Rákos Péter
Rákos Péter

2024. július 19. Péntek

Rákos Péter

irodalomtörténész

Születési adatok

1925. február 14.

Kassa, Csehszlovákia

Halálozási adatok

2002. augusztus 15.

Prága, Csehország


Iskola

Az MTA tagja (külsõ: 1998. máj. 4.).

Életút

A prágai Károly Egyetemen történelem-filozófia szakos tanári okl. szerzett (1949), az irodalomtudományok kandidátusa (Prága, 1961), doktora (Prága, 1990), az MTA tagja (külső: 1998. máj. 4.). - A Csehszlovák Sajtóiroda fordítója (1949-1952), a prágai Károly Egyetem M. Tanszék előadója (1950-1952), tanársegéde, adjunktusa, majd egy. docense (1952-1991), uo. a M. Stúdiumok Központja mb. vezetője, vezetője (1991-2002). A Károly Egyetem Tud. Tanácsának tagja (1992-1998).Irodalomelmélettel, 19-20. sz.-i és kortárs m. irodalommal fogl. Nagy jelentőségű irodalomelméleti műveket írt az irodalmi értékelésről, az irodalmi tényszerűségről, az irodalmi többértelműségről, ill. a „realizmus” fogalmának pontosításáról. Verstani és fordításelméleti kutatásokkal is fogl. A rendszerváltást követően elsőként kezdeményezte egy cseho.-i m. szövetség létrehozását, elkészítette az alapdokumentumait (alapszabályzat, programnyilatkozat stb.), de tisztséget nem vállalt.

Főbb művei

F. m.: Rhythm and Metre in Hungarian Verse. In: Acta Universitatis Carolinae Philologica Monographica Praha,1966
Tények és kérdõjelek. Tanulmányok. Pozsony,1971
Slovník spisovatelu Madarsko. Praha,1971
Az irodalom igaza. Tanulmányok. Pozsony,1987
Prágai õrjárat. Esszék. Pozsony,1995
Nemzeti jelleg, a mienk és a másoké. Öncsalások és elõítéletek mint történelemformáló tényezõk. Pozsony,2000
Nemzeti jelleg, a mienk és a másoké. Öncsalások és elõítéletek mint történelemformáló tényezõk.Praha,2001
Magyarok világvonala. Prágai Tükör 2002
Mravuprosté epistoly, ni kázání ni káráni. Praha,2002.

Irodalom

Irod.: Ab imo pectore - R. P. hetvenedik születésnapjára. R. P. műveinek bibliográfiájával. Acta Universitatis Carolinae-Slavica Pragensia h.n.,1995

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője