Prohászka János
Prohászka János

2024. július 21. Vasárnap

Prohászka János

gépészmérnök

Születési adatok

1920. április 26.

Budapest

Halálozási adatok

2012. október 22.

Budapest

Temetési adatok

2012. november 8.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Prohászka János (†1941) kőművessegéd, Schieder Teréz gyári munkás. F: Leyrer Erzsébet középiskolai tanár. Fia: Prohászka János (1953–).

Iskola

Elemi iskoláit Nagytétényben, polgári iskoláit Budafokon végezte, üvegcsiszolói segédlevelet (1937). Magánúton éretts. (1946), a BME-n gépészmérnöki okl. szerzett (1950), a műszaki tudományok kandidátusa (1957), doktora (1963). Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1982. máj. 7.).

Életút

A Fischer testvérek üvegcsiszoló és tükörgyára tanonca, üvegcsiszoló-segéde (1934–1941), a Magyar Optikai Művek (MOM, 1941–1944 és 1945–1947), a bp.-i Gamma Optikai Művek üvegcsiszoló-segéde (1944–1945). A Gazdasági és Műszaki Akadémia Gyártástechnológia Tanszékének tanársegéde (1950–1951), intézeti tanára (1951), a Vasipari Kutató Intézet tud. munkatársa, egyúttal az MTA–TMB-n Gillemot László aspiránsa (1951–1954). A Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet (HIKI) Bródy Imre Laboratóriumának tud. munkatársa (1955–1957), az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézete (MFKI) tud. főmunkatársa és a Fémfizikai Osztály vezetője (1957–1964). A BME Villamosmérnöki Kar Villamosipari Anyagtechnológiai Tanszék egy. tanára (1964. júl. 19.–1971) és a Tanszék vezetője (1967–1971. jún. 30.); közben az USA-ban Ford-ösztöndíjas vendégkutató (1966–1967). A BME Mechanikai Technológiai és Anyagszerkezettani Intézete egy. tanára (1971. júl. 1.–1990. febr. 28.), egyúttal az Intézet igazgatóhelyettese (1971–1977), igazgatója (1977–1985) és az MTA–BME Fémtechnológiai Tanszéki Kutatócsoportjának vezetője (1977–1990: főállásban; 1990–1995: mellékállásban); a BME kutatóprofesszora (1986-tól). Anyagtudományal, a fémek szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggések vizsgálatával, technológiai hasznosításával, elsősorban szilárd fémekben végbemenő diffúziós folyamatok vizsgálatával és a rácsszerkezet és a maradandó alakváltozás mechanizmusa között összefüggések feltárásával foglalkozott. Kidolgozta a fémek és ötvözetek gyorshőkezelési technológiáját, amely számos országban szabadalmi oltalmat nyert. Nemzetközileg is elsőként bizonyította a szilárd testek tulajdonságainak termodinamikai okokra visszavezethető szórását.

Elismertség

Az MTA Elnökség tagja (1978–1983), a VI. Osztály elnökhelyettese (1986. ápr. 24.–1993. aug. 26.), elnöke (1993. aug. 26.–1999. jún. 10.). Az MTA Gépészeti Kohászati Tudományok Bizottsága, Kohászati Bizottsága, a Szilárdtest-fizikai Komplex Bizottsága, majd az Anyagtudományi és Technológiai Bizottsága és a Metallurgiai Bizottsága tagja. Az International Technology Institute (ITI) t. tagja. Az International pour l’Étude Scientifiques des Techniques de Production Mécanique (CIRP) emeritusz tagja.

Elismerés

Akadémiai Díj (1963), Rockwell-díj (ITI, 1986), Állami Díj (1988), Ipolyi Arnold Tudományfejlesztési Díj (1995), Széchenyi-díj (2003). Munka Érdemrend (1962).

Szerkesztés

Az Acta Technica c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Példatár a statika és szilárdságtanhoz. Összeáll. (A Gazdasági és Műszaki Akadémia kiadványa. Bp., 1952)
A diffúzió öntészeti vonatkozásai. (Bányászati és Kohászati Lapok. Öntöde, 1954)
A titán hatása az acélban lezajló széndiffúzió sebességére és a betétben edzhető acélok tulajdonságaira. Kand. értek. (Bp., 1956
megjelent, kivonatosan: Kohászati Lapok, 1957)
Idegenanyagnyomok hatása wolframdrót másodlagos újrakristályosodására. Horváth Antallal, Millner Tivadarral. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1957
németül: Der Einfluss von Fremdsubstanzspuren auf die sekundären Rekristallisation von Wolframdrähten. Acta Technica, 1957)
A titán hatása a betétben edzhető acélok kérgének tulajdonságaira. (Kohászati Lapok, 1958)
Autoradiographische Untersuchungen über die Ortsänderung von Verunreinigungen während des Rekristallisationsvorgangens. Bartha Lászlóval, Millner Tivadarral. (Zeitschrift für Metallkunde, 1960)
Über die Wachtumsgeschwindigkeit der Kristallite während der sekundären Rekristallisation von Wolframdrähten. Horváth Antallal, Millner Tivadarral. (Festkörperphysik, 1961)
Hidegenalakított fémek hőtágulási együtthatóinak változása lágyítás közben. (Kohászati Lapok, 1962)
Änderungen des Wärmeausdehnungskoeffizienten von kaltverformten Metallen im Verlaufte des Weichglühens. (Acta Technica, 1962)
Über einen Mechanismus der Versetzungsbildung während der dendritis Kristallisation. (Acta Metallurgica [USA], 1963)
Diszlokációk képződése a dendritises kristályosodás során. Doktori értek. (Bp., 1963)
Anyagszerkezeti ismeretek 1. éves forgácsnélküli hidegalakító szakmérnök hallgatóknak. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. G44. Bp., 1964
2. kiad. 1965 és 1968)
Metallográfia és anyagvizsgálat. Kiegészítő jegyz. Gillemot Lászlóval, Kator Lajossal. (Bp., 1965)
Finommechanikai melegtechnológia. Egy. jegyz. Tóth Gyulával. (Bp., 1966
2. kiad. 1968)
Hidegalakítás. Egy. jegyz. Ágoston Andrással, Kovács Ágostonnal. (Bp., 1968
2. kiad. 1969
8. kiad. 1990)
Anyagtechnológia. 1. Anyagszerkezettan és technológia. Egy. jegyz. (Bp., 1969
4. kiad. 1979
5. kiad. 1981
6. kiad. 1982
7. kiad. 1983
8. kiad. 1984
9. kiad. 1985
11. kiad. 1988)
Köbös kristályok szterografikus pólusábráinak meghatározása szerkesztés nélkül. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1970)
A közepes hőmérsékleten igénybevett fémes szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak várható fejlődése. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1970. nov. 11.
megjelent: MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1971)
A szilárdságnövelés lehetséges módjai és korlátai a korszerű fémtani kutatások tükrében. – Hexagonális kristályok sztereografikus pólusábráinak meghatározása szerkesztés nélkül. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1972)
Feszültségcsökkentés hőkezelés nélkül. Hidasi Bélával, Varga Lászlóval. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1974)
A General Method of Determining Orientation in the Cubic on the Basis of Geometrical Evaulation of Etch Figures. Tassyné Betz Évával. (Metallography, 1974)
Új módszer hidegenhengerelt és húzott termékek hőkezelésére. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1974)
Gyorshevítés a gépipari képlékenyalakításban. (Gépgyártástechnológia, 1976)
Kétalkotós ötvözetek állapotábrái. Verő Józseffel. (Műszaki Tudomány, 1976)
Kristálytani számítások a fémtanban. – A technológia jelentősége. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1978)
A technológiával kapcsolatos fogalmak értelmezése és osztályozása. (Gépgyártástechnológia, 1979)
A fémes szerszámanyagok néhány kérdése. (Gép, 1979)
Anyagtudomány, anyagtechnológia, anyagtulajdonságok. (A szilárdtestkutatás újabb eredményei. 9. Anyagtudomány és gyakorlat. Bp., 1980)
Az öntvények minőségjavításának tudományos alapjai. 1–2. (Bányászati és Kohászati Lapok. Öntöde, 1981)
Gondolatok a grafitkristályosodásról. (Bányászati és Kohászati Lapok. Öntöde, 1983)
Anyagminőség és termodinamikai bizonytalanság. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1983. ápr. 20.
megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1984 és Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1984)
A tűzi alumíniumozás fázisátalakulással kísért diffúziós folyamatai. Baranyi Zoltánnal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1984)
