Pogány Béla
Pogány Béla

2023. december 10. Vasárnap

Pogány Béla

fizikus

Születési adatok

1887. április 1.

Budapest

Halálozási adatok

1943. december 23.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.; r.: 1931. máj. 15.).

Életút

A bp.-i (1905-1907), a göttingeni tudományegyetemen tanult (1907-1911), Göttingenben bölcsészdoktori okl., Bp.-en matematika-fizika szakos tanári okl. (1911), a fénytan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1916), az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.; r.: 1931. máj. 15.). - Az erdélyi geofizikai kutatásokban br. Eötvös Loránd munkatársa (1911-1913), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Int. gyakornoka, tanársegéde (1913-1918) és magántanára (1916-1918), az ált. kísérleti természettan ny. rk. tanára (1918-1919), a Bp.-re menekült kolozsvári (1919-1921), majd a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen a kísérleti fizika ny. r. tanára (1919-1921), majd Jénában a Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaften meghívására a relativitáselmélettel kapcsolatos kísérleti vizsgálatokat folytatott (1922-1924). A József Muegyetemen, ill. a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetemen a fizika ny. r. tanára (1924-1943); közben a Gépész- és Vegyészmérnöki Kar dékánja (1934-1935). - A Felsőház tagja (1939-1943).Akusztikai és optikai kutatásokkal fogl. Alapvetően új eredményeket ért el a fémrácsról elhajlított fény polaritásának és a katódporlasztással előállított igen vékony fémrétegek elektromos és optikai sajátosságainak vizsgálata terén. Megismételte a híres Harres-Sagnac-féle kísérletet. Mo.-on bevezette a föld alatti geológiai alakulatok felismerésében sikeres szeizmikus kutatási módszert. Az általa berendezett spektroszkópiai laboratóriumban nemzetközileg is értékes munkásságot fejtett ki a molekulaszínképek analízise terén.

Főbb művei

F. m.: Studien über die Polarisationsverhältnisse des von Metallgittern gebeugten Lichtes. Leipzig,1911
Über spezifischen Widerstand und optischen Konstanten dünner Metallschichten. Annalen der Physik 1916
Faraday-effect in nicht ferromagnetischen Metallen. Annalen der Physik 1919
Újabb vizsgálatok a nem ferromágneses fémek Faraday-effektusáról. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1921
A fény. Budapest,1921
Bevezetés a fizikai optikába. Budapest,1921
Über die Wiederholung desHarres-Sagnaschen Versuches. Annalen der Physik 1926
A Magyar Tudományos Akadémia hatása a fizikai tudományok fejlõdésére az utolsó száz év alatt. Budapest,1926
Az elektromos mágneses tér. Budapest,1927
Kísérleti fizika. Budapest,1928
Fiziika. Budapest,1933
A Krypton I. színkép fõleg ultravörös vonalainak Zeeman-felbontásairól. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1934
Fizika gépészmérnök hallgatók számára. Budapest,1934
Die Zeeman-Aufspaltungen der ultraroten Krypton-Linien. Zeitschrift für Physik
A fizika egyes fontosabb problémái. In: A mai világ képe Budapest,1941.

Irodalom

Irod.: Tarján Imre:Emlékezés P. B.-ra. Fizikai Szemle 1987
Vargha Magdolna:P. B. In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban h.n.,1993

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője