Polinszky Károly
Polinszky Károly

2023. december 8. Péntek

Polinszky Károly

vegyészmérnök, tudománypolitikus

Születési adatok

1922. március 19.

Budapest

Halálozási adatok

1998. augusztus 15.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1964. ápr. 24.; r.: 1976. máj. 7.).

Életút

A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetemen vegyészmérnöki okl. (1944), műsz. doktori okl. szerzett (1948), a műsz. tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1953), doktora (1961), az MTA tagja (l.: 1964. ápr. 24.; r.: 1976. máj. 7.). - A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem Vegyészmérnöki Kar Szervetlen Kémiai Tanszék tanársegéde (1943-1944), a Kémiai Technológiai Tanszék egy. adjunktusa (1945-1948); közben a vh. végén egy híradószászlóaljnál katonai szolgálatot teljesített (1944-1945). A M. Ásványolaj- és Földgázkísérleti Int. (MÁFKI) osztályvezetője (1948-1949), az általa megszervezett Nehézvegyip. Kut. Int. (NEVIKI) ig.-ja (1949-1950). A Veszprémi Vegyip. Egyetem Szervetlen Kémiai Technológiai Tanszék alapító tanszékvezető egy. docense (1950-1953), tanszékvezető egy. tanára (1953. aug. 1.-1963); közben a Nehézvegyip. Kar dékánja (1950-1952, 1954-1961) és az egyetem rektora (1961-1963). Művelődésügyi miniszterh. (1963-1974), művelődésügyi miniszter (1974. máj. 13.-jún. 21.), oktatási miniszter (1974. jún. 21.-1980. jún. jún. 27.). A BME Kémia Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1980. júl. 1.-1991. dec. 31.); közben az egyetem rektora (1981-1987). A Nehézip. Min. Nehézvegyip. Igazg.-ának vezetője (1953-1954), az MTA elnökségi titkárságának vezetője (1955-1956), az MTA Műsz. Kémiai Kutatólaboratórium igh.-e (1960-1963), az MTA Műsz. Kémiai Kutatóint. ig.-ja (1966-1974).Műsz. kémiai és szervetlen kémiai technológiai kutatásokkal, elsősorban a szervetlen pigmentek kémiájával és bauxitkémiával fogl., számos, nemzetközileg is elterjedt fluidizációs eljárás kidolgozója. Különösen jelentős tudománypolitikai tevékenysége, vezető szerepet játszott a MÁFKI, a NEVIKI és a Veszprémi Egyetem megszervezésében, az egyetem első tantervének, építési, beruházási és fejlesztési terveinek elkészítője.

Főbb művei

F. m.: Hazai bauxitok ahidrálása, különös tekintettel az iszkaszentgyörgyi bauxitra. Budapest,1948
Gázipar. Budapest,1949
Műtrágyaipar. Budapest,1952
Ömlesztett szilikátok. Magyar Technika 1954
Kémiai technológia. Budapest,
Újabb vizsgálatoka vasoxid-pigmentek kémiája és technológiája területén. Budapest,1960
A kémiai technológiák intenzifikálásának néhány kérdése. MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei h.n.,1966
Műszaki Lexikon. Budapest,
Műszaki kémiai optimálás. Budapestt,1973
Higher Education in Hungary. Bucuresti-Bp.,1985.

Irodalom

Irod.: Benedek Pál:P. K. Magyat Tudomány 1998
Benedek Pál:P. K. In: Akadémiai Műhely. Emlékbeszédek. 1999-2000 Budapest,2001

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője