Nyiredy Szabolcs
Nyiredy Szabolcs

2024. május 29. Szerda

Nyiredy Szabolcs

gyógyszerész, vegyészmérnök

Születési adatok

1950. június 7.

Budapest

Halálozási adatok

2006. október 30.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 2004. máj. 3.).

Életút

A BME Vegyészmérnöki Karán tanult (1968-1971), a SOTE-n gyógyszerész okl. szerzett (1975), az ELTE TTK-n doktorált (1976), a SOTE-n gyógyszertechnológiai (1978), majd farmakognóziai szakgyógyszerész vizsgát tett (1983). A biológiai tudományok kandidátusa (1985), a kémiai tudomány doktora (1991), habilitált (1996), magántanári kinevezést nyert (1998), az MTA tagja (l.: 2004. máj. 3.). - A SOTE Gyógyszerész-tud. Kar Gyógyszerészeti Int. tud. ösztöndíjasa (1975-1977), a Gyógynövény- és Drogismereti Int. egy. tanársegéde (1977-1983), egy. adjunktusa (1984-1990), egyúttal a zürichi Eidgenössische Technische Hochschule Gyógyszerészeti Int. Farmakognóziai és Fitokémiai Tanszék ösztöndíjas vendégkutatója (1983-1985), vendégdocense és a módszerfejlesztési csoport vezetője (1985-1990). A Gyógynövénykutató Int. ig.-ja (1990. okt.-dec.), a Gyógynövénykutató Int. Rt. elnök-vezérig.-ja (1991-től). A SOTE, ill. a Semmelweis Egyetem c. egy. tanára (1992-től), az ELTE magántanára (1998-tól). A svájci zugi Petazon Rt. tud. ig.-ja (1987-től).Gyógynövény-analitikával és technológiával, analitikai és preparatív kromatográfiával fogl. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a planáris- és az oszlopkromatográfiás módszerek fejlesztése terén. A kromatográfiás rendszerek optimálására kidolgozott ún. PRIZMA-modellje, ill. az általa kifejlesztett és realizált rotációs planárkromatográfiás berendezések nagy nemzetk. elismerést arattak. Kidolgozta a kényszeráramlásos szilárd-folyadék-, ill. az ún. többfázisú folyadék-kivonás módszereit.

Főbb művei

F. m.: Néhány hazai mákfajta érett toktermésének vékonyréteg- és gázkromatográfiás alkaloidspektruma. Budapest,1976
A drogok vizsgálatának elõkészítõ műveletei. - Folyadékkormatográfiás módszerek optimalizálása. In: Fitokémia Budapest,1981
Gyógynövények a gyógyászatban. Budapest,1984
A dohánylevél alkaloidspektrum-alakulásának vizsgálata korszerű kromatográfiás módszerekkel. Budapest,1984
PRISMA: A Geometrical Design for Solvent Optimization in HPLC. Journal of High Resolution Chromatography &Chromatographic Communications 1985
Instrumental Preparative Planar Chromotagraphy. In: Planar Chromatogrpahy New York,1986
Analytical Rotation Planar Chromatography. In: Recent Advances in Thin-Layer Chromatography London,1988
Gyógynövények kkorszerű terápiás alkalmazása. Budapest,1989
Új elválasztási módszerek a növényi eredetű anyagok kutatásában. Budapest,1990
Preparative Layer Chromatography. In: Handbook of Thin-Layer Chromatogrpahy New York-Basel,1990
Forced-Flow Multi-Phase Liquid Extraction. A New Separation Method Based on Relative and Absolute Counter-Current Distribution. Journal of Chromatography 1990
Separation of Ergot Alkaloids by HPTLC, OPLC and Rotation Planar Chromatographic - RPC - Methods. JOurnal of Planar Chromatography 1990
Planar Chromatography. In: Chromatography Amsterdam-Oxford-New York,1992
Pharmaceuticals and Drugs. In: Handbook of Thin-Layer Chromatography New York,1995
Planar Chromatography - A Retrospective View for the Third Millennium. Budapest,2001
Planar Chromatogrpahic Method Development Using the PRISMA Optimization System and Flow Charts. Journal of Chromatographic Science 2002
Progress in Forced-flow Planar Chromatography. Journal of Chromatography A 2003
Separation Strategies of Plant Constituents. Journal of Chromatography B 2003
History and Development of Chromatography in Hungary. Journal of Separation Science 2004
Kurrens gyógynövények. Budapest,2004.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője