Rózsa Zsuzsa
Rózsa Zsuzsa

2023. december 8. Péntek

Rózsa Zsuzsa

gyógyszerész, kémikus

Születési adatok

1947. március 18.

Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1988. február 29.

Szeged, Csongrád megye


Család

Szülei: Rózsa Árpád matematikaszakos középiskolai tanár (1974. jan. 1-jétől nyugdíjas), Deák Terézia mérlegképes könyvelő, a Kecskeméti IKV belső ellenőre. Szülei 1962-ben elváltak.

Testvére: Rózsa Bertalan (1949–) röntgenasszisztens.

Iskola

Általános és középiskoláit Kecskeméten végezte, a Katona József Gimnáziumban éretts. (1965), a SZOTE Gyógyszerésztudományi Karán gyógyszerész okl. (1971) és gyógyszerészdoktori okl. szerzett (1973), a kémiai tudományok kandidátusa (1978), doktora (posztumusz, 1989).

Életút

A Bács-Kiskun megyei Gyógyszertári Központ 12/12-es gyógyszertárának asszisztensjelöltje (1965–1966). A SZOTE Gyógyszerésztudományi Kar Gyógynövény- és Drogismereti Intézete gyakornoka (1971. febr. 1.–1974. ápr. 30.), uo. a Növénykémiai Kutatócsoport egy. tanársegéde (1974. máj. 1.–1979. jún. 30.), egy. adjunktusa (1979. júl. 1.–1983. jún. 30.), egy. docense (1983. júl. 1.–1988. febr. 29.).

A moszkvai Tyimirjazev Növényfiziológiai Intézet (1979), az Aberdeeni és a Nottinghami Egyetem vendégkutatója (1982–1983).

Alkaloidkémiával, elsősorban növényi eredetű hatóanyagcsoportok, ún. szeszkviterpén-alkoholok, észterek, s mindenekelőtt akridonvázas alkaloidok szerkezetvizsgálatával, izolálásával és szintézisével foglalkozott. A szegedi egyetemen Novák István és Szendrei Kálmán vezetésével az 1960-as években kezdődtek azok a kutatások, amelyek célja biológiailag aktív, új természetes molekulák keresése volt. A Ruta graveolens (= kerti ruta) a népi gyógyászatban kedvelt görcsoldószer volt, s a kutatások is igazolták a népi megfigyelések helyességét. 1968-ig sor került a herba és a gyökér főbb vegyületeinek izolálására, amelyek közül több új természetes anyagnak bizonyult, s néhány spazmolitikus, azaz görcsoldó aktivitással is rendelkezett. A Ruta graveolensből számos kumarin- és kinolin-származék mellett egy ismert – arborinin – és néhány új típusú akridonalkaloidot – rutakridont, gravakridon-klorin, gravakridonidol – izoláltak. Az izolált vegyületek közül a rutakridon vonta magára a figyelmet, melynek szerkezete igen hasonló a tumorgátló akronicinéhez.

Rózsa Zsuzsa 1968-ban kapcsolódott be az akridonvázas alkaloidok kutatásába, a kísérletek célja az akridonszármazékoknak feltételezett vegyületek izolálása volt – kutatócsoportjában rövid idő alatt hat újabb akridonalkaloidot izoláltak – kandidátusi értekezésében pedig már 37 különböző eredetű és összetételű növényi nyersanyagból elkülönített akridonalkaloidról számolhatott be. Később érdeklődése kiterjedt más növényi eredetű hatóanyagcsoportok (flavonoidok, szeszkviterpén-alkoholok, észterek) vizsgálatára is. Doktori értekezésében a Rutaceae (Rutafélék) család öt növényfajából, a Celastraceae (Kecskerágófélék) család négy növényfajából és a Leguminosae (Pillangósvirágúak) családba tartozó Amorpha fruticosából (Cserjés gyalogakác) összesen 92 vegyületet izolált.

Elismertség

Az MTA Alkalolidkémiai Bizottsága (1976–1988) és az MTA Terpenoidkémiai Bizottsága tagja (1985–1988).

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság (1970-től) és a Magyar Kémikusok Társasága tagja (1982-től).

