Pivány Jenő [Eugene]
Pivány Jenő [Eugene]

2021. október 21. Csütörtök

Pivány Jenő [Eugene]

történész, könyvtáros

Születési adatok

1873. április 29.

Budapest

Halálozási adatok

1946. január 8.

New York, USA


Iskola

Az MTA tagja (t.: 1926. máj. 6.).

Életút

Az USA-ban élt (1900-tól), Philadelphiában könyvvizsgáló volt, majd a Philadelphiai Első M. Műkedvelő Egylet könyvtárosa és az Amerikai M. Szövetség ügyvezető titkára (1915-ig). A trentoni M. Műv. Szövetség (1903–1915), az Amerikai M. Szövetség alapító tagja (1906–1915). A Philadelphiai Szemle (1903-tól), az Önállás c. m. nyelvű amerikai lapok szerkesztője (1907-től). Visszatért Mo.-ra (1915), az Amerikai Magyar Népszava és a New York-i Sun c. lap mo.-i tudósítója (1915–1919). Az I. vh. után a M. Területvédő Liga megbízásából ismét az USA-ba utazott (1919), ahol széles körű propagandatevékenységet fejtett ki az ország területi egysége megőrzése érdekében. A bp.-i Pénzint.-i közp. osztályvezetője, majd ig.-ja (1920-tól). – A kivándorolt magyarok ügyeinek intézése közben szoros kapcsolatot épített ki a Kossuth-emigráció még élő tagjaival. Elsősorban m.–amerikai történeti kapcsolatokkal, a magyaroknak az amerikai polgárháborúban játszott szerepével fogl. Diplomataként közreműködött az USA és Mo. közötti különbéke megkötésében (1921. aug. 29.). Az angol nyelvű hungarikák legnagyobb mo.-i gyűjteményének számító könyvtára Bp. ostromakor elégett (1944–1945). Angol nyelvre fordította Kossuth Lajos Duna-konföderációs tervezetét, az ő kutatásai alapján állították össze az Affairs of Hungary. 1849–1850 (1910) c. kongresszusi kiadványt.

Főbb művei

F. m.: Amerika és Magyarország követei 1849-ben és a Hülsemann-levél története. (Budapesti Szemle, 1907)
Kossuth és az amerikai iskolásgyermekek. (Kolozsvár, 1910)
Zágonyi, a springfieldi hős. (Youngstown, 1910)
Sixty Years Ago – hatvan év előtt. (Philadelphia, 1911)
Hungarians in the American Civil War. (Cleveland, 1913)
A New Budai magyar kolónia. (Történelmi Szemle, 1914)
Az amerikai pénzküldés. (Bp., 1917)
The Case of Hungary in the Light of Statements of British and American Statesmen and Authors. (Bp., 1919)
The Case of Hungary. A Brief Report Submitted to the Committee on Foreign Relations of the Senate of the United States by the Hungarian American Federation. (Cleveland, 1919)
Rumania in Hungary. (Cleveland, 1919)
Magyarok az amerikai forradalomban. (New York, 1924)
Magyar–amerikai történelmi kapcsolatok. (Bp., 1926
angolul: 1927)
Hungarians of the 16th and 17th Centuries in English Literature. (Angol Filológiai Tanulmányok, 1934)
Egy amerikai kiküldetés története. (Bp., 1942)
Magyarok Észak-Amerikában. (Bp., 1944)
Hungary and the Americans. Ács Tivadarral. (Bp., 1944).

Irodalom

Irod.: Gál István: Jenő Pivány, Historian of American–Hungarian Relations and His Bibliography. (Angol Filológiai Tanulmányok. Debrecen, 1974)
P. J. műveinek bibliográfiája. (Történelmi Szemle, 1976)
Az angol nyelvű hungaricák gyűjtésének történetéből. (Történelmi Szemle, 1976). MÉL és ÚMÉL téves halálozási hely: New York!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013