Óváry Lipót
Óváry Lipót

2024. július 21. Vasárnap

Óváry Lipót, lovag

történész, levéltáros

Névváltozatok

Óvári; 1848-ig Alstätter Leopold

Születési adatok

1833. december 31.

Veszprém, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1919. április 4.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.).

Életút

A pesti József Ipartanodában tanult (1850-1851), a bécsi tudományegyetemen bölcsészeti és közgazdasági előadásokat hallgatott (1851-1856), az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.). - A szabadságharc idején a honvéd tüzérségnél szolgált, a debreceni csatában megsebesült (1849. aug. 2.), orosz, majd osztrák hadifogságba esett, de szabadon bocsátották (1849. nov.). Újságíróként dolgozott, a pesti Délibáb c. lap (1856-1859), majd az Aradi Híradó szerkesztője (1859). Az aradi Kazinczy-ünnepség megrendezése miatt a hatóságok zaklatták (1859-1860), Itáliában telepedett le (1860). Az olasz szabadságharc idején Garibaldi seregében harcolt, mint a M. Légió századosa (1860-1861), majd Nápolyban élt, s az MTA megbízásából olaszo.-i levéltárakban kutatott (1861-1875), a m. kormány hiv. megbízásából az olasz levéltárügyet tanulmányozta (1875-1876). Hazatérése után a M. Orsz. Levéltár allevéltárnoka, levéltárosa (1876-1904), főlevéltárnoka (1904-1908). A Miniszterelnökség Sajtóoszt.-ának kültagja, olasz és francia referense (1878-tól).Olasz-m. történeti, művelődés- és politikaitörténeti kapcsolatokkal fogl. Jelentős eredményeket ért el a m. történelem itáliai forrásanyagainak feltárása terén. A M. Orsz. Levéltárban ő hozta létre a diplomatikai levéltárat, rendezte a Pénzügymin.-tól átvett kincstári levéltári anyagot.

Főbb művei

F. m.: Nápolyi történelmi kutatások. Budapest,1874
Nápolyi Anjou-kori kutatások. Budapest,1879
III. Pál pápa és Farnese Sándor bíbornok Magyarországra vonatkozó diplomáciai levelezései. 1535-1549. Budapest,1879
Oklevéltár Bethlen Gábor diplomáciaiösszeköttetései történetéhez. Budapest,1886
Bethlen Gábor diplomáciai összeköttetéseirõl. Budapest,1888
Zsigmond király és az olasz diplomácia. Századok Budapest,1889
A Magyar Tudományos Akadémia Történeti Bizottságának oklevélmásolatai. Budapest,
A magyar Anjouk eredete. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl kivonat: Akadémiai Értesítõ Budapest,1893
La questione Dacoromana e la Stato Ungherese. Roma,1894
Az 1866-iki hadjárat és a magyar emigráció. Budapest,1903.

Irodalom

Irod.: Csánki Dezsõ:Ó. L. Századok 1919
Dõry Ferenc:Ó. L. Turul
Praznovszky Mihály:Két haza szolgálatában. Ó. L. pályaképe. Veszprémi Szemle h.n.,1993

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője