyar agrárgazdaság jelene és kilátásai. – Az agrártermelés tudományos alapozása. – Minőség és agrárstratégia. (Magyarország az ezredfordulón. Az agrárium helyzete és jövője. I–III. köt. Bp., 1997–1999)
A termesztési tényezők hatása a cukorrépa minőségére. Lesznyák Mátyásnéval. (Cukoripar, 1998)
A minőség javításának lehetőségei, feltételei a cukorrépa-termesztésben. Lesznyák Mátyásnéval. (Agro-21 füzetek, 1998)
Növénytermesztés és környezetvédelem. Szerk. Pepó Péterrel. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Bp., 1999)
A cukorrépa víz- és tápanyagellátása. (Cukoripar, 2000)
A növénytermesztés és a növényi termék, valamint a környezet minősége. (Közgyűlési előadások. 1999. I–II. köt. Bp., 2001)
Termésstabilitás és az évjárat kölcsönhatása fontosabb szántóföldi növényeinknél. Csajbók Józseffel. (Agrártudományi Közlemények – Acta Agraria Debreceniensis, 2001)
A talajvíz-gazdálkodás és a növénytermesztés összefüggései tartamkísérletben. Lesznyák Mátyásnéval. – Levélkezelések hatása a cukorrépa [Beta vulgaris L.] produkciójára. Varga Lajossal. (Növénytermelés, 2003)
A cukorrépa [Beta vulgaris L.] cukorhozamának változása lombkezelések hatására. Varga Lajossal. (Agrártudományi Közlemények – Acta Agraria Debreceniensis, 2004).

Irodalom

Irod.: Természettudományi és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Halálhír. (Népszabadság, 2003. jan. 22.)
Pepó Péter: R. L. (Növénytermelés, 2003)
R. L. (Mezőgazdasági technika, 2003).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője