Reiman István
Reiman István

2024. július 21. Vasárnap

Reiman István

matematikus, pedagógus

Születési adatok

1927. február 26.

Fülek, volt Nógrád vármegye

Halálozási adatok

2012. március 11.

Budapest

Temetési adatok

2012. március 29.

Budapest

Szent Anna-templom, hamvasztás


Család

Sz: Reiman Gyula (†1945) szabósegéd, Bóna Rozália (†1981). Testvére: Reiman Pál (1924–1954) orvos. F: 1953-tól Baumann Éva matematikus, az ELTE Analízis II. Tanszék egy. adjunktusa. Leánya: Reiman Judit (1954. nov. 10.) és Reiman Katalin (1960. ápr. 18.).

Iskola

Elemi iskoláit Füleken végezte, a losonci Kármán József Gimnáziumban tanult (1937–1944), a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban éretts. (1949), az ELTE TTK-n matematika–fizika (1953) és ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1959), a matematikai tudományok kandidátusa (1970).

Életút

Középiskolai tanulmányainak végén, mint leventét munkaszolgálatra hívták be, szovjet hadifogságban volt (1945–1948; 1948 tavaszán tért haza). Az ELTE TTK Ábrázoló és Projektív Geometria Tanszék gyakornoka (1951–1953), tanársegéde (1953–1960), egy. adjunktusa (1960–1965), tud. munkatársa (MTA státuszban, 1965–1970). A BME Gépészmérnöki Kar Geometria Tanszék egy. docense (1970–1995) és a Tanszék vezetője (1986–1992). A Kossuth Zsuzsa Leánygimnázium, az Árpád Gimnázium és az ELTE Apáczai Csere János Gimnázium tanára (1954–1963). A Római Egyetem Matematikai Intézetének vendégkutatója (1967–1968). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964).

Véges geometriák megalapozásával, azok kombinatorikus és gráfelméleti vonatkozásaival, egyéb kombinatív geometriai problémák megoldásával, ill. a matematikatanítás didaktikai kérdései foglalkozott. Különösen értékes matematikai pedagógiai tevékenysége, az általa életre hívott Ifjú Matematikai Körben (= Reiman Szakkör) matematikus generációkat nevelt fel. Több mint negyven éven át vezette és szervezte a magyar diákoknak a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára való felkészítését, a versenyzők ún. csúcsszakkörének vezetője (1961–2002). Gyakran szerepelt tévében, rádióban: ő volt a Ki miben tudós? középiskolai vetélkedősorozat egyik zsűritagja és a feladatok összeállítója; éveken át szerepelt az MTV-ben, mint az érettségi feladatok megoldásainak ismertetője. Számos népszerű matematikakönyvet és tankönyvet írt és szerkesztett, közülük nem egy a magyar pedagógiai szakirodalom klasszikusa (A geometria és határterületei, 1986). Feldolgozta továbbá a matematikai diákolimpiák történetét (részben Dobos Sándorral).

Elismerés

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2007)., Beke Manó-emlékdíj (1958) és Nagydíj (1966), Grünwald Géza-díj (1963), MTESZ Díj (1986), Apáczai Csere János-díj (1993), Paul Erdős-díj (az Országos Matematikaversenyek Világszövetségének Nagydíja, 2000), Rátz Tanár Úr Életműdíj (2002).

Szerkesztés

A Matematikai versenyek c. kiadványsorozat szerkesztője (1986–1990). Az Élet és Tudomány rovatvezetője (A gondolkodás iskolája, 1995–2006). Az Abacus c. ifjúsági matematikai lap társszerkesztője (1996–2005).

