Pasteiner Gyula
Pasteiner Gyula

2023. december 10. Vasárnap

Pasteiner Gyula

művészettörténész

Születési adatok

1846. március 7.

Tata, Komárom vármegye

Halálozási adatok

1924. november 8.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1890. máj. 8.; r.: 1907. máj. 3.; t.: 1924. máj. 8.).

Életút

A pesti és a bécsi tudományegyetemen tanult (1864-1868), Bécsben bölcsészdoktori okl. szerzett (1868), áll. ösztöndíjjal Párizsban és Rómában művészettörétneti tanulmányokat folytatott (1872-1876), a művészettörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1876), az MTA tagja (l.: 1890. máj. 8.; r.: 1907. máj. 3.; t.: 1924. máj. 8.). - A budai gim.-ban a görög-latin nyelv r. tanára (1868-1872). A bp.-i tudományegyetem a művészettörténet magántanára (1876-1885), ny. rk. (1885-1890), ny. r. tanára (1890- 1916) és a Bölcsészettud. Kar dékánja (1905-1906). A Magyar Állam c. lap belső munkatársa (1876-1885).A művészettörténet- tudomány első mo.-i egy. tanára, az egyetemes művészettörténet első m. nyelvű kézikönyvének szerzője. Középkori m. és egyetemes művészettel, elsősorban szobrászattal és barokk építészettel fogl. Emlékére az Orsz. M. Régészeti és Művészettörténeti Társulat ~-emlékérmet alapított.

Főbb művei

F. m.: A régi művészetek történetének mai tudományos állása. Budapest,1875
A művészeti és a nem művészeti utánzás. Havi Szemle 1879
Die bildende Kunst in Ungarn und die ungarische Künstler in der Fremde. In: Die moderne Kunst in Ungarn Berlin,1883
Aművészetek története a legrégibb idõktõl napjainkig. Budapest,1885
A nemzeti elem a régi hazai művészetben. Művészi Ipar 1886
A képírás. Athenaeum 1892
Az építészet I. Mátyás király alatt. Budapesti Szemle 1893
Az építészet I. Mátyás királyalatt. In: Akadémiai Értesítõ h.n.,1892
Mantegna. Budapesti Szemle 1901
Az építészet művészi fejlõdése. Budapest,1904
Középkori művészetünk topographiája. Budapest Szemle Budapest,1908
Középkori művészetünk topographiája. Akadémiai Értesítõõ h.n.,1908
Középkori építészetünk topographiája. Budapest Szemle h.n.,1908.

Irodalom

Irod.: Gerevich Tibor:P. Gy. emlékezete. Budapest,1933
P. Gy. irodalmi munkássága. Ars Hungarica h.n.,2001

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője