Óváry Lipót
Óváry Lipót

2021. szeptember 27. Hétfő

Óváry Lipót, lovag

történész, levéltáros

Névváltozatok

Óvári; 1848-ig Alstätter Leopold

Születési adatok

1833. december 31.

Veszprém, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1919. április 4.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.).

Életút

A pesti József Ipartanodában tanult (1850-1851), a bécsi tudományegyetemen bölcsészeti és közgazdasági előadásokat hallgatott (1851-1856), az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.). - A szabadságharc idején a honvéd tüzérségnél szolgált, a debreceni csatában megsebesült (1849. aug. 2.), orosz, majd osztrák hadifogságba esett, de szabadon bocsátották (1849. nov.). Újságíróként dolgozott, a pesti Délibáb c. lap (1856-1859), majd az Aradi Híradó szerkesztője (1859). Az aradi Kazinczy-ünnepség megrendezése miatt a hatóságok zaklatták (1859-1860), Itáliában telepedett le (1860). Az olasz szabadságharc idején Garibaldi seregében harcolt, mint a M. Légió századosa (1860-1861), majd Nápolyban élt, s az MTA megbízásából olaszo.-i levéltárakban kutatott (1861-1875), a m. kormány hiv. megbízásából az olasz levéltárügyet tanulmányozta (1875-1876). Hazatérése után a M. Orsz. Levéltár allevéltárnoka, levéltárosa (1876-1904), főlevéltárnoka (1904-1908). A Miniszterelnökség Sajtóoszt.-ának kültagja, olasz és francia referense (1878-tól).Olasz-m. történeti, művelődés- és politikaitörténeti kapcsolatokkal fogl. Jelentős eredményeket ért el a m. történelem itáliai forrásanyagainak feltárása terén. A M. Orsz. Levéltárban ő hozta létre a diplomatikai levéltárat, rendezte a Pénzügymin.-tól átvett kincstári levéltári anyagot.

Főbb művei

F. m.: Nápolyi történelmi kutatások. Budapest,1874
Nápolyi Anjou-kori kutatások. Budapest,1879
III. Pál pápa és Farnese Sándor bíbornok Magyarországra vonatkozó diplomáciai levelezései. 1535-1549. Budapest,1879
Oklevéltár Bethlen Gábor diplomáciaiösszeköttetései történetéhez. Budapest,1886
Bethlen Gábor diplomáciai összeköttetéseirõl. Budapest,1888
Zsigmond király és az olasz diplomácia. Századok Budapest,1889
A Magyar Tudományos Akadémia Történeti Bizottságának oklevélmásolatai. Budapest,
A magyar Anjouk eredete. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl kivonat: Akadémiai Értesítõ Budapest,1893
La questione Dacoromana e la Stato Ungherese. Roma,1894
Az 1866-iki hadjárat és a magyar emigráció. Budapest,1903.

Irodalom

Irod.: Csánki Dezsõ:Ó. L. Századok 1919
Dõry Ferenc:Ó. L. Turul
Praznovszky Mihály:Két haza szolgálatában. Ó. L. pályaképe. Veszprémi Szemle h.n.,1993

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013