Főbb művei

F. m.: Projektív geometria. Horvay Katalinnal. (Bp., 1957
2. kiad. 1958
4. kiad. 1962
9. kiad. 1973
11. kiad. 1977
13. kiad. 1980
14. kiad. 1988
17. kiad. 1991
18. kiad. 1993)
Geometriai feladatok megoldása a komplex számsíkon. (Középiskolai szakköri füzetek. Bp., 1957
3. kiad. 1972)
Über ein Problem von K. Zarankiewicz. (Acta Mathematica, 1958)
Egy másodfokú kongruencia geometriai vizsgálata. (Matematikai Lapok, 1959)
Matematika a mezőgazdasági technikumok 3. osztálya számára. (Bp., 1960
5. kiad. 1964)
Egy gráfokkal kapcsolatos szélsőérték feladatról. (Matematikai Lapok, 1961)
Elemi geometriai példatár. Összeáll. (Bp., 1961
5. kiad. 1965)
A tanárjelöltek matematikai gyakorlatai. (Felsőoktatási Szemle, 1966)
Geometriai feladatok gyűjteménye. Összeáll. Czapáry Endrével, Horvay Katalinnal. (Bp., 1965
2. kiad. 1966
6. kiad. 1978)
A véges síkok jellemzése. (MTA III. Osztálya Közleményei, 1967)
Elemi matematikai feladatgyűjtemény. Összeáll. Gyapjas Ferenccel. (Bp., 1967
3. kiad. 1970
5. kiad. 1972
12. kiad. 1982
15. kiad. 1986
21. kiad. 1992
22. kiad. 1993)
Sui piani micropascaliani finiti. – Su una proprietà dei 2-disegni. (Estratto dai Rendiconti della Classe di Scienze, Fisiche, Matematiche e Naturali dell’ Accademia Nazionale dei Lincei, 1968)
Vizsgálatok a véges projektív geometriák köréből. Kand. értek. (Bp., 1968)
Vektorok a geometriában. (Középiskolai szakköri füzetek. Bp., 1971)
Ábrázoló geometria munkalapok. Összeáll. (Bp., 1981)
A geometria és határterületei. Ill. Kovács Mónika. (Bp., 1986)
Ábrázoló geometria. Gimnáziumi fakultatív tankönyv. (Bp., 1986
2. kiad. 1992
4. kiad. 1997)
Fejezetek az elemi geometriából. Gimnáziumi tankönyv. Ill. Kovács Mónika. (Bp., 1987
új kiad. 1998)
Matematika. Oktatótábori segédlet. Összeáll. Péter Tamással, Rábai Imrével. (Bp., 1988)
Matematika. Felsőfokú tankönyv. (Bp., 1992)
Rácsgeometria. (Módszertani Lapok. Matematika, 1994)
Síkgeometriai tételek – térből nézve. (Módszertani Lapok. Matematika, 1995)
Bolyai János „új, más világa” – ahogy ezt ma látjuk. – Hatszögekről. (Módszertani Lapok. Matematika, 1997)
Nemzetközi matematikai diákolimpiák. 1959–1994. (Bp., 1997)
Nemzetközi matematikai diákolimpiák. 1995–1998. (Bp., 1998)
Kétdimenziós térszemlélet. (Módszertani Lapok. Matematika, 1998)
Geometria és határterületei. (Új kiad. Kisújszállás, 1999
2. kiad. 2001)
Gondolatok a XX. század matematikájáról. (Módszertani Lapok. Matematika, 2001)
International Mathematical Olympiad. 1959–1999. (London, 2001)
Fejezetek az elemi geometriából. (Speciális matematika tankönyvek. Új kiad. Bp., 2002
2. kiad. 2005
4. kiad. 2009)
Bolyai geometriája. (Módszertani Lapok. Matematika, 2002)
Nemzetközi matematikai diákolimpiák. 1959–2003. Dobos Sándorral. (Bp., 2003)
Matematika. Felsőfokú tankönyv. (Új kiad. Bp., 2011)
ford.: Ore, Oystein: Gráfok és alkalmazásaik. Ford. (Bp., 1972)
Kazarinoff, Nicolas: Geometriai egyenlőtlenségek. Ford., a kiegészítést írta. (Bp., 1980).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Ki kicsoda Nógrádban? 1999–2000. (Praha, 2001)
R. I.-emlékszám. (A Természet Világa melléklete, 2012).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője