Rákos Péter
Rákos Péter

2021. szeptember 28. Kedd

Rákos Péter

irodalomtörténész

Születési adatok

1925. február 14.

Kassa, Csehszlovákia

Halálozási adatok

2002. augusztus 15.

Prága, Csehország


Iskola

Az MTA tagja (külsõ: 1998. máj. 4.).

Életút

A prágai Károly Egyetemen történelem-filozófia szakos tanári okl. szerzett (1949), az irodalomtudományok kandidátusa (Prága, 1961), doktora (Prága, 1990), az MTA tagja (külső: 1998. máj. 4.). - A Csehszlovák Sajtóiroda fordítója (1949-1952), a prágai Károly Egyetem M. Tanszék előadója (1950-1952), tanársegéde, adjunktusa, majd egy. docense (1952-1991), uo. a M. Stúdiumok Központja mb. vezetője, vezetője (1991-2002). A Károly Egyetem Tud. Tanácsának tagja (1992-1998).Irodalomelmélettel, 19-20. sz.-i és kortárs m. irodalommal fogl. Nagy jelentőségű irodalomelméleti műveket írt az irodalmi értékelésről, az irodalmi tényszerűségről, az irodalmi többértelműségről, ill. a „realizmus” fogalmának pontosításáról. Verstani és fordításelméleti kutatásokkal is fogl. A rendszerváltást követően elsőként kezdeményezte egy cseho.-i m. szövetség létrehozását, elkészítette az alapdokumentumait (alapszabályzat, programnyilatkozat stb.), de tisztséget nem vállalt.

Főbb művei

F. m.: Rhythm and Metre in Hungarian Verse. In: Acta Universitatis Carolinae Philologica Monographica Praha,1966
Tények és kérdõjelek. Tanulmányok. Pozsony,1971
Slovník spisovatelu Madarsko. Praha,1971
Az irodalom igaza. Tanulmányok. Pozsony,1987
Prágai õrjárat. Esszék. Pozsony,1995
Nemzeti jelleg, a mienk és a másoké. Öncsalások és elõítéletek mint történelemformáló tényezõk. Pozsony,2000
Nemzeti jelleg, a mienk és a másoké. Öncsalások és elõítéletek mint történelemformáló tényezõk.Praha,2001
Magyarok világvonala. Prágai Tükör 2002
Mravuprosté epistoly, ni kázání ni káráni. Praha,2002.

Irodalom

Irod.: Ab imo pectore - R. P. hetvenedik születésnapjára. R. P. műveinek bibliográfiájával. Acta Universitatis Carolinae-Slavica Pragensia h.n.,1995

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013