Romwalter Alfréd
Romwalter Alfréd

2023. december 8. Péntek

Romwalter Alfréd

kémikus

Születési adatok

1890. április 22.

Sopron, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1954. szeptember 8.

Sopron, Győr-Sopron megye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1912), vegytan-természetrajz szakos tanári okl. (1913), Bp.-en felsőkeresk. isk. tanári végbizonyítványt (1914), az oknyomozó áruismeret tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1931); az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). A kémiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952). - A bp.-i V. ker.-i áll. főreálisk. gyakorló tanára (1912-1913), a fiumei Áll. Kiviteli Akad.-n az áruismeret és technológia h. (1913-1914), r. tanára (1914-1920), a soproni felsőkeresk. isk.-ban a vegytan r. tanára (1920-1928). A soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főisk.-n az elemző vegytan rk. (1928-1929), r. tanára (1929-1931), a bp.-i tudományegy. közgazdaság-tud. kar magántanára (1931-1934). A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem, ill. a BME soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar Elemző Kémiai Tanszékén az elemző kémia, a kémiai technológia és a szenek kémiája c. ny. rk. (1934-1939), ny. rk. (1939-1940), ny. r. tanára (1940-1950), a M. Agrártud. Egyetem soproni Erdőmérnöki Kar Kémiai Tanszék ny. r. tanára (1950-1952), egy. tanára (1952-1954).Ásványi szenek kémiájával és technológiájával, szerves anyagok hő okozta bomlásának vizsgálatával, szénlepárlásokkal, szénnemesítéssel, a szenesülés folyamatának feltárásával fogl.

Főbb művei

F. m.: Zusammenhänge im Werdegang der Luft und des Lebens. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya- és Kohómérnöki Osztálya Közleményei 1941
A kén szrepe szerves anyagok hõ okozta bomlásakor. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1942
Tapasztalatok a hazai szénlepárlás terén. Budapest,1942
Hazai szeneink vegyi feldolgozása. Budapest,1949
Ásványszénkémia. Miskolc,1950
Elektródamasszák technológiája. Budapest,1955.

Irodalom

Irod.: Jakóby László:R. A. Kohászati Lapok 1954
Jákóby László:R. A. irodalmi munkássága. Kohászati Lapok 1954
Vendel Miklós:R. A. emlékezete. Bányászati Lapok 1954
Vendel Miklós :R. A. Soproni Szemle 1955
Megemlékezések R. A. professzorról. Miskolc,1981
Romwalter Alfréd:Emlékeim édesapám életérõl és munkásságáról. Nehézipari Műszaki Egyetem Közelményei. Kohászat 1981
Macher Frigyes:R. A. és Sopron. Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei. Kohászat h.n.,1981

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője