Nizsalovszky Endre
Nizsalovszky Endre

2021. szeptember 28. Kedd

Nizsalovszky Endre

jogász

Születési adatok

1894. szeptember 25.

Békéscsaba, Békés vármegye

Halálozási adatok

1976. november 19.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; r.: 1954. jún. 19.).

Életút

A Nagyváradi Jogakad.-n és a debreceni Tisza István Tudományegyetemen tanult, Debrecenben jogtud. doktori okl. szerzett (1916), uo. bírói és ügyvédi vizsgát tett (1925); közben áll. ösztöndíjjal a berlini egyetemen is tanult (1918). A m. magánjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1929), az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; r.: 1954. jún. 19.). - Az Igazságügyi Min. Törvényelőkészítési Oszt. bírósági joggyakornoka (1916-1917), bírósági jegyzője (1917-1920), magánjogi előadója (1920-1921), bírósági titkára (1921-1922), miniszteri titkára (1922-1930; miniszteri osztálytanácsosi címmel és ranggal, 1928-tól). A debreceni Tisza István Tudományegyetem magántanára (1929-1930), a keresk. és váltójog ny. r. tanára (1930-1934), a József Nádor Műsz. és Gazdaság-tud. Egyetem Közgazdaság-tud. Karán a magánjog és a keresk. jog ny. r. tanára (1934-1938). A Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. az ELTE ÁJTK-n a polg. eljárásjog (1938-1943), a m. magánjog ny. r. tanára (1943-1949), majd az I. sz. Polg. Jogi Tanszék ny. r. tanára (1949-1951), tanszékvezető egy. tanára (1951-1957). A forr. és szabadságharc idején az MTA Nemzeti Biz. titkára (1956. okt.-nov.), ezért a forr. bukása után egy. tanári állásából fegyelmivel elbocsátották (1957, mentesítették ennek jogi következményei alól: 1962).Keresk. és váltójoggal, elsősorban a valorizáció jogának kérdéseivel, a dologi jog, ill. a kötelmi jog problémáival fogl. Később érdeklődése a gazdaság polg. jogrendszerének kérdései felé fordult, majd a családjog terén ért el kiemelkedő eredményeket, elsőként alkalmazva a szociológia és az összehasonlító jogtudomány eredményeit. Mo.-on elsőként tárgyalta a szerv- és szövetátültetés jogi következményeit.

Főbb művei

F. m.: A magánalkalmazottak nyugdíjának átértékelése. Budapest,1926
Magyar magánjog. II. Dologi jog. Budapest,1928
A zálogjogok és a telki teher néhány fõ kérdése. Budapest,1928
A jelzálogjog jogszabályainak magyarázata. Budapest,1929
Az érdekkutató jogtudomány a magánjogban. Debrecen,1933
Fogyatékos jogügyletek. Budapest,1933
A család a magyar jogban. Budapest,1936
Hiteljog. Budapest,1938
Az alanyi magánjog és a perjog. In: Értekezések a filozófiai és társadali tudományok körébõl Budapest,1942
Korlátolt dologi jogok. In: Magyar magánjog Budapest,1942
Kötelmi jog. Áltlaános tanok. Budapest,1949
Magyar családi jog. Budapest,1949
Az új szakasz és a szerzõdési rendzser egyes elvi kérdései. Jogtudományi Közlöny h.n.,1954
A család jogi rendjének alapjai. Budapest,1963
Az állami vállalatok forgalmi viszonyainak új alakulásához. Budapest,1968
Az szerv- és a szövetátultetések joga, tekintettel más, rendhagyó orvosi műveletekre. Budapest,1970
Gesetz undWirklichkeit im sozialistischen ehelichen Güterrecht. Budapest,1970
Tanulmányok a jogról. Budapest,1984.

Irodalom

Irod.: Eörsi Gyula:N. E. Magyar Tudomány 1977
Mádl Ferenc:N. E. Jogtudományi Közlöny 1977
Peschka Vilmos:N. E. Gazdaság és Jog 1977
N. E.-emlékkönyv. Budapest,1994
N. E. munkáinak jegyzéke. In: N. E.-emlékkönyv Budapest,1994

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013