Nopcsa Ferenc
Nopcsa Ferenc

2022. május 19. Csütörtök

Nopcsa Ferenc, felsőszilvási

paleontológus, geológus

Névváltozatok

1874-től br.

Születési adatok

1877. május 3.

Szacsal, Hunyad vármegye

Halálozási adatok

1933. április 25.

Bécs, Ausztria


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1917. máj. 3.; r.: 1928; tagságáról lemondott: 1930. ?).

Életút

A bécsi Theresianumban tanult, a bécsi egyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1903), az MTA tagja (l.: 1917. máj. 3.; r.: 1928; tagságáról lemondott: 1930). - Erdélyi birtokán gazdálkodott, szentpéterfalvai birtokán (Hunyad vm.) talált kréta kori ősgyíkmaradványok keltették fel az érdeklődését a paleontológia iránt. A Balkánon (1899), Olaszo.-ban (1902), Krétán, ill. Görögo.-ban, Franciao.-ban és Nagy-Britanniában tett hosszabb tanulmányutat (1903), a Fogarasi-havasokban kutatott, Kisázsiába utazott (1904), majd több hónapot Egyiptomban töltött (1905), később É-Albániában végzett több alkalommal földrajzi, geológiai és paleontológiai kutatásokat és gazdag néprajzi anyagot is gyűjtött (1905-1914). Az I. vh. idején az Osztrák-M. Monarchia számára hírszerzői munkát végzett (1914-1918: megszakításokkal). Az összeomlás után a román megszállás alá került birtokairól Bp.-re, majd Bécsbe menekült (1918), később úgy kapta vissza birtokait, hogy nem kellett román áll. szolgálatba állnia (1920). A birtokán egyik sétája során román parasztok súlyosan bántalmazták, ezután Bp.-re szállították, ahol megmutötték. Halála előtt minden tisztségéről lemondott, Bécsbe költözött. Agyonlőtte bécsi albán titkárát, majd öngyilkos lett.A dinoszauruszok nemzetközileg is elismert szaktekintélye, a mo.-i paleofizikai kutatások és az ún. geotermikus gradiens kutatások elindítója.

Főbb művei

F. m.: Dinosaurierreste aus Siebenbürgen. Wien,1899
Gyulafehérvár, Déva, Ruszkabánya és a romániai határ közé esõ vidék geológiája. Budapest,1905
A katolikus Észak-Albánia. Földrajzi Közlemények 1907
Aus Sala und Klementi. Albanische Wanderrungen.Sarajevo,1910
A legsötétebb Európa. Vándorlások Albániában. Budapest,1911
Zur Stratigraphie und Tektonik des Vilajets Skutari in Nordalbanien. In: Jahrbuch der kaiserlich-königlichen Geologischen Reichanstalt Wien,1911
Beiträge zur Vorgeschichtte und Ethnologie Nordalbaniens. In: Wissenschaftliche Mitteilungen Bosniens und der Herzegowina Wien,1912
Haus und Hausrat im katholischen Nordalbanien. Sarajevo,1912
Adatok az észak-balkán parti hegyláncok geológiájához. Budapest,1916
Die Familien der Reptilien. Berlin,1923
Albanien. Bauten, Trachten und Geräte Nordalbaniens. Belin-Leipzig,1925
Ideas on the Origin of Flight. London,1927
Geographie und Geologie Nordalbaniens. Budapest,1929
Zur Geschichte der Adria. Eine tektonische Studie. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 1932
Vándorlásaim Albániában. Néprajzi Hírek h.n.,1994.

Irodalom

Irod.: Lambrecht Kálmán:Franz Baron Nopcsa, der Begründer des Paläphysiologie Paleontologische Zeitschrift(1933)
Vendl Aladár:Báró N. F. emlékezete Földtani Közlöny(1934)
Tasnádi Kubacska András:N. F. kalandos élete (1937)
Robel G.:Franz Baron Nopcsa

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője