Ruzsányi László
Ruzsányi László

2021. október 17. Vasárnap

Ruzsányi László

mezőgazdasági mérnök

Születési adatok

1937. december 28.

Bucsa, Békés vármegye

Halálozási adatok

2003. január 12.

Debrecen


Család

Sz: Ruzsányi János (1906–) földműves, uradalmi cseléd, Koós Rozália (1914–). Testvére: Ruzsányi János matematika–ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár, Ruzsányi István autó- és motorszerelő. F: 1962-től Deák Éva, a Debreceni Tervező Vállalat építésztechnikus-szerkesztője. Fia: Ruzsányi László (1964); leánya: Ruzsányi Éva (1968–).

Iskola

Általános iskoláit szülőfalujában végezte, a szeghalmi Bolyai Farkas Gimnáziumban éretts. (1956), a Debreceni Mezőgazdasági Akadémián mezőgazdasági mérnöki okl. (1961), az Agrártudományi Egyetemen (ATE) mezőgazdasági vízgazdálkodási és öntözési szakmérnöki okl. szerzett (1966), az ATE-n doktorált (1968), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1976), doktora (1993).

Életút

Bucsa Községi Tanács VB pénzügyi csoportjának munkatársa (1956–1957). A szeghalomi Újbarázda Mgtsz elnökhelyettese (1961– 1962). A DATE Növénytermesztési Tanszék, ill. Növénytermesztési és Tájökológiai Intézet tud. segédmunkatársa (1962–1968), tud. munkatársa (1968–1970), egy. adjunktusa (1970–1976), egy. docense (1976–1984), egy. tanára (1984. júl. 1.–2003. jan. 12.), egyúttal a Tanszék vezetője, ill. az Intézet igazgatója (1982–1995). A Növénytermesztési és Agroökológiai Doktori Program és a Növénytermesztési és Kertészeti Doktori Iskola vezetője. Az MTA–TMB-n Petrasovits Imre ösztöndíjas aspiránsa (1970–1973). A növénytermesztés és a vízellátás kölcsönhatásának vizsgálatával, a talaj, a víz és a tápanyag hasznosulását javító termesztéstechnológiák komplex fejlesztésével; új, környezetkímélő technológiák kidolgozásával, a tápanyag, a vízfogyasztás és -ellátás, ill. a vízhasznosulás egyéb kérdéseivel foglalkozott.

Emlékezet

Debrecenben élt és tevékenykedett. Emlékére a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma tudományos emlékülést rendezett (2007. nov. 19-én).

Elismertség

Az MTA Közgyűlés képviselője (1996–2000). Az MTA Növénytermesztési Bizottsága tagja (1990–2003) és elnöke (1997–2000), Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Bizottsága és a Doktori Tanács Növénytermesztési Szakbizottsága tagja (1995–2003). A Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Mezőgazdasági Szakbizottsága társelnöke (1991–1995), Növénytermesztési Munkabizottsága elnöke (1995–2003). Az Országos Fajtaminősítő Tanács tagja (1991–2003).

Elismerés

Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2000–2003), a DAB Emlékérme (2001).

