Proszt János
Proszt János

2023. december 8. Péntek

Proszt János

kémikus

Születési adatok

1892. február 6.

Budapest

Halálozási adatok

1968. július 5.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1956. máj. 30.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1913), majd áll. ösztöndíjja W. Nernst és M. Planck berlini int.-eiben tanult (1913-1914), a kémiai tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952), az MTA tagja (l.: 1956. máj. 30.). - A bp.-i tudományegyetem gyakornoka (1913-1914), az I. vh.-ban a 4., majd a 132. tábori tüzérezred kötelékében frontszolgáaltot teljesített (1914-1918), a Tanácsköztársaság idején a Marx-Engels Munkásegyetem tanára és a Bp. Székesfőv.-i Tejhiv. kutatóvegyésze (1919). A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem III. sz. Kémiai Int. tanársegéde (1919- 1924), a soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főisk.-n a vegytan ny. rk. (1924-1928), ny. r. tanára (1928-1934), a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem soproni Bánya- és Kohómérnöki Karán az ált. kémia ny. r. tanára (1934-1948); közben a kar dékánja (1940-1941, 1946-1947). A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem, ill. a BME Vegyészmérnöki Kar Szervetlen Kémiai Tanszék ny. r. tanára (1948-1952), egy. tanára (1952-1963) és a tanszék vezetője (1948-1963).Fizikai és analitikai kémiával fogl., elsősorban az elektrokinetikus jelenségek kérdéseinek vizsgálata, a szilikonok előállításának kutatása, ill. az elektrolitok azeotrópos rendszerekre gyakorolt hatásának feltárása terén ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket. A polarográfiás kutatások mo.-i úttörője, Paulik Jenővel új módszert dollgozott ki a polarográfiás áram deriválására. Kémiatörténettel is fogl.

Főbb művei

F. m.: Physikai chemiai gyakorlatok. Budapest,1926
Fizikai-kémiai praktikum. Sopron,1934
A selmeci Bányászati Akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsõje hazánkban. Sopron,1938
Fizikai kémia. Budapest,1940
Adatok az alumínium polarográfiájához. Magyar Kémiai Folyóirat 1952
Elektrolitok hatása azeotrop rendszerekre. Magyar Kémiai Folyóirat 1954
Általános és szervetlen kémia. Budapest,1954
Binér folyadékelegyek ebullioszkópos viselkedése. MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei 1955
Szilikonok hazai elõállítása és gyakorlati alkalmazásuk. Eletrotechnika 1955
Polarográfiai tanulmányok. MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei h.n.,1958
Bevezetés a polarográfiába. Budapest,1959.

Irodalom

Irod.: Lengyel Béla:P. J. Magyar Tudomány 1968
Szabadváry Ferenc:János Proszt. Periodica Polytechnica. Chemical Engineering 1969
Lengyel Béla:P. J. emlékezete. Kémiai Közlemények 1982
Nagy József Gresz Istvánné Pálossy Lászlóné:A BME Szervetlen Kémiai Tanszék története. Kémiai Közlemények 1992
Szabadváry Ferenc:Megemlékezés P. J. professzorról születésének centenáriumán. Magyar Kémikusok Lapja h.n.,1992

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője