Pataki József
Pataki József

2021. október 21. Csütörtök

Pataki József

történész

Születési adatok

1908. december 26.

Kászonjakabfalva, Csík vármegye

Halálozási adatok

1993. szeptember 17.

Kolozsvár, Románia


Iskola

Az MTA tagja (külsõ: 1990. máj. 21.).

Életút

A kolozsvári Ferdinánd Tudományegyetemen történelem-román szakos tanári okl. (1930), bölcsészdoktori okl. szerzett (1944), az MTA tagja (külső: 1990. máj. 21.). - A kolozsvári Piarista Gimn. (1930-1935), a kolozsvári r. k. tanítóképző és gimn. r. tanára (1935-1941), a csíkszeredai R. K. Főgimn. ig.-ja (1941-1944). A II. vh. idején frontszolgálatot teljesített, szovjet hadifogságban volt (1944-1948). Hazatérése után a kolozsvári keresk. fiúisk. és tanárképző int. r. tanára, int.-i tanára (1948-1956), a kolozsvári Történelmi Int. és a Bolyai Tudományegyetem tud. munkatársa (1956-1959), majd a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen a középkori egyetemes történelem előadó tanára (1959-1979).Kiemelkedő eredményeket ért el a székelység késő középkori történetére vonatkozóan. Kiadta a Hunyadiak vajdahunyadi váruradalmának iratait, a Székely oklevéltár új sorozatában a 16. sz.-i udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyveket, Imreh Istvánnal feldolgozta a székely szabadságharc történetét. Feldolgozta a mo.-i Anjou-kori királyok és a román vajdaságok viszonyát. Tud. és ismeretterjesztő írásaival a m. önismeret és azonosságtudat fenntartását szolgálta.

Főbb művei

F. m.: Anjou királyaink és a két román vajdaság. Kolozsvár,1944
A csíki vashámor a XVII. század második felében. Csíkszereda,1971
Székely felkelés. 1595-1596. Bukarest,1979
Székely oklevéltár. Bukarest,
Székely oklevéltár. Budapest-Bukarest,1994
Kolozsvár emlékírók. 1603-1720. Bukarest,1990.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013