Ribár Béla
Ribár Béla

2021. október 25. Hétfő

Ribár Béla

fizikus

Születési adatok

1930. szeptember 5.

Torontálvásárhely, Jugoszlávia

Halálozási adatok

2006. március 22.

Újvidék, Szerbia-Montenegró


Iskola

A Belgrádi Egyetem TTK-n fizikus okl. szerzett (1955), a Berni Egyetemen PhD-fokozatot szerzett (1969).Az MTA tagja (külsõ: 2004. máj. 3.).

Életút

A nagybecskereki gimn. fizika- és matematikatanára (1956– 1958), a Szarajevói Egyetem tanársegéde (1958– 1966), a Berni Egyetem Krisztallográfiai Int.-ének ösztöndíjasa (1966– 1969). A Szarajevói Egyetem egy. docense (1969– 1970), az Újvidéki Egyetem TTK egy. docense (1970– 1975), rk. (1975– 1980), r. tanára (1980– 1995). – Szerves és szervetlen vegyületek, vmint természetes anyagok kristályszerkezetének kutatásával fogl. Írásaiban vmint a mo.-i és az USA-ban tartott előadásaiban felemelte szavát a délvidéki magyarságot ért hátrányos megkülönböztetések ellen. Megszervezte a tankönyvpótló ismeretterjesztő füzetek kiadását (Muhi Bélával, 1993-tól). – A Vajdasági Tud. és Művészeti Akad. l. tagja (1987-től), a Szerb Tud. és Művészeti Akad. r. tagja (2001). A Vajdasági Tud. és Művészeti Akad. elnökségi tagja (2004-től). Az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület alapító tagja (1992-től), elnöke (1995-től). A Vajdasági M. Tud. Társaság elnöke (1997-től). – Az Újvidéki Egyetem Emlékérme (1995), Vojislav K. Stojanović-emlékérem (1996), Eötvös-díj (Vajdasági M. Pedagógus Egyesület, 2001), Pro Universitate et Scientia-díj (M. Professzorok Világtanácsa, 2001), Aracs-díj (Szabadka, 2003).

Főbb művei

F. m.: Praktikum eksperimentalnih vełbi iz elektriciteta. (Novi Sad, 1975)
Praktikum eksperimentalnih vełbi iz optike. (Novi Sad, 1978)
A százéves röntgensugárzás. (Újvidék, 1995)
Híres magyar tudósok. (Újvidék, 1995
2. kiad. 1997)
Megmaradásunk záloga. (Újvidék, 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013