Főbb művei

F. m.: 1-Hydroxy-N-methylacridon, ein ungewöhnlich substituertes Acridin-Alkaloid aus Ruta graveolens. Többekkel. (Experientia, 1971)
Akridonvázas
alkaloidok a Ruta graveolens L. gyökeréből. Egy. doktori értek. (Szeged, 1972)
Dünnschichtchromatographie der Acridon-
Alkaloide. Többekkel. (Journal of Chromatography, 1972)
Weitere Acridon-Alkaloide aus Ruta graveolens. Többekkel. (Phytochemistry, 1972)
Acridon-Alkaloide als Inhaltstoffe der Wurzeln von Boeninghausenia albiflora Reichb. Többekkel. (Pharmazie, 1975)
2-(n-Undecyl)-chinolon-(4) aus den Blüten von Ptelea trifoliata und den Wurzeln von Ruta graveolens L. Többekkel. (Phytochemistry, 1975)
Acridon-Alkaloide aus Pflanze und Gewebekulturen von Ruta graveolens. Többekkel. (Herba Hungarica, 1976)
Akridonvázas alkaloidok izolálása és szerkezetvizsgálata. Kand. értek. (Szeged, 1977)
Furacridon, 1-Hydroxy-3-methoxy-N-methylacridon und Isogravacridonchlorin aus den Wurzeln von Ruta graveolens. Többekkel. (Phytochemistry, 1977)
Quinone
-Derivatives from Rutacea Species. Többekkel. (Planta Medica, 1977)
Kumarinok és alkaloidok a Ruta graveolens L. ssp. hortensis gyökér eredetű szövetkulturájából. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1978)
The Co-occurrence of Rutacridone and Noracronycine in the Roots of Boenninghausenia albiflora. Többekkel. (Phytochemistry, 1978)
Effect of Secundary Substances Isolated from the Ruta graveolens L. on the Coronary Smooth Muscle. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1980)
Synthesis of (+)-Rutacridone. Többekkel. (Heterocycles, 1981)
On
the Flavonoid Composition of Amorpha fruticosa L. Többekkel. (Flavonoids and Bioflavonoids. 1981. Bp., Akadémiai Kiadó, 1982)
Az Amorpha fruticosa L. gyökérkérgének flavonoidjai. Töbekkel. (Herba Hungarica, 1982)
Amorinin, a Prenylated Chromenflavanone from Amorpha fruticosa. Többekkel. (Phytochmeistry, 1982)
Amoradin
, Amoradicin and Amoradinin. Three Prenylflavanones from Amorpha fruticosa. Többekkel. (Phytochemistry,  1984)
New Sesquiterpene
Esters from Euonymus verrucosus: The „Ever” Series. Többekkel. (Journal of Chemical Society Perkin Transactions, 1986)
New Alkaloids from
Haplophyllum glabrinum. Többekkel. (Phytochemistry, 1987)
Új,
természetes eredetű vegyületek izolálása és szerkezetvizsgálata. Doktori értek. (Szeged, 1988)
New Alkaloids from Haplophyllum glabrium. Többekkel. (Phytochemistry, 1988)
New Prenylated Chromenoflavanones from Amorpha fructiosa. Többekkel. (Fitoterapia, 1988)
New Sesquiterpene Esters and Alkaloids from Euonymus japonicus: The Ejap Series. X-Ray Molecular Structures of Ejap-2, -3, -4, -5, -6 and -10. Többekkel. – New Sesquiterpene Esters from Euonymus europaeus and Euonymus latifolius. Pelczer I.-vel. (Journal of Chemical Society Perkin Transactions, 1989).

Irodalom

Irod.: és források: Deák Teréz Annát, a Gazdasági Gőzmalom Rt. tisztviselőjét eljegyezte Rózsa Árpád kántortanító. (Kecskeméti Lapok, 1946. márc. 28.)
Rózsa Zsuzsa. (Szegedi
Egyetem, 1988. máj. 20.)
Tájékoztató a TMB szakbizottságai által odaítélt doktori fokozatokról. Kémia II. Tudomány Szakbizottság. Rózsa Zsuzsa – posztumusz, 1988. március 1-jén elhunyt! – a kémiatudomány doktora. (Akadémiai Közlöny, 1990. máj. 9.)
Szegedi egyetemi almanach. II. 1921–1996. †1988. febr. 29.! (Szeged, 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője