Polner Ödön
Polner Ödön

2021. október 19. Kedd

Polner Ödön

jogász

Születési adatok

1865. március 15.

Békéscsaba, Békés vármegye

Halálozási adatok

1961. február 27.

Szeged, Csongrád megye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r.: 1930. máj. 8.; t.: 1945. máj. 30.; tanácskozó. okt. 31.: 1949; r. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1889), ügyvédi vizsgát tett (1892), a m. közjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1895), az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r.: 1930. máj. 8.; t.: 1945. máj. 30.; tanácskozó. okt. 31.: 1949; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). Az állam- és jogtudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). - A bp.-i törvényszék joggyakornoka (1889-1891), az Igazságügymin. gyakornoka (1891-1892), segédfogalmazója (1892-1900), miniszteri titkára (osztálytanácsosi címmel és jelleggel, 1900-1906), szolgálattételre berendelt táblabíró (1906-1908), miniszteri osztálytanácsos (1908-1910), majd a min. Közjogi Ügyoszt. főnöke (miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel, 1910-1914). A bp.-i tudományegyetemen a m. közjog magántanára (1895-1905), c. ny. rk. tanára (1905-1914), a pozsonyi Erzsébet Tudomnányegyetemen a közjog és politika ny. r. tanára (1914-1919); közben a Jog- és Államtud. Kar rektori hatáskörrel felruházott dékánja (1915-1916), majd az egyetem rektora (1918-1919). Az összeomlás után a Pozsonyba bevonult cseh- szlovák hatóságok rövid időre internálták, majd a m. vöröshadsereg É-i hadjáratának megindulása után ha thétre internálták (1919). A Bp.-re menekült pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemen a közjog és politika ny. r. tanára (1919-1923) és az egyetem megválasztott rektora (1922-1923: nem fogadta el). A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen a közjog ny. r. tanára (1923- 1935), nyugdíjazása után h. tanára (1935-1936), az egyetem diákvédő és diákjóléti irodájának vezetője (1937-1940); közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1928-1929). - A mo.-i ev. egyház zsinatának tagja (1934-1936). A Felsőház póttagja (1942- 1944).Mo. és Ausztria, ill. a dualizmus jogrendszerével, a két állam közös ügyeinek jogi kérdéseivel, alkotmány- és választójog- történeti kutatásokkal fogl.

Főbb művei

F. m.: Magyarország és Ausztria közjogi viszonyai (1891)
A végrehajtó hatalom a magyar alkotmányban (1894)
A képviselõválasztások érvényessége feletti bíráskodásról (1901)
A közös ügyek (1901)
A választói jog mivolta (1901).

Irodalom

Irod.: P. Ö. Emlékkönyv. Szeged,1935
Búza László:P. Ö. hetven éves. Protestáns Szemle 1936
Kornis Gyula:Jog és jellem. P. Ö. In: K. Gy.: Tudós fejek Budapest,1942
Takács Imre:P. Ö. ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Actái h.n.,1959

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013