Réthy Mór
Réthy Mór

2021. október 25. Hétfő

Réthy Mór

fizikus

Névváltozatok

1870-ig Rothbaum

Születési adatok

1846. november 9.

Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1925. október 16.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1878. jún. 14.; r.: 1900. máj. 4.).

Életút

A bécsi műegyetemen (1864-1866), a József Műegyetemen tanult (1866-1869), a göttingeni és a heidelbergi egyetem áll. ösztöndíjasa (1872-1874), majd a heidelbergi egyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1874), az MTA tagja (l.: 1878. jún. 14.; r.: 1900. máj. 4.). - A József Műegyetem tanársegéde (1869-1870), a körmöcbányai áll. főreálisk. r. tanára (1871-1872). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen az elméleti fizika és a matematika ny. rk. (1874-1876), ny. r. tanára (1875-1886); közben a Matematikai és Természettud. Kar dékánja (1880-1881, 1885-1886). A József Műegyetemen az elemi matematika (1886-1892), az analitikai mechanikai és elméleti természettan ny. r. tanára (1892-1919); közben a Vegyészmérnöki és Egyetemes Oszt. dékánja (1898-1900).Elméleti mechanikai és optikai kutatásokkal, a fénytörés, a fényvisszaverés, a fényrezgés jelenségek vizsgálatával, folyadéksugarak tanulmányozásával fogl., az elméleti fizika első m. professzora. Jelentős érdemeket szerzett Bolyai Farkas és Bolyai János hagyatékának feldolgozása és továbbfejlesztése terén.

Főbb művei

F. m.: A diffractio elméletéhez. Budapest,1874
A kerületre redukálható felület-egészletek elméletéhez. Budapest,1874
A három méretű homogén tér - ún. nem euklidikus - síktani trigonometriája. Budapest,1875
A propeller és peripeller felületek elméletéhez. Budapest,1875
A fény törése és visszaverése homogen isotrop átlátszó testek határán Neumann rendszerének általánosításával és bõvítésével. In: Értekezések a matematikai tudományok körébõl Budapest,1880
A sarkított fényrezgés elhajló rács által való mozgatásának magyarázata, különös tekintettel Fröhlich észleleteire. In: Értekezések a matematikai tudományok körébõl kivonatosan: Akadémiai Értesítõ Budapest,1880
Folyadék-sugarak. In: Értekezések a matematikai tudományok körébõl Budapest,1894
Tentamen. Budapest,
Über schwere Flüssigstrahlen. Budapest,1898
Az actio elvérõl és a mechanikai elvek azon osztályáról, melyhez tartozik. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1902
A fémek erõltetési vonalairõl. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,é.n.

Irodalom

Irod.: Rados Gusztáv r. tag beszéde R. M. r. tag ravatalánál. Akadémiai Értesítõ h.n.,1925

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013