Rubinyi Mózes
Rubinyi Mózes

2021. szeptember 17. Péntek

Rubinyi Mózes

nyelvész, irodalomtörténész

Születési adatok

1881. április 1.

Debrecen, Hajdú vármegye

Halálozási adatok

1965. szeptember 26.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1902), m. szakos tanári okl. szerzett (1903); közben a lipcsei és a berlini egyetemen ált. nyelvészetet tanult, a nyelvtudomány és az irodalomtörténet határterületei tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1947), az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). A nyelvészeti tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1953).Nyelvesztétikai kutatásokkal, elsősorban a klasszikus 19. sz.-i m. írók nyelvével, a m. nyelvtudomány és nyelvművelés történetével, Révai Miklós és Simonyi Zsigmond munkásságával fogl. Felfedezte és kiadta Révai Miklós Mondattanát (1907), sajtó alá rendezte Mikszáth Kálmánné visszaemlékezéseit (1922).

Főbb művei

F. m.: Két tanulmány a nyelvészet és a nyelvművelés történetébõl. Budapest,1903
Révai Miklós élete és nyelvészeti törekvései. Budapest,1904
Tanulmányok a romániai csángókról. Budapest,1906
Általános nyelvtudomány. Budapest,1907
A világnyelv kérdése. Budapest,1907
Nyelvesztétika. Budapest,1908
Mikszáth Kálmán stílusa és nyelve. Budapest,1910
Az erdélyi magyar nyelvművelõ társaság története. Budapest,1911
Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve. Budapest,1912
A hangutánzás problémájának története. Budapest,1912
Mikszáth Kálmán élete és művei. In: Mikszáth Kálmán művei Budapest,1917
Ibsen Henrik. Budapest,1918
Vajda János. Budapest,1922
Kiss József élete és munkássága. Budapest,1925
Herczeg Ferenc. Budapest,1926
Írók a hírlapirodalomban. Budapest,1931
Arany János, mint szerkesztõ. Budapest,1932
Riedl Frigyes. Budapest,1934
Én láttam õket. Hét magyar tudós arcképe. Budapest,1947
Simony Zsigmond helye a magyar nyelvtudomány történetében. Értekezések az MTA Nyelv- és Széptudományi Osztálya körébõl Budapest,1949
Emlékezések és tanulmányok. Budapest,1962
Mondattan. Budapest,1907
Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései. Budapest,1922.

Irodalom

Irod.: Szépe György:R. M. 75 éves. Magyar Nyelv 1956
Terestyéni Ferenc:R. M. Magyar Nyelv 1965
Szabó B. István:R. M. Irodalomtörténeti Közlemények h.n.,1965

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013