Főbb művei

F. m.: Útmutató a növénytermesztéstan faj- és fajtaismerete anyagához. Józsa Lászlóval, Lehoczky Margittal. (Debrecen, 1966)
A gibberelin hatása a rostkenderre. Egy. doktori értek. (Gödöllő, 1968)
Különböző trágyaadagok hatékonysága csernozjom talajon az öntözött és az öntözés nélküli cukorrépa és burgonya termesztésében. 1–2. (DATE Tudományos Közleményei, 1971)
Az öntözés és a trágyázás hatékonysága csernozjom talajtípuson. (DATE Tudományos Közleményei, 1972)
Adatok a növényállományok vízfogyasztására. (Magyar Mezőgazdaság, 1973)
A műtrágyázás hatása egyes szántóföldi növények vízfogyasztására és vízhasznosítására. (Növénytermelés, 1974)
A növényállományok evapotranszspirációjának vizsgálata különböző tápanyag-ellátottsági szinten. Kand. értek. (Debrecen, 1975)
A cukorrépa-termesztés, különös tekintettel a tápanyag- és vízellátásra. (Magyar Mezőgazdaság, 1976)
A cukorrépa öntözése. (Magyar Mezőgazdaság, 1979)
A műtrágyázás és az öntözés hatása a cukorrépa termésére és a gyökér beltartalmi értékére. (Növénytermelés, 1981)
Rostkender. – Öntözés, öntözési rend kidolgozása. (Növénytermesztési praktikum. Szerk. Kováts András. Bp., 1981)
A talajvíz-háztartás és az intenzív növénytermesztés. (Magyar Mezőgazdaság, 1984)
Az őszi búza vízigénye és annak változása a műtrágyázás hatására. (Búzatermesztési kísérletek. 1970–1980. Bp., 1985)
Új mérési módszer. Agrotechnika a kukoricatermesztésben. (Magyar Mezőgazdaság, 1987)
Növénytermesztési füzetek. I–V. Szerk. (Debrecen, 1990–1992)
A cukorrépa vízigénye és az öntözés hatása. (Növénytermelés, 1990)
A növények elővetemény-hatásának értékelése vízháztartási szempontból. (Növénytermelés, 1991)
Az N-műtrágyázás hatása a termésre és a talajszelvény nitrátosodására. (Növénytermelés, 1992)
A főbb növénytermesztési tényezők és a vízellátás kölcsönhatásai. Doktori értek. (Debrecen, 1992)
Vízigény, vízellátás, vízhasznosítás. – Víz- és tápanyagellátás. – Rizs-, cukorrépa-, rostnövények termesztése. (Szántóföldi növénytermesztés. Szerk. Bocz Ernő. Bp., 1992)
A vetésváltás és a trágyázás hatása a talajnedvességre. Pető Károllyal. (Növénytermelés, 1993)
Elemforgalmi vizsgálatok eredményei a növénytáplálásban. Többekkel. – Termesztési tényezők szerepe az alkalmazkodó növénytermesztésben. Többekkel. – A gabonafélék trágyareakciója a Tiszántúl eltérő tájkörzeteiben. Többekkel. – A termesztési eljárások, a csapadék és a talajnedvesség kapcsolata. Pető Károllyal. (A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve. I–II. köt. Szerk. Szász Gábor. Debrecen, 1993)
Az eredményes és a hatékony öntözés követelményei a cukorrépa-termesztésben. (Cukoripar, 1996)
A nitrogén és a kén arányának változása búza és kukorica szemtermésében. Többekkel. (Növénytermelés, 1996)
A magyar agrárgazdaság jelene és kilátásai. – Az agrártermelés tudományos alapozása. – Minőség és agrárstratégia. (Magyarország az ezredfordulón. Az agrárium helyzete és jövője. I–III. köt. Bp., 1997–1999)
A termesztési tényezők hatása a cukorrépa minőségére. Lesznyák Mátyásnéval. (Cukoripar, 1998)
A minőség javításának lehetőségei, feltételei a cukorrépa-termesztésben. Lesznyák Mátyásnéval. (Agro-21 füzetek, 1998)
Növénytermesztés és környezetvédelem. Szerk. Pepó Péterrel. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Bp., 1999)
A cukorrépa víz- és tápanyagellátása. (Cukoripar, 2000)
A növénytermesztés és a növényi termék, valamint a környezet minősége. (Közgyűlési előadások. 1999. I–II. köt. Bp., 2001)
Termésstabilitás és az évjárat kölcsönhatása fontosabb szántóföldi növényeinknél. Csajbók Józseffel. (Agrártudományi Közlemények – Acta Agraria Debreceniensis, 2001)
A talajvíz-gazdálkodás és a növénytermesztés összefüggései tartamkísérletben. Lesznyák Mátyásnéval. – Levélkezelések hatása a cukorrépa [Beta vulgaris L.] produkciójára. Varga Lajossal. (Növénytermelés, 2003)
A cukorrépa [Beta vulgaris L.] cukorhozamának változása lombkezelések hatására. Varga Lajossal. (Agrártudományi Közlemények – Acta Agraria Debreceniensis, 2004).

Irodalom

Irod.: Természettudományi és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Halálhír. (Népszabadság, 2003. jan. 22.)
Pepó Péter: R. L. (Növénytermelés, 2003)
R. L. (Mezőgazdasági technika, 2003).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013