Németh Gyula
Németh Gyula

2024. július 21. Vasárnap

Németh Gyula

nyelvész, orientalista, turkológus

Születési adatok

1890. november 2.

Karcag, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1976. december 14.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.; r.: 1935. máj. 16.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen - az Eötvös Collegium tagjaként - m. -német szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1913), áll. ösztöndíjjal a lipcsei, a berlini és a kieli egyetemen tanult (1913-1914), a török filológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1915), az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.; r.: 1935. máj. 16.). - A bp.-i tudományegyetemen, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. az ELTE BTK-n a török filológia magántanára (1915-1916), ny. rk. (1916-1918), ny. r. tanára (1918-1950), a Török Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1951-1965); közben a BTK dékánja (1932-1933, 1935), az egyetem rektora (1947-1949). Az MTA Nyelvtud. Int. ig.-ja (1951-1965).A 20. sz.-i m. turkológia egyik legjelentősebb képviselője. Alapvető megállapításokat tett a honfoglaló magyarság kialakulására, nyelvi kapcsolataira, a korabeli török jövevényszavak művelődéstörténeti jelentőségére, a nyelvtudomány és a történettudomány összefüggéseinek tisztázására vonatkozóan. 1932-ben megfejtette a nagyszentmiklósi kincs besenyő feliratait. Fogl. még - többek között - a székely-m. rovásírással, a székelység eredetével, tudománytörténeti tevékenysége is értékes.

Főbb művei

F. m.: Kumük és bakár szójegyzék. Keleti Szemle
Az õsjakut hangtan alapjai. Nyelvtudományi Közlemények 1914
Türkische Grammatik. Berlin-Leipzig,1916
Türkisch-deutsches Gesprächsbuch. Berlin-Leipzig,1917
Türkisches Übungsbuch. Berlin-Leipzig,1917
Hunok, bolgárok és magyarok. Budapesti Szemle h.n.,1924
Akadémiánk és a keleti filológia. Budapest,1928
A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest,1930
A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest,1991
Nyelvtudományunk és a történetírás. In: A magyar történetírás új útjai Budapest,1931
A nagyszentmiklósi kincs feliratai. Budapest,1932
Die Inschriften des Schatzes von Nagyszentmiklós. Budapest-Leipzig,1932
A magyar rovásírás. Budapest,1934
A székelyek eredetének kérdése. Századok h.n.,1935
A hunok nyelve. - Hunok és magyarok. In: Attila és hunjai Budapest,1940
A hunok nyelve. - Hunok és magyarok. In: Hunok és magyarok Istambul,1962
Körösi Csoma Sándor lelki alkata és fejlõdése. Kolozsvár,1943
Die türkischen Texte des Valentin Balassa. Acta Orientalia 1953
Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens. Sofia,1956
Turkish Grammar. The Hague,1962
Die Türken von Vidin. Budapest,1965
Die türkische Sprache in Ungarn im XVII. Jahrhundert. Budapest-Amsterdam,1970
Gombocz Zoltán. Budapest,1972
Törökök és magyarok. Budapest,1990.

Irodalom

Irod.: Hazai György:Gyula Németh. In: Németh armagani Ankara,1962
Hungaro-Turcica. Studies in Honour of Julius Németh. Budapest,1976
N. Kakuk Zsuzsa:N. Gy. Magyar Tudomány 1977
Róna Tas András:Julius Németh. Life and Work. Budapest,1978
Manzonetto F.:Il contributo di Gyula Németh ali dibattito „altaico”. In: Studi miscellanei uralici e altaici Venezia 1984
N. Gy. műveinek bibliográfiája. In: Törökök és magyarok Budapest,1990
Róna Tas András:N. Gy. Budapest,1990
Berta Árpád:N. Gy. elsõ õstörténeti nézetének kialakulása. In: Õstörténet és nemzettudat. 1919-1931 Szeged,1991
Telegdi Zsigmond:N. Gy. értekezése a törökrõl, mint kevert nyelvrendszerrõl. Keletkutatás 1991
Káldy-Nagy Gyula:N. Gy. Keletkutatás 1991
Ágoston Gábor:Karcag és a magyar turkológia. Jászkunság,1993
Berta Árpád:N. Gy. In: Karcag a magyar művelõdés történetében Karcag,2001

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője