Rejtő Sándor
Rejtő Sándor

2024. július 21. Vasárnap

Rejtő Sándor, id.

gépészmérnök

Névváltozatok

1877-ig Haltenberger

Születési adatok

1853. augusztus 21.

Kassa, Abaúj-Torna vármegye

Halálozási adatok

1928. február 4.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1912. máj. 2.; r.: 1923. máj. 11.).

Életút

Fia Rejtő Sándor, ifj. (1881-1945) orvos, fül-orr-gégész. - A József Műegyetemen gépészmérnöki okl. (elsőként!, 1877), a textilip. technológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1886), az MTA tagja (l.: 1912. máj. 2.; r.: 1923. máj. 11.). - Ny-Európában áll. öszötndíjjal textilip. létesítményeket tanulmányozott (1877-1879), a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Min. előadója (1880-1888). A József Műegyetemen a textilip. technológia magántanára (1886-1888), a mechanikai technológia h. (1888-1889), ny. rk. (1889-1890), ny. r. tanára (1890-1923); közben a Gépészmérnöki Oszt. dékánja (1901-1904), majd az egyetem rektora (1920-1921).Mechanikai technológiai kutatásokkal, szerkezeti anyagok vizsgálatával fogl., újszerű és igen nagy szakmai feltűnést keltő elméletet állított fel a szerkezeti anyagok viselkedésével kapcsolatban. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a szövet-, a papír- és a fémvizsgálati mérőmódszerek fejlesztése, az alakváltozás mechanizmusának feltárása, az anyagszerkezet és a fizikai tulajdonságok közötti összefüggések vizsgálata terén. Róla nevezték el a Bp.-i Musz. Főisk. Rejtő Sándor Könnyűip. Mérnöki Főisk. Karát.

Főbb művei

F. m.: A szövet tartósságának megállapítása. Budapest,1887
A papiros tartósságának megállapítása. Budapest,1891
Utasítás magánosok részére papírvizsgálatok végzésére. Budapest,1896
Az elméleti mechanikai technológia néhány alaptétele. Budapest,1896
Textil-ipar. Budapest,1903
A belsõ súrlódás számértéke és a szerkezeti anyaogk mechanikai sajátságainak megállapítása nyíró igénybevételekkel. Budapest,1904
A fémek kimerülése. Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye 1910
A maradó, vagyis az ideig-tartó és maradandó alakváltozások mechanikájának alaptételei és alkalmazásuk. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1914
Az elméleti mechanikai technológia alapelvei. Budapest,é.n.
A maradandó alakváltozások mechanikájának alkalmazása a textiliparban. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1925
Einige Prinzipien der theorethishen mechanischen Technologie der Metalle. Berlin,1927
Az elméleti mechanikai technológia alapelvei. Budapest,é.n.

Irodalom

Irod.: Kerékgyártó György:R. S. Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye 1928
Misángyi Vilmos:R. S. emlékezete. Anyagvizsgálók Közlönye 1929
Dischka Gyõzõ:Emlékezés R. S. egyetemi tanárra. Magyar Textiltechnika 1970
Dischka Gyõzõ Zorkóczy Béla:R. S.Művei bibliográfiájával. In: Műszaki nagyjaink Budapest,1981

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője