Palotás Zoltán
Palotás Zoltán

2021. október 19. Kedd

Palotás Zoltán

jogász

Születési adatok

1913. február 13.

Nyitra

Halálozási adatok

1996. november 5.

Budapest


Család

Sz: Macher Paula.

Iskola

A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen államtudományi doktori okl. szerzett (1939), a közlekedéstudomány kandidátusa (1991).

Életút

Az Állatforgalmi Központ Erdélyrészi Kirendeltségének vezetője (1940–1944), a Magyar Közigazgatás-tudományi Intézet munkatársa (1944–1946), majd magán-kiskereskedő (1946–1952). Az Állami Biztosító üzletkötője (1952–1953), az Út- és Vasúttervező Intézet (UVATERV, 1953–1954), az Autóközlekedési Tudományos Kutató Intézet (ATUKI, 1954–1960), a Városépítési Tervező Iroda (VÁTI) és az Építésgazdasági és Szervezési Iroda (ÉGSZI) tud. munkatársa (1960–1974). A Magyar Külügyminisztérium ösztöndíjasa (Stockholmban, 1943). Az MTA–TMB aspiránsa (1960–1963). Közlekedéspolitikai és -gazdasági kutatásokkal, a területfejlesztés és a közlekedés regionális kérdéseivel, elsősorban a különböző közlekedési ágak (pl. vasút és autó) koordinációjával, a személyszállítás és a településfejlesztés összefüggéseinek feltárásával foglakozott. Jelentős szerepet játszott a magyarországi autópálya-hálózatok gazdasági tervezésének metodikai kidolgozásában. Nyugdíjba vonulása után postatörténeti és közigazgatás-tudományi kutatásokkal foglalkozott. Feldolgozta – többek között – az 1938–1941 között visszatért területek postatörténetét és postabélyegzőit, az I. világháborús tábori posta, az Osztrák–Magyar Hadiflotta postája, Bosznia-Hercegovina okkupációja postájának történetét, ill. a trianoni határok és határmegvonások közlekedési és közlekedésigazgatási, valamint a 20. sz.-i magyar határváltozások államföldrajzi vonatkozásait.

Elismertség

A Magyar Filatéliai Tudományos Társaság (MAFITT) tagja. Az Árpád Akadémia tagja (1990-től).

Elismerés

Az Árpád Akadémia Aranyérme (1990).

Főbb művei

F. m.: A geopolitika és Pécs közlekedésügye. (Sorsunk, 1941)
A geopolitika, mint államtudomány. (Hitel [Kolozsvár], 1943)
A vasútsűrűség és a vasútellátottság kérdéséhez. (Földrajzi Értesítő, 1953)
Jugoszlávia közlekedésének tízéves fejlődése. (Közlekedéstudományi Szemle, 1956)
A korszerű közlekedési munkamegosztás alapjai. (Bp., 1959)
Csehszlovákia közlekedése. (Közlekedéstudományi Szemle, 1959)
A Román Népköztársaság közlekedése. (Közlekedéstudományi Szemle, 1961)
Közlekedési munkamegosztás és gazdaságosság. (Közgazdasági Szemle, 1963)
Városaink jellege és az ingavándorforgalom. (Városépítés, 1966)
Az ingavándorforgalom jelentősége a városok igazgatásában. Duxné Nagy Katalinnal. (Állam és igazgatás, 1966)
Közlekedés. (Magyar városok. Bp., 1966)
A települések nappali népessége. (Területi Statisztika, 1970)
Sopron város stabil és mobil népességkategóriái. Horváth Mihállyal. (Soproni Szemle, 1973)
A népességkategóriák kommunális fogyasztása. (Soproni Szemle, 1974)
A trianoni határok. P. Z. tanulmánya. (Bp., 1990)
A vasút és a közút hatékony funkciómegosztása. Tudományos tevékenység tézisszerű összefoglalása. (Bp., 1991)
Az 1941-ben visszatért Délvidék postabélyegzői. (Bp., 1991)
A békeszerződések katasztrofális következményei. Cikkek, tanulmányok. (Bp., 1997
2. kiad. 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013