Az alakítási keményedési kitevő és a forgácsolhatóság közötti kapcsolatok. (Gép, 1984)
Mennyiségi és gazdaságos termelés. (Gép, 1985)
Anyagtudomány és képlékenyalakítás. (Gépgyártástechnológia, 1985)
A képlékenyalakítás szerepe a hengerelt áruk szilárdságának növelésében. – A dual-phase – DP – acélok szerkezete, tulajdonságai és technológiája. Kristyákné Maróti Gizellával. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1985)
Mennyiségi és gazdaságos termelés. (Gép, 1985 és Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1987)
A technológia a gazdasági fejlődés tükrében. (Társadalmi Szemle, 1988)
A szerkezeti anyagok szerepe és jelentősége. – Atomi mozgások a martenzites átalakulásokban. – Alakemlékező ötvözetek. Kristyákné Maróti Gizellával. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1988)
Bevezetés az anyagtudományba. Villamosmérnökök számára. Egy. tankönyv. (Bp., 1988
2. kiad. 1997
3. kiad. 2002)
Anyagtudomány és technológia. Kristyákné Maróti Gizellával. (Gép, 1989)
In situ Observations of Plastic Deformation of Fe–Si Single Crystals in SEM. Kristyákné Maróti Gizellával. (Proceedings of International Symposium on Electron Microscopy in Plasticity and Facture Research of Metals. Holzbau, 1989)
A korszerű, nagy hőmérsékleten is kitűnő tartósfolyású ötvözetekről. Kristyákné Maróti Gizellával. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1989)
Az izotermikus fázisátalakulások inkubációs idejéről. – Az anyagtudományi kutatás, fejlesztés helyzete, ipari jellegű feladatai. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1990)
A technológia jellegzetes vonásai. – Az izotermikus átalakulási diagramokról. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1991)
A ridegtörés mikroszerkezeti vonásai. (Anyagvizsgálók Lapja, 1994)
The Effects of the Anisotropy of Young Modulus on the Beginning of Plastic Deformation. (Proceedings of IMM’97 Mie, 1997)
A bainites szerkezetű acél tulajdonságainak kutatásában szerzett újabb eredmények. Dobránszky Jánossal. (Gépgyártástechnológia, 1997)
Anyagtudomány mint műszaki tudomány. Tóth Lászlóval. – A kúszásálló, nikkelalapú anyagok látványos fejlődése. Dobránszky Jánossal, Kristyákné Maróti Gizellával. – Az acél karbontartalmának hatása az intermetallikus alumínium–vas-vegyületek kialakulására. Dobránszky Jánossal, Szabó Péterrel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1997)
A nagy hőmérsékleten tartós terhelésnek kitett szuperötvözetek alakváltozását okozó mikromechanizmusok. Dobránszky Jánossal, Kristyákné Maróti Gizellával. (Energiagazdálkodás, 1997)
Mechanical Anisotropy and Its Role in Polycrystalline Metals for the Inhomogenity of Stress. (Gépészet, 1998)
A habitus síkok szerepe az alakelemzési jelenségek során. Többekkel. – A versenyképes termékek és a tudomány kapcsolata. – Néhány gondolat a gépészet új anyagairól. Dobránszky Jánossal, Kristyákné Maróti Gizellával. (Gépgyártástechnológia, 1998)
Gépészet és új anyagok. (Anyagvizsgálók Lapja, 1998)
Geleji Sándor. (Emlékbeszédek. 1998. Az MTA elhunyt tagjai felett. Bp., 1999)
Néhány gondolat az anizotróp tulajdonságokról. – A képlékenyalakváltozás folyamatos megfigyelése elektronmikroszkópon. Dobránszky Jánossal, Kristyákné Maróti Gizellával. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1999)
A technológia helyzete és jövője. Szerk. (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok. Bp., 2000)
Érdekes alakváltozások. (Közgyűlési előadások. 1999. I–II. köt. Bp., 2001)
A fémek és ötvözetek mechanikai tulajdonságai. Monográfia. (A BME Gépészmérnöki Kar kiadványa. Bp., 2001)
Az anyagvizsgálat szerepe a gyártás- és gyártmányfejlesztésben. (Anyagvizsgálók Lapja, 2002)
Néhány gondolat az anyagtudomány jelenlegi helyzetéről. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 2002)
A rugalmassági határ szórásának oka. Gaál Zoltánnal. (Gép, 2006)
A Young-modulus anizotrópiájának hatása a képlékenyalakváltozás megindulásánál. 1–2. (Gép, 2009–2010).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Tóth László: P. J. akadémikus 80 éves. (Anyagvizsgálók Lapja, 2000
Gép, 2000 és Gépgyártástechnológia, 2000)
Tóth László: A fémek tudós professzora, P. J. akadémikus 90 éves. (Technika. Műszaki Szemle, 2010)
P. J. 90 éves. (Gép, 2010)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője