Ratkovszky Ferenc
Ratkovszky Ferenc

2024. július 21. Vasárnap

Ratkovszky Ferenc, csejthei

gépészmérnök

Születési adatok

1900. május 18.

Sopron, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1965. március 9.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1954. jún. 19.).

Életút

A József Műegyetemen gépészmérnöki okl. (1922), a nagyteljesítményű és nagyfeszültségű villamos gépek különleges problémái tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1936), az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1954. jún. 19.). - A Ganz Villamossági Gyár próbatermének mérnöke (1922-1924), h. vezetője (1924-1925), a gyár főmérnöke és a Transzformátorszámítási és Szerkesztési Iroda vezetője (1925-1929), a gyár igh.-e (1929-1934), ig.-ja és a gyár összes számítási, tervezési, kísérleti és műsz.-keresk. oszt.-ának vezetője (1934-1939), a gyár ügyvezető ig.-ja (1939-1941). A bp.-i Elektromos Művek vezérig.-ja (1941-1944) és Bp. székesfőv. nagyüzemeinek közp. vezérig.-ja (1942-1944), majd vmennyi tisztségéből leváltották (1944). A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem magántanára (1936-1946). A II. vh. után ismét a bp.-i Elektromos Művek vezérig.- ja (1945-1960), egyúttal az Erőműtervező és -építő Iroda műsz. vezetője (1948-1960), az Orsz. Műsz. Fejlesztési Biz. nyugdíjas tanácsadója (1960-1965).A Ganz-gyárban vezető szerepet játszott a korszerű transzformátorok és nagyfeszültségu készülékek kialakításában, továbbá a II. vh. után jelentős szerepet játszott az ország villamosítási tervének kidolgozásában. Nevéhez fűződik a Kandó-féle 50 periódusú mozdonyrendszer továbbfejlesztése, az új periódusváltós mozdonyrendszer továbbfejlesztése (ún. BoCo-típusú nagyvasúti villamos mozdony). A relé nélküli, automatikus feszültségszabályozó feltalálója. Az 1940-es évek első felében vezetésével épült a Mátravidéki Hőerőmű, vmint a bp.-i 120 kV-os energiarendszer és egyéb fontos létesítmények.

Főbb művei

F. m.: Transzformátor védõberendezések. Budapest,1928
Transzformátorok. Budapest,1929
Önműködõ feszültségszabályozó. Budapest,1935
Feszültségszabályozók. In: Gépészeti zsebkönyv Budapest,1937
Hálózati feszültségszabályozása. In: Gyakorlati elektrotechnika Budapest,1940
Nagyteljesítményű és nagyfeszültségű transzformátorok különleges problémái. Budapest,1942
Nagyvasutak 50 periódusú villamosítása és a periódusváltós rendszer. MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei h.n.,1935
Az50 periódusú vasútvillamosítás továbbfejlesztése hazánkban és külföldön. MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei h.n.,1964.

Irodalom

Irod.: Szendy Károly:R. F. Magyar Tudomány 1965
Kovács L. Ödön:Megemlékezés R. F.-rõl. Villamosság 1965
Szendy Károly:Ferenc Ratkovszky. Acta Technica 1965
R. F. Elektrotechnika h.n.,1965

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője