Petrasovits Géza
Petrasovits Géza

2022. május 17. Kedd

Petrasovits Géza

építőmérnök

Születési adatok

1928. szeptember 24.

Törökszentmiklós, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

2011. augusztus 2.

Budapest

Temetési adatok

2011. augusztus 16.

Budapest

Fiumei út


Család

Sz: Petrasovits Dezső, Szilágyi Erzsébet. Testvére: Petrasovits Imre (1925–1995) mezőgazdaság mérnök. F: 1953-tól Szegedi Anna tanítónő. Leánya: Petrasovits Judit (1954–) és Petrasovits Ágnes (1955–).

Iskola

Elemi és középiskoláit Törökszentmiklóson végezte, a Szegedi Tanítóképzőben éretts. és tanítói képesítést szerzett (1946). A bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) tanult (1946–1948), a Leningrádi Közlekedési Egyetem Alagút és Hídmérnöki Karán építőmérnöki okl. szerzett (1952), az ÉKME-n doktorált (1963); a műszaki tudományok kandidátusa (1963), doktora (1974).

Életút

A Budapesti Földalatti Vasútépítő Vállalat mérnöke, fő-építésvezetője (1952–1954), az MTA–TMB-n Kézdi Árpád aspiránsa (1954– 1956). Az MTA-n Széchy Károly tud. munkatársa (1957–1958), az ÉKME, ill. a BME Építőmérnöki Kar Geotechnika Tanszék egy. adjunktusa (1958–1962), egy. docense (1962–1974), egy. tanára (1974. júl. 1.–1992. dec. 31.), tud. tanácsadója (1993-tól). Az MTA Műszaki Tudományok Osztálya szaktitkára (1959–1978). Az MTA–BME Műszaki Mechanikai Tanszéki Kutatócsoport vezetője (1971–1992). A Tokió Egyetem vendégprofesszora (1986). Föld alatti műtárgyak és a mélyalapozás geotechnikai kérdéseivel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el talajok mesterséges szilárdítása és azok teherbírásának vizsgálata, ill. cölöpcsoportok terhelés alatti viselkedésének feltárása terén, részt vett a budapesti metró geotechnikai problémájának megoldásában. Kísérleti és elméleti vizsgálatainak eredményeit több jelentős hazai létesítmény alapozási terveinél (pl. bp.-i Császár-fürdő új úszómedencéje, szeged-tarjáni lakótelep 11 emeletes épületeinek alapozása stb.) hasznosították. Nevéhez fűződik a műanyagos talajszilárdítási eljárás magyarországi bevezetése, és alkalmazási területének pontosabb kijelölése, a metróépítés hatására bekövetkezett felszínsüllyedések kiértékelése és megfelelő számítási módszer kidolgozása. További kutatási területei: résfalak és injektált horgonyok teherbírása, nagyméretű olajtartályok alapozása és süllyedése, ill. az ezzel kapcsolatos elméleti és kísérleti vizsgálatok. Tudományszervezői tevékenysége is értékes: részt vett az MTA tudománypolitikai irányelveit előkészítő egyik munkabizottság munkájában (a hazai műszaki mechanikai kutatási bázis fejlesztése érdekében).

Emlékezet

Budapesten, a Krisztinavárosban (I. kerület Csap utca 5.), ill. Nagykovácsiban élt és alkotott, a Kerepesi úti (= Fiumei úti) Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Építéstudományi, ill. Talaj- és Kőzetmechanikai Bizottsága tagja (1965-től). A Nemzetközi Talajmechanikai és Alapozási Egyesület tagja (1960-tól), magyar nemzeti bizottságának elnöke (1983–1993). A Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Unió magyar nemzeti bizottsága titkára (1960–1965), tagja (1965-től). A Nemzetközi Völgyzárógát Egyesület magyar nemzeti bizottságának tagja (1966-tól).

Elismerés

A Moszkvai Építőmérnöki Egyetem tb. doktora (1991). Földalatti Vasút Emlékérem (1953), Munka Érdemérem (1960).

Szerkesztés

A Mechanika Eredményei c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1978–1992).

Főbb művei

F. m.: Körszelvényű alagút méretezési eljárásai és azok értékelése. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1956)
A vegyi talajszilárdítás néhány kérdéséről és a Cerbetowicz-féle eljárás gyakorlati alkalmazásairól. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1957)
Talajfagyasztás a mélyépítőiparban. (Technika, 1958)
A csőcölöpök teherbírását befolyásoló tényezők elméleti és kísérleti vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1962)
Soil Stabilization Experiments with Plastics. (Acta Technica, 1965)
Finomszemcsés talajok szilárdítása műgyantákkal. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1965)
Talajmechanika és alapozás. (Bp., 1967
3. kiad. 1969
6. kiad. 1975
8. kiad. 1978)
Különböző irányú erővel terhelt ferde és függőleges cölöpök teherbírásának kérdéséről. (Építési és Közlekedéstudományi Közlemények, 1968)
Driving Precast Concrete Piles by Vibration. (Periodica Polytechnica. Civil Engineering, 1969)
Gondolatok a hatékonyabb kutatásról. (Magyar Tudomány, 1969)
Cölöpök és cölöpcsoportok terhelés alatti viselkedése. Doktori értek. (Bp., 1973)
A sík- és mélyalapok fejlődése. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1973)
Investigation of the Behaviour of Single Pile. (Acta Technica, 1973)
Talajmechanika. Nemzetközi továbbképző tanfolyam a mérnökgeológia alapjairól és módszereiről. (Bp., 1975
angolul: Soil Mechanics. Bp., 1975)
Kombinált talajmodell paramétereinek kísérleti meghatározása modellanalógiák vizsgálata alapján. – Síklapok méretezése kombinált talajmodellen alapuló módszerrel. (Magyar Építőipar, 1981)
Talajmodellek és a fejlődés irányai. (A Műszaki Mechanikai Tanszéki Kutatócsoport III. tudományos ülésszaka. 1982. okt. 7–8. Bp., 1983)
Alapozás. Egy. jegyz. Írta Széchy Károly. Szerk. Varga Lászlóval. (Bp., 1984)
Talajhorgonyok teherbírását meghatározó számítási módszerek összehasonlító elemzése. – A szerkezeti merevség hatása az épületek süllyedésére. (A Műszaki Mechanikai Tanszéki Kutatócsoport IV. tudományos ülésszaka. 1986. szept. 22–23. Bp., 1987)
Városi földalatti műtárgyak tervezése és kivitelezése. Fazakas Györggyel, Kovácsházy Frigyessel. (Bp., 1992).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője