Pápay József
Pápay József

2021. szeptember 16. Csütörtök

Pápay József

nyelvész

Születési adatok

1873. július 1.

Nagyigmánd, Komárom vármegye

Halálozási adatok

1931. június 9.

Debrecen, Hajdú vármegye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen középisk. tanári okl. szerzett (1897), az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.). - Nyelvész szakértőként részt vett gr. Zichy Jenő 3. ázsiai expedíciójában (1898-1899), majd a kazanyi kormányzóság csebokszari ker.-ében a csuvas, a tobolszki kormányzóságban az osztják (hanti) népet és nyelvüket tanulmányozta. Hazatérése után a M. Nemzeti Múz. Könyvtára (OSZK) könyvtári őre, alkönyvtárnoka (1901-1908), a Debreceni Ref. Főisk. r. tanára (1908-1914), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen a m. nyelvtud. és az összehasonlító nyelvészet ny. r. tanára (1914-1931); közben a Bölcsészet-, Nyelv és Irodalomtud. Kar dékánja (1917-1918). Finnugor nyelvészettel, elsősorban a m. nyelvhez legközelebb álló osztják (hanti) nyelv, ill. É-osztják nyelvjárás történetével, hanti folklórral fogl. Kiadta Reguly Antal hanti gyűjteményének egy részét, megfejtette Reguly kiadatlan szövegeit. Feldolgozta a m. nyelvhasonlítás történetét.

Főbb művei

F. m.: Reguly Antal emlékezete. Budapest,1905
Reguly Antal emlékezete. Budapest,1970
Nyelvészeti tanulmányutam az északi osztjákok földjén. Budapest,1905
Osztják Népköltési Gyűjtemény. Budapest-Leipzig,1905
Az osztjákok földjén. Budapest,1906
Reguly Antal urali térképe. Budapest,1906
Nyelvünk finnugor eredetének kérdése Sajnovics és Gyarmathy felléptéig. Debrecen,1909
Északi osztják nyelvtanulmányok. Budapest,1910
A Reguly-féle osztják hõsi énekekrõl. Enthnographia h.n.,1913
A magyar nyelvhasonlítás története. Budapest,1922
A rokonnépek és nyelvek. Budapest,1922
Északi-osztják medveénekek. Budapest,1934
Osztják (chanti) hõsénekek. Budapest,
Osztják (chanti) hõsénekek. Budapest,
P. J. osztják hagyatéka.Debrecen,
P. J. csuvas hagyatéka. Debrecen,1997.

Irodalom

Irod.: Fazekas Jenõ:P. J. nyelvészeti hagyatéka. Debrecen,1934
Csűri Bálint:P. J. emlékezete. Életrajz és bibl. Debrecen,1935
Kövesi Magda:P. J. Debrecen,1954
Csinády Gerõ:P. J. utazása a cári Oroszországban és földrajzi érdemei. Budapest,1964
Vértes Edit:P. J. életműve az osztjákológia alapján. In: Hagyomány és megújulás 1982
Kálmán Béla:P. J. munkássága. Nyelvtudományi Közlemények 1982
Schmidt Éva:P. J. osztják hagyatéka és néprajzi vonatkozásai. Ethnographia 1990
Vértes Edit:P. J.J. osztják följegyzései és átírási módja. Nyelvtudományi Közlemények 1991
Adorjáni Dezsõ Nagy István:Szent szenvedély. Emléksorok P. J.-rõl. Nagyigmánd,1994
Vértes Edit:P. J. és a beszélt osztják nyelv. Beszédkutatás 1994
Widmer Anna:”Az éneketnem tanulják és nem is szívesen hallgatják, mert annak nyelvét nem értik.” Pápay obdorszki gyűjtésérõl. Folia Uralica 1998
Nagy István:In memoriam P. J. Folia Uralica h.n.,1998

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013