Podmaniczky Géza
Podmaniczky Géza

2021. október 21. Csütörtök

Podmaniczky Géza, podmanini és aszódi br.

nagybirtokos, csillagász

Születési adatok

1839. március 26.

Aszód, Pest-Pilis-Solt vármegye

Halálozási adatok

1923. augusztus 26.

Kartal, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye


Család

Sz: Podmaniczky Andor (1799–1861), losonczi Gyürky Teréz. F: 1865-től gr. Degenfeld-Schonburg Berta (1837–1928).

Iskola

Tanulmányait magánúton végezte. Az MTA tagja (t.: 1889. máj. 3.).

Életút

A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei evangélikus esperesség világi felügyelője, a Főrendiház tagja. Valóságos belső titkos tanácsos (1896-tól). Híres vadászként részt vett a gödöllői királyi falkavadászatokon, majd maga is országos hírű vadászatokat rendezett, amelyeknek felépíttette kiskartali vadászkastélyát (1868-ban). Később Konkoly-Thege Miklós biztatására és tervei alapján, kiskartali birtokán magán-csillagvizsgálót létesített (1884-ben), ahol számos neves csillagász is dolgozott. Az obszervatórium fő műszere egy 19 cm-es Merz–Cooke refraktor volt, amellyel elsősorban Nap-, Hold- és bolygómegfigyeléseket, ill. meteorészleléseket végeztek (a csillagda műszereit 1922-ben az egyetemi csillagvizsgáló kapta meg). Felesége, Degenfeld Berta tekinthető az első amatőr csillagásznőnek Magyarországon. Kövesligethy Radóval 1885. aug. 22-én elsőként figyelte meg az Androméda-köd szupernóváját, az első extragalaktikus szupernóvát. Fennmaradtak a kiskartali csillagászati észlelőkönyvek, amelyek szerint Podmaniczky Géza is rendszeresen végzett megfigyeléseket. A tudományok, elsősorban a csillagászat bőkezű mecénása volt: mint a Pesti Evangélikus Egyházmegye világi felügyelője nagy szerepet játszott abban, hogy az evangélikus egyház 1890-ben meg tudta vásárolni az elhagyott aszódi Podmaniczky-kastélyt, amelyben aztán létrehozta az Evangélikus Leánynevelő Intézetet. Szintén 1890-ben, kb. 35 000 kötetből álló könyvtárat létesített, amelynek jelentékeny részét tudománytörténeti munkák tették ki. A Podmaniczky–Degenfeld Könyvtárat a család kései leszármazottai az evangélikus egyháznak adományozták. Podmaniczky Géza halála után, felesége 100 000 koronát adott az MTA- nak (1921-ben).

Emlékezet

A Nemzetközi Csillagászati Unió kisbolygót nevezett el Podmaniczky Gézáról, feleségéről és kiskartali csillagdájukról is (Podmaniczky 2005GD; Degenfeld 2005GA és Kiskartal 2005GH1 néven, 2009. szept. 4-én; mindhármat Sárneczky Krisztián találta meg 2005-ben).

Szerkesztés

Vadászattal és lóversenyzéssel kapcsolatos írásai elsősorban a Vadász- és Versenylapban (1862-től), a Gazdasági Lapokban (1870-től) és a Földművelési Érdekeinkben jelentek meg (1874-től).

Főbb művei

F. m.: A gödöllői szarvas-vadászatok. (Vadász- és Versenylap, 1862)
Az akadályverseny szabályairól. (Vadász- és Versenylap, 1865)
Szabolcsi agarászat. (Vadász- és Versenylap, 1868)
A répaczukorgyári hulladék takarmány értékéről. (Gazdasági Lapok, 1870)
A mi vadászlovaink. (Földművelési Érdekeink, 1874).

Irodalom

Irod.: Kövesligethy Radó: A kis-kartali csillagvizsgáló torony. (Természettudományi Közlöny, 1883)
Wonaszek Antal: A kis-kartali csillagvizsgáló intézet tevékenysége. (Bp., 1901)
Tass Antal: A magyar csillagászat története. (Stella, 1